Práce s multimetrem

Z Wikiverzity

Napište níže definic multimetru.

Jak co udělat[editovat]

V této sekci si projděte všechny řešené úlohy a ozkoušejte si je. Některá nemají řešení a to je úkol pro Vás.

Č. Problém Řešení
J1 Jak změřit napětí autobaterie? Černý kabel v COM, červený ve VmA. Nastavíme 20 DCV (stejnosměrný proud). Červený kabel přiložíme na plus baterie, černý na minus.
2 Jak otestovat multimeter jestli měří správně? Test jestli funguje: otočit na nějakou možnost, musí se zapnout display. Otočit na možnost průchodu proudu a překřížit sondy, musí to začít pípat.
3 Jak otestovat udržovací nabíječku jestli funguje správně? Buďto změřit multimetrem na svorkách voltáž, nebo zkusit na jiné baterii. Některé nabíječky, pokud nejsou připojeny nedobíjí, takže je potřeba je vyzkoušet na více bateriích.
4 Jak změřit kolik ampér je v baterii? Multimetr měří většinou ampéry stejnosměrného proudu, tak se musím ujistit, že zdroj má stejnosměrný proud (značený ADC, nebo A, baterie o promměnném proudu ve skutečnosti neexstují, přesto se mohou vyskytnout produkty vapadající jako baterie, které poskytují AC). Poté musím vědět, kolik ampér budu očekávat a nastavit na multimetru větší hodnotu. Pokud měřím do 10 A je potřeba u mnohých multimetrů, ještě přesunout červený kabel jinam. Měření by mělo být krátké, protože je v multimetru nezajištěné.
5 Jak změřit na kolik je nabitá tušková baterie?

Otázky[editovat]

V této sekci si projeděte otázky, které nemají odpověď a dohledejte pro ně odpověď. Případně můžete zadat svoje ať už s odpovědí, nebo bez.

Č. Otázka Obrázek Odpověď
O1 Za jakých okolností se černý kabel dává do COM a červený do VmA? Černý kabel se dává vždy co COM. Červený podle typu měření i jinam (zásuvek může být více), což bývá na multimetru napsáno. Například u níže zobrazeného je v zásuvce VmA vše vyjma toho co je v zásuvce 10 A, tedy v modré zásuvce se měří 10 ampér maximálně po dobu 10 sekund.
2 Co to značí COM? Z anglického "common ground", nějaký typ uzemění, referenční bod, na kterém je 0 V. Tím umožňuje měřit rozdíl mezi nulou a něčím.
3 Proč jsme v případě J1 nastavili DCV NA 20? Na multimetru musí být nastaveno vždy více, než můžeme naměřit. Například u autobaterií je při plném nabytí maximálně 17 V svorkového a 12,8 V klidového napětí. Takže 20 V je dostačující. Pokud si nejsme jisti, je lepší dát vždy vyšší hodnotu. Nastavením nižší než měřené hodnoty, může dojít k poškození přístroje.
4 Co značí D? Na některých multimetrech značeno jako DCV, to jest napětí stejnosměrného proudu (anglicky direct current).
5 Jaký je rozdíl mezi svorkovým a klidovým napětím? Svorkové napětí, je napětí baterie při nabíjení, nebo několik minut po nabíjení a je většinou vyšší (někdy i od 2 V) než klidové, měřené několik hodin po odpojení baterie z nabíječky.
6 Proč nesmí jiskřit na plusovém konci baterie? Argumentace chatGPT3 byla nepřesvědčivá, tak jsem použil verzi 4 a ta tvrdí, že hlavním důvodem bude možnost zkratu. Tedy na plusovém červeném připojení může dojít ke zkratu, pokud se omylem dotku této části a spojím ji s karoserií auta (nebo se sebou (ale pokud mám gumové rukavice tak ne)), která je uzeměna. V obou případech je též nebezpečné jiskření a mělo by se eliminovat rychlým odpojením kontaktů.
7 Proč mi při měření ampérů zajiskřilo na uzemnění a ohřály se kabely? Může to být a) chybou multimetru, b) špatným zapojením multimetru, c) tím, že měřené zařízení má více ampér, než zvládá multimetr. V mém případě šlo o autobaterii, která má až 540 A, kdežto multimetr zvládá max. 10 A. Kabely se ohřály proto, že nedokázaly utáhnout tak velký průchod proudu, de facto elektrony v kabelech musely kmitat rychleji. Jiskra vzniká v důsledku vysokého ohřevu vzduchu poblíž vodiče, kdy jsou elektrony vytrženy z molekul vzduchu (tzv. ionizace). Vzniká plasma – jiskra.
8 Kde se multimetrem měří ampéry?
9 K čemu všemu se dá multimetr použít?

Další otázky týkající se elektriky[editovat]

V této sekci shromažďujeme všemožné otázky týkající se měřených vlastností elektrického proudu.

Č. Otázka Obrázek Odpověď
D1 Co značí zkratka VA? VA značí voltampér a rovná se zhruba wattu.
2 Jakou dobíječku potřebuju na Voltolux Led EL5230? V podstatě je to na vstupu napsané, že musí dávat stejnosměrný proud DC, mít max. 9 V a 2 A. Když budu mít nabíječku co bude dávat více jak 9 V a 2 A, tak může dojít k poškození zařízení a když bude mít méně, tak oproti předpokládaným 6 hodinám nabíjení se to může extrémně protáhnout. Velikost konektoru se musí asi ozkoušet.
3 Co značí zkratka VDC? VDC značí počet voltů ve stejnosměrném proudu (z anglického voltage in direct current). Někdy to je tedy značeno VDC, jindy V.
4 Rozhodují ampéry o rychlosti dobíjení? Podle chatGPT ano. Více ampér, rychlejší nabíjení a naopak.
5 Jak poznám jak velký jack potřebuji na samici?
6 Co znamená zkratka IP 20? Jedná se o standard ochrany, anglicky Ingress Protection. Číslo 2 označuje stupeň ochrany proti tvrdým předmětům do 12,5 m (například prstu), 0 označuje nulovou ochranu proti vodě.
7 Poškodím si zařízení pokud ho budu dobíjet 2,25 A namísto doporučených 2 ampér? Nejde určit, ale je potřeba zařízení sledovat a v případě, že se začne zahřívat ho odpojit.
8 Jak nabíječky regulující tok ampér poznají, který je nejvhodnější?
9 Proč je nejrychlejší nabíječka od Xiaomi uváděná jako 120 W, když se jinde rychlost nabíjení uvédí ve voltech či ampérech? Protože Watt je jednotka pro výkon, který se počítá jako násobek proudu (jednotka ampér) a napětí (jednotka Volt).
10 Co je to nabíjení proměnlivým proudem?
11 Jak nabít podvybitou baterii?
12 Proč nabíječka Kraft Dele 1288 nedává 5 ampér? Může to být tím, že baterie už je skoro nabytá a proto větší proud nepřijímá. Jiným důvodem může být ochraná regulace vlastní nabíječky, která třeba při zahřívání omezí množství proudu. V neposlední řadě, by mohlo dojít k omezení proudu i při přetížení jističe (tzn. zařízení by na obvodu měla větší požadavky na ampéry, než by umožňoval jistič) - v takovém případě, by ale jistič proud odpojil, takže to asi není tento případ.
13 Kolik ampér je v elektrické zásuvce? V jedné zásuvce může být tolik ampér, kolik má jistič této zásuvky, nebo obvodu, do kterého je zásuvka zapojena, pokud ze stejného obvodu, není jinde odebírán proud.
14 Jak převést ampér hodiny na apéry?
15 Proč mě autonabíječka Kaufland za celý den nedobila ani o desetinu Voltu autobaterii? Nechal jsem se zmást číslem 10-250 Ah na předním polepu zařízení. Milně sem si myslel, že se nabíječka bude nabíjet 10 až 250 ampérami. Ampérhodiny (Ah) je ale jinou jednotkou než ampéry (A). Ve skutečnosti je na druhé straně baterie napsáno, že output je max 300 mA. Podle chatGPT 4 je ale potřeba počítat s ampérhodinami baterie a dobíjecím proudem v ampérách. Takže pokud má baterie kapacitu 60 Ah a dobíječka dobíjí 300 mA pak je to 60 Ah/0,3 A, tj. 200 hodin. V baterii už ale něco bylo, takže by tento čas byl menší. Na druhou stranu 300 mA je maximální proud, takže může být i nižší a mohou zde být další vlivy. 200 hodin je 8 dní, proto se mi možná zdálo, že nabíječka nedobíjí. Pak sem si ještě v návodu přečet, že je udržovací, tzn. že asi není vhodná k nabytí tzv. podvybité baterie.
16 Jaké jsou způsoby či typy nabíjení autobaterií?
17 Co značí označení 540 A (en) na autobaterii? en je zkratka pro European Norm, tedy evropský standard, který říká, že baterie může dodávat proud o 540 ampérách a 7,2 Voltech po dobu 30 sekund při -18 stupních Celsia.
18 Co značí ruční nápis na baterii 13.OV, 300 A (en), 23.2.23? Může znamenat, že 23. 2. 2023 změřil autoservis následující parametry autobaterie
  • 13 Voltů (OV jako over voltage) a nebo to značí 13 celých nula (13,0) Voltů
  • 300 Ampér po dobu 30 sekund při -18 stupních Celsia
19 Existuje nějaká univerzální dobíječka, která by umožnovala volit V a A a měla velké množství konektorů?
20 Zobrazí Renault Megane 3 Voltáž řidiči?
21 Proč výrobci dodávají zboží bez adaptéru, když je pak tak složité sehnat odpovídající adaptér (např. LED Voltolux (DC, 9 V, 2 A, jack), nebo Parkside LED (DC, 5 V, 500 mA, USB(C))?
22 Co je to SELV adaptér?
23 Proč se nedělá univerzální nabíječka na autobaterie, telefony a další zařízení?
24 Je dynamo elektromagnetický generátor?
25 Jaký proud dává elektromagnetický generátor a jak ho ukládat?