Přeskočit na obsah

Programování v Lua/Příkazy a podmínky

Z Wikiverzity

Poznámky[editovat]

 • Lua nezná příkaz switch, jako alternativu lze použít třeba elseif

Teorie[editovat]

Přiřazení[editovat]

 • značí se =
myVar1 = 35

Lokální proměnné[editovat]

 • vytvoříme je přidáním klíčového slova local před název proměnné
 • mají platnost pouze v určité části kódu × globální proměnné
a = 25       -- globální proměnná
local b = 47    -- lokální proměnná

Bloky[editovat]

 • můžeme jej explicitně vymezit pomocí klíčových slov do-end
 • slouží k ohraničení určité části kódu třeba pro lepší kontrolu nad rozsahem lokálních proměnných
do
  local a2 = 2*a
  local d = sqrt(b^2 - 4*a*c)
  x1 = (-b + d)/a2
  x2 = (-b - d)/a2
end     -- tady končí platnost lokálních proměnných 'a2' a 'd'
print(x1, x2)

if then else, elseif[editovat]

 • podmínku začneme klíčovým slovem if, za ním následuje samotná podmínka
 • pokud je podmínka splněna, pokračuje se vykonáváním kódu za klíčovým slovem then
 • dále můžeme použít větev elseif, za ní opět následuje podmínka a kód začínající then
 • může také následovat nepovínná část else, která se vykoná v případě, že podmínka nebyla splněna
 • celá podmínka je ukončena klíčovým slovem end

if then[editovat]

if a < 0 then a = 0 end

-- lze zapsat i jako:
if a < 0 then 
  a = 0
end

if then else[editovat]

if a > b then return a else return b end

-- lze zapsat i jako:
if a > b then 
  return a
else 
  return b
end

elseif[editovat]

if op == "+" then
  result = a + b
elseif op == "-" then
  result = a - b
elseif op == "*" then
  result = a*b
elseif op == "/" then
  result = a/b
elseif op == "^" then
  result = a^b
elseif op == "%" then
  result = a%b
else
  print("invalid operation")
end

break[editovat]

 • značí se break

return[editovat]

 • značí se return
 • vrátí hodnotu z funkce nebo funkci ukončí

Odkazy[editovat]