Pojem/Juandev

Z Wikiverzity

Pojem je pro mě člověk v nějakém oboru. Například Plamínek v řešení konfliktů a oboru lidské motivace, doc. Zelený v oboru botanika apod.