Pexesa/Významná místa Čech a Polska

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Co je třeba/To do/[editovat]

 1. vybrat 16 významných míst v ČR (např. Praha, Český Krumlov, Říp)/Select 16 important sites in the Czech republic (e.g. Prague, Český Krumlov, Říp Mountain)/
 2. vybrat 16 významných míst v Polsku (např. Krakov, Varšava, Bělověžský prales se zubrem)/Select 16 important sites in Poland (e.g. Kraków, Warsaw, Białowieża Forest)/
 3. vytvořit tištěnou verzi pexesa (např. ve Scribusu)/create a file for print version (e.g. in Scribus)/
  1. pouze z obrázků pod licencí cc-by-sa 3.0/only from images under cc-by-sa 3.0 licence/
  2. obrázky musí být kvalitní s vysokým rozlišením/images should be of a high quality with high resolution/
  3. obrázky se řezají do čtverců, tak aby ve spodní a horní části nebylo zvířátko a mohl se sem umístit případný popisek (např. v GIMPu)/pictures are cropped to squares, with the animal in the center, that the bottom or top of the image can be covered by the name of the animal (e.g. in GIMP)/
  4. obrázky se zmenšují do požadované velikosti (přitom nesmí dojít ke ztrátě kvality) – možno ve Scribu/pictures are downsampeled to the wanted size (the quality shouldnt be lost) – available in Scribus/
  5. použité obrázky se nahrávají co Commons jako verze obrázků, ze kterých vychází/used pictures are uploaded to commons as versions of former images/
  6. vše se vyměří a navrhne, dělají se okraje a popisky/everithing is measured and designed (borders, descriptions/
 4. pokud nebudou kvalitní obrázky nutno nafotit, nebo změnit lokalitu/if there are no suitable and quality images it is necessary to take a new pictures or change locality/
 5. když je návrh hotový připraví se stránka s texty a nahrávkami/once print preview is ready the page with text and recording is prepared/
  1. texty možno přebírat z Wikipedie (2–8 vět)/text may be taken from Wikipedia (2–8 phrases)/
  2. ke každému obrázku text s odkazem do Wikipedie a nahrávkou onoho textu/each sample picture has a text, which is recorded and linked to Wikipedia/