Python/Kenjiro995/Bankomat

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Základní[editovat]

cislo = 10
while cislo >= 0:
 print(cislo)
 cislo = cislo - 1

Výstup:

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0


cislo = 100
while cislo >= 10:
 print(10)
 cislo = cislo - 10
print("Zbylo:", cislo)

Výstup:

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Zbylo: 0


cislo = 100
a = 10
while cislo >= a:
 print(a)
 cislo = cislo - a
print("Zbylo:", cislo)

Výstup:

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Zbylo: 0


cislo = 136

while cislo >= 10:
 print(10)
 cislo = cislo - a

while cislo >= 5:
 print(5)
 cislo = cislo - 5

while cislo >= 2:
 print(2)
 cislo = cislo - 2

while cislo >= 1:
 print(1)
 cislo = cislo - 1

print("Zbylo:", cislo)

Výstup:

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
1
Zbylo: 0


cislo = 136
a = [10, 5, 2, 1]
i = 0
while cislo > 0:
 while cislo >= a[i]:
  print(a[i])
  cislo = cislo - a[i]
 i = i + 1
print("Zbylo:", cislo)

Výstup:

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
1
Zbylo: 0


Bankomat 1.0[editovat]

castka = int(input("Částka kterou chceš vybrat: "))
bankovka = [5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1]

i = 0
while castka > 0:
  while castka >= bankovka[i]:
    print(bankovka[i], "Kč")
    castka = castka - bankovka[i]
  i = i + 1

Výstup:

Částka kterou chceš vybrat: 8657
5000 Kč
2000 Kč
1000 Kč
500 Kč
100 Kč
50 Kč
5 Kč
2 Kč


Bankomat 1.1[editovat]

castka = int(input("Částka kterou chceš vybrat: "))
bankovka = [5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1]
mnoztvi = [2, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2] # počet bankovek

# zjištění stavu bankomatu
stav = 0
for s in range(12):
 stav = stav + bankovka[s] * mnoztvi[s]

# ověření zda má bankomat dostatek peněz k vydávání
if stav >= castka:
 # samotné vydávání bankovek
 i = 0
 while castka > 0 and i <= 12:
   while castka >= bankovka[i] and mnoztvi[i] > 0:   
    print(bankovka[i], "Kč")
    castka = castka - bankovka[i] 
    mnoztvi[i] = mnoztvi[i] - 1     
   i = i + 1
else:
 # pokud je v bankomatu málo bankovek
 print("Tolik nemam :(")

Výstup:

Částka kterou chceš vybrat: 558900
Tolik nemam :(


Bankomat 1.2[editovat]

castka = int(input("Částka kterou chceš vybrat: "))
bankovka = [[5000, 2], [2000, 5], [1000, 2], [500, 2], [200, 2], [100, 2], [50, 2], [20, 2], [10, 3], [5, 2], [2, 2], [1, 2]]

# zjištění stavu bankomatu
stav = 0
for s in range(len(bankovka)):
 stav = stav + bankovka[s][0] * bankovka[s][1]

# ověření zda má bankomat dostatek peněz k vydávání
if stav >= castka:
 # samotné vydávání bankovek
 i = 0
 while castka > 0 and i <= len(bankovka):
   while castka >= bankovka[i][0] and bankovka[i][1] > 0:   
    print(bankovka[i][0], "Kč")
    castka = castka - bankovka[i][0] 
    bankovka[i][1] = bankovka[i][1] - 1     
   i = i + 1
else:
 # pokud je v bankomatu málo bankovek
 print("Tolik nemam :(")

Výstup:

Částka kterou chceš vybrat: 9952140
Tolik nemam :(


Bankomat 1.3[editovat]

bankovka = [[5000, 2], [2000, 5], [1000, 2], [500, 2], [200, 2], [100, 2], [50, 2], [20, 2], [10, 3], [5, 2], [2, 2], [1, 2]]

pin = input("Zadej svůj pin: ")
if pin == "1234":
 castka = int(input("Částka kterou chceš vybrat: "))
 # zjištění stavu bankomatu
 stav = 0
 for s in range(len(bankovka)):
  stav = stav + bankovka[s][0] * bankovka[s][1]

 # ověření zda má bankomat dostatek peněz k vydávání
 if stav >= castka:
  # samotné vydávání bankovek
  i = 0
  while castka > 0 and i <= len(bankovka):
    while castka >= bankovka[i][0] and bankovka[i][1] > 0:   
     print(bankovka[i][0], "Kč")
     castka = castka - bankovka[i][0] 
     bankovka[i][1] = bankovka[i][1] - 1     
    i = i + 1
 else:
  # pokud je v bankomatu málo bankovek
  print("Tolik nemam :(")
else:
 print("Je mi líto, ale zadali jste špatný pin")

Výstup:

Zadej svůj pin: 889
Je mi líto, ale zadali jste špatný pin