Prekérní intelektuál

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Prekérní intelektuál je terminus technicus pro vysokoškolsky vzdělaného člověka, který je zaměstnavateli či celým společenským systémem nucen dělat práci za nevýhodných podmínek, žít v trvalé nejistotě a strachu o své zaměstnání, při neplnohodnotném pracovním úvazku (práce jen na částečný úvazek, opakované smlouvy na dobu určitou, smlouvy o provedení práce či pracovní činnosti) atd.

K tomu patří i to, že kromě materiální a sociální nejistoty takový člověk nemůže vykonávat tu intelektuální činnost, ke které má vzdělání, životní zkušenosti a další předpoklady, a tím pádem dochází k jeho deprivaci v oblasti vědy.

O tomto jevu sociologové píší, jako by se jednalo o produkt kapitalismu v postindustriální společnosti. Přitom mnozí z nás takovýto druh společenské šikany bohatě zažívali již za doby socialismu. Jedná se o způsob, jak manipulovat člověkem, "držet ho na uzdě", vyhrožovat, deprivovat, deprimovat, ponižovat, deklasovat.

Je možné, takový jev na druhé straně souvisí i s tím, že takoví jedinci, kteří mají omezenou možnost realizace svého potenciálu v zaměstnání, využívají možnost podílet se na nějaké práci na dobrovolnické práci. Pak si můžeme klást např. otázky typu:

  • Je to řešení anebo únik z reality?

Dále se můžeme pokusit testovat například hypotézy typu:

  • Prekérní intelektuál se pokouší duševně realizovat na projektech nadace Wikimedia ve větší míře, než řádně zaměstnaný intelektuál.

Pokud je někdo v životě tlačen do takové "prekérní situace", může sem napsat svou životní zkušenost. Tyto životní zkušenosti pak budou dále zpracovávány.

Prekérní intelektuálové[editovat]

/Kychot

Literatura[editovat]

Jan Keller: Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. Slon, Praha 2010. ISBN 978-80-7419-031-5