Ombrosa Valle (Il ballarino)/tabulatura

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná


Ombrosa Valle (Il ballarino)/tabulatura

Práce s tabulaturou[editovat]

Z tabulatury vidíme, že druhá třetina skladby není identická s první, i když se jí svým nástupem podobá. Proto třediny každé sloky označíme písmeny (A), (B), (C).

Časová struktura[editovat]

 • Tabulaturu si prostorově přerozdělíme do tří osnov podle částí (A), (B), (C).
 • Jedná se o italskou tabulaturu, kde pořadí linek osnovy odpovídá pořadí strun na loutně, tedy nejvyšší linka reprezentuje nejhlubší strunu G.
 • Každá osnova má tedy nejdříve uvedeny basové struny G, C, F a pod nimi melodické struny a, d, g.
 • V originále je naznačen třídobý takt, tj. tři doby jsou representovány třemi půlovými notami.
 • V originální tabulatuře svislá čárka nad osnovou tedy odpovídá jedné celé notě a čárka s praporkem jedné půlové notě.
 • V našem přepisu takto vyznačený rytmus nahradíme lineárním časovým rozvojem, kdy jeden typografický znak na osnově reprezentuje jednu dobu na příslušné struně:
  • pomlčka - znamená ticho
  • číslice od nuly výše 0... rozeznění struny
  • rovnítko = znamená doznívající tón