Přeskočit na obsah

Programování v Lua/Výrazy

Z Wikiverzity

Poznámky[editovat]

Teorie[editovat]

Matematické operátory[editovat]

Sčítání[editovat]

 • značí se +
myAddition1 = 10 + 5  -- 15
myAddition2 = 7326 + 10859  -- 18185

Odčítání[editovat]

 • značí se -
mySubtraction1 = 125 - 96  -- 29
mySubtraction2 = 0 - 75  -- -75

Násobení[editovat]

 • značí se *
myMultiplication1 = 3 * 4  -- 12
myMultiplication2 = 3.14 * 2 * 2  -- 12.56

Dělení[editovat]

 • značí se /
myDivision1 = 49 / 7  -- 7.0
myDivision2 = 6780 / 32  -- 211.875
myDivision3 = 10 / 3  -- 3.3333333333333

Modulo[editovat]

 • značí se %
 • vrátí zbytek po dělení
myModulo1 = 27 % 15  -- 12
myModulo2 = 10 % 3  -- 1
myModulo3 = 10 % 3.3  -- 0.1

Negace[editovat]

 • značí se -
 • jedná se o unární operátor, tzn. je potřeba pouze jediný operand
a = 7  -- 
b = -a  -- do b se uloží -7
c = -b  -- do c se uloží 7

Umocňování[editovat]

 • značí se ^
 • příliš se nepoužívá, kvůli velké výpočetní náročnosti

Relační operátory[editovat]

 • <, >, <=, >=, ==, ~=
 • výstupem je buď true (pravda), nebo false (nepravda)

Logické operátory[editovat]

 • and, or, not

Zřetězení (Concatenation)[editovat]

 • značí se ..
 • spojení dvou a více stringů (řetězců); pokud je některým z operandů číslo, Lua ho převede na string (řetězec)
myConcat1 = "Hello " .. "World!"  -- Hello World!
myConcat2 = "ed" .. "u" .. "ca" .. "tion"  -- education
myConcat3 = "The number is " .. 8 .. "." -- The number is 8.

Priorita operátorů[editovat]

 • určuje pořadí, ve kterém se vykonávají jednotlivé operace[1]
()
^
not -  -- unární (negace nikoliv odčítání)
*  /
+  -
..
<  >  <= >= ~= ==
and
or

Table constructor[editovat]

 • tabulkový konstruktor[2]

Odkazy[editovat]

 1. https://www.lua.org/pil/3.5.html (Precedence)
 2. https://www.lua.org/pil/3.6.html (Table Constructors)