Odpady

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Na této stránce shromažďujeme odkazy a materiály týkající se odpadů, jejich zpracování a zejména otázce ekologičtějšího zacházení s nimi, které se dají využít pro vzdělávání, resp. výzkum v této oblasti.

Odpady obecně[editovat]

Komunální subjekty zabývající se odpadem[editovat]

Způsoby nakládání s odpady[editovat]

Strategie OECD a EU pro nakládání s odpadem dělí způsoby zacházení s odpady do pěti stupňů podle ekologičnosti, potažmo žádoucnosti. Od nejméně žádoucího k nejžádoucnějšímu to jsou: odstranění z oběhu, energetické využití, materiálové využití, opětovné využití a prevence.

Odstranění z oběhu[editovat]

Vzniklý odpad se dopraví někam, kde nenarušuje další běh života, a tam se uloží. Typicky se jedná o skládkování odpadu, ale existují ještě další, spíše speciální způsoby (solidifikace, stabilizace).

Energetické využití[editovat]

Ze vzniklého odpadu se využije jen část energie obsažené ve struktuře jeho materiálů. Typicky se jedná o různé druhy spalování. Obecně jde vždy o destrukci materiálu (materiál zbavený části energie akumulované ve hmotné struktuře je nutně jiný materiál).

Subjekty zabývající se energetickým využitím odpadu[editovat]

Materiálové využití[editovat]

Ze vzniklého odpadu se využije jeho materiál, resp. část materiálu. Typickými příklady jsou materiálová recyklace a kompostování.

Kompostování[editovat]

Recyklace[editovat]

Subjekty zabývající se materiálovým využíváním odpadu[editovat]

Opětovné využití[editovat]

Odpad vzniklý v jednom kontextu se využívá v jiném kontextu, kde není odpadem. Sem patří jednak použití výrobků, které zastaraly podle měřítek náročnějšího uživatele (oblečení, ze kterého vyrostly děti nebo které vyšlo z módy, elektronika, která je málo výkonná pro nové úkoly, apod.), pro uživatele méně náročné (bazarový prodej, rozdávání potřebným apod.), jednak opravování nebo repasování výrobků.

Subjekty zabývající se opětovným využíváním odpadu[editovat]

(+ https://www.forewear.cz/kontejnery-na-textil-potex/ rozhovor o tom, co se děje s oblečením jim předaným)

Prevence[editovat]

Odpad vůbec nevzniká. Do této oblasti patří všeliké snižování množství odpadů od redukce obalových materiálů přes bezobalový koloběh zboží až po redukci spotřeby.

Rady pro běžné spotřebitele[editovat]

Subjekty zabývající se prevencí vzniku odpadu[editovat]

Kazuistika[editovat]

Konkrétní řešení nakládání s odpady v obcích[editovat]