Python/Kenjiro995/Funkce

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Základní[editovat]

Python je multiparadigmatický jazyk. Což znamená, že je možné v něm programovat podle různých paradigmat (druhy programování: strukturované programování, procedurální programování, objektové programování atd.). Vytvoření vlastní funkce umožňuje zjednodušit a zpřehlednit napsaný kód, protože některé části programu se mohou často opakovat, avšak efektivnější je, napsat je pouze jednou a poté zavolat na místech, kde jich je zapotřebí.

Funkce se definuje příkazem def a v závorce jsou uvedené parametry, které jsou při volání funkce této funkci předávány jako vstupy. Příkaz je ukončen dvojtečkou. Kód funkce je odsazen tabulátorem.

def NázevFunkce(parametry):
 blok příkazů

Funkce bez parametrů (procedura)[editovat]

Která nevrací hodnotu[editovat]

# definování funkce
def NapisAhoj():
 print("ahoj")


# použití funkce (její volání), vyvolá akci (provede se funkce)
NapisAhoj() # nápíše "ahoj"

Výstup:

ahoj


# definice funkce
def Vypis5krat():
 for i in range(5):
  print("Python")

# volání funkce
Vypis5krat()

Výstup:

Python
Python
Python
Python
Python

Která vrací hodnotu[editovat]

# definování funkce
def Vypis106():
 return 106

# volání funkce
print(Vypis106())

Výstup:

106


# definování funkce
def VypisAhoj():
 return "Ahoj"

# volání funkce
print(VypisAhoj())

Výstup:

Ahoj


Funkce s parametrem[editovat]

Která nevrací hodnotu[editovat]

# definice funkce
def NecoNapis(text):
 print(text)

# volání funkce
NecoNapis("Ahoj Pyhtone")
NecoNapis("1234")
NecoNapis(5+5)
NecoNapis([3,5,25,8])

Výstup:

Ahoj Pyhtone
1234
10
[3, 5, 25, 8]


Defaultní nastavení proměnné:

# definice funkce
def NecoNapis(text = "Ahoj"):
 print(text)

# volání funkce
NecoNapis() # jeli parametr vynechán použije deflautní natavení "Ahoj"
NecoNapis(5)
NecoNapis("Python")

Výstup:

Ahoj
5
Python

Která vrací hodnotu[editovat]

# definice funkce
def Soucet(a, b):
 return a + b

# volání funkce
print(Soucet(5,20))
print(Soucet(100,20))

Výstup:

25
120


# definice funkce
def Posloupnost(a, b):
 return list(range(a, b))

# volání funkce
print(Posloupnost(5,12))

Výstup:

[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]

Variabilní počet argumentů[editovat]

V Pythonu můžeme funkci předat variabilní počet argumentů pomocí speciálních symbolů. Používá se, pokud není předem znám počet vstupních parametrů. Existují dva speciální symboly:

 1. *args (argumenty bez klíčových slov)
 2. **kwargs (argumenty klíčových slov)

*args[editovat]

Se použije pokud není předem znám počet vstupních parametrů.

# definice funkce
def myFun(*argv):
  for arg in argv:
    print (arg)
  
# volání funkce
myFun('Hello', 'Welcome', 'to', 'GeeksforGeeks')

Výstup:

Hello
Welcome
to
GeeksforGeeks


# definice funkce
def Soucet(*a):
 s = 0
 for i in a:
  s = s + i
 return s

# volání funkce
print(Soucet(3,5,10,5,7))
print(Soucet(3,5))

Výstup:

30
8

**kwargs[editovat]

# definice funkce
def myFun(**kwargs):
  for key, value in kwargs.items():
    print ("%s == %s" %(key, value))
 
# volání funkce
myFun(first ='Geeks', mid ='for', last='Geeks')

Výstup:

first == Geeks
mid == for
last == Geeks


# definice funkce
def Uzivatel(Jmeno, Prijmeni):
 print(Jmeno)
 print(Prijmeni)

# volání funkce
a = {"Jmeno" : "Jon", "Prijmeni": "Rambo"}
Uzivatel(**a)

Výstup:

Jon
Rambo


# definice funkce
def Uzivatel(**parametry):
 print(parametry) # vypíše jako slovník ve tvaru {proměnná : hodnota}

# volání funkce
Uzivatel(Jmeno = "Miloš", Prijmeni = "Kopecký", Vek = 73)

Výstup:

{'Jmeno': 'Miloš', 'Prijmeni': 'Kopecký', 'Vek': 73}

None[editovat]

Když funkce neskončí příkazem return, automaticky se vrátí hodnota None. Procedury v Pythonu vracejí právě toto „nic“:

def nic():
   """Tahle funkce nic nedělá """

print(nic())

Výstup:

None


Pokud funkce nějaký kód obsahuje, ten se provede, ale přesto vrátí nic, protože chybí příkaz return:

def nic():
   print(20+5)

print(nic())

Výstup:

25
None


def nic():
   for i in range(5):
    print("řádek", i)

print(nic())

Výstup:

řádek 0
řádek 1
řádek 2
řádek 3
řádek 4
None

Využití[editovat]

Funkce na změnu v řetězci[editovat]

def zamen(slovo, pozice, novy_znak):
  #V daném slově zamění znak na dané pozici za daný nový znak.
  zacatek = slovo[:pozice]
  konec = slovo[pozice + 1:]
  nove_slovo = zacatek + novy_znak + konec
  return nove_slovo

print(zamen('kočka', 1, 'a'))
print(zamen('kačka', 2, 'p'))
print(zamen('kačka', 2, 't'))
print(zamen('kačka', 2, 'pát'))

Výstup:

kačka
kapka
katka
kapátka


Zadej scóre a já ti povím jak si dopadl[editovat]

def napis_hlasku(nazev, skore):
  #Popíše skóre. Název má být přivlastňovací přídavné jméno.

  print(nazev, 'skóre je', skore)
  if skore > 1000:
    print('Světový rekord!')
  elif skore > 100:
    print('Skvělé!')
  elif skore > 10:
    print('Ucházející.')
  elif skore > 1:
    print('Aspoň něco')
  else:
    print('Snad příště.')

napis_hlasku('Tvoje', 256)
napis_hlasku('Protivníkovo', 5)

Výstup:

Tvoje skóre je 256
Skvělé!
Protivníkovo skóre je 5
Aspoň něco


Obsah elipsy[editovat]

from math import pi

def obsah_elipsy(a, b):
  return pi * a * b

print('Obsah elipsy s poloosami 3 a 5 je', obsah_elipsy(3, 5), 'cm2')

Výstup:

Obsah elipsy s poloosami 3 a 5 je 47.12388980384689 cm2


Takový program se teoreticky dá napsat i s procedurou, tedy funkcí, která nic nevrací:

from math import pi

def obsah_elipsy(a, b):
  print('Obsah je', pi * a * b) # Pozor, `print` místo `return`!

obsah_elipsy(3, 5)

Výstup:

Obsah je 47.12388980384689

Dělitelnost[editovat]

def evenOdd(x):
  if (x % 2 == 0):
    print("číslo", x, "je sudé")
  else:
    print("číslo", x, "je liché")
 
 
# volání funkce
evenOdd(2)
evenOdd(3)

Výstup:

číslo 2 je sudé
číslo 3 je liché


def delitel(x):
 print("číslo", x, "je dělitelné:", end=" " )
 seznam = []
 for i in range(1, x):
  if x % i == 0:
   seznam.append(i)
 print(seznam)

# volání funkce
delitel(12)
delitel(24)

Výstup:

číslo 12 je dělitelné: [1, 2, 3, 4, 6]
číslo 24 je dělitelné: [1, 2, 3, 4, 6, 8, 12]