Odhad tělesného povrchu a výpočet BMI

Z Wikiverzity

Odhad tělesného povrchu a výpočet BMI – příprava slajdů pro výuku.

Stránka v angličtině je paralelně vytvářena na: en: BSA and BMI

Tělesný povrch a BMI[editovat]

Odhad tělesného povrchu a výpočet Body-mass indexu

Teorie[editovat]

Výška a váha[editovat]

Základními údaji o lidském těle jsou:

 • tělesná výška
 • tělesná hmotnost (lidově řečeno váha)

Jednotky SI[editovat]

 • 1 m = 1 metr = základní jednotka délky › používáme ji i pro měření výšky.
  • 1 cm = dílčí jednotka, obvyklá v praxi
 • 1 kg = 1 kilogram = základní jednotka hmotnosti › užíváme ji i pro měření tělesné hmotnosti

Tělesná výška[editovat]

Tělesnou výšku zjišťujeme měřením vyšetřované osoby.

 • U dospělých osob výšku měříme:
  • ve stoje
  • bez obuvi,
  • pomocí svisle umístěného měřítka s vodorovným ramenem, které se dotýká temene hlavy

Tělesná hmotnost[editovat]

Tělesnou hmotnost zjišťujeme vážením vyšetřované osoby na osobní váze.

 • Dospělé osoby vážíme zpravidla:
  • ve stoje
  • bez obuvi
  • dle okolností v prádle nebo v lehkém oděvu

Váhu oděvu můžeme odhadnout a odečíst od naměřeného údaje.

Tělesný povrch[editovat]

 • Užitečná veličina, ale velmi těžko měřitelná
 • Od 19. století pokusy, jak ji odhadnout
 • Publikováno množství vzorců, jedním z jich je Du Bois:

S = 71,84 * m0.425 * h0.725 kde:

 • m = tělesná hmotnost [kg]
 • h = tělesná výška [cm]
 • S = tělesný povrch [cm² ] (převod na m² ?)

Tento vztah je možné počítat:

 • numericky (na kalkulačce)
 • pomocí nomogramu

BMI[editovat]

Body mass index je definován jakožto podíl tělesné hmotnosti a čtverce tělesné výšky:

BMI = m / h2

kde:

 • m = tělesná hmotnost [kg]
 • h = tělesná výška [m]
 • BMI [kg.m-2]

Praktikum[editovat]

Pomůcky[editovat]

 • osobní váha
 • svislé měřítko pro měření výšky
 • kalkulačka
 • nomogram Du Bois
 • pravítko

Úkol[editovat]

 1. Změřte výšku a váhu vyšetřované osoby
 2. Zjištěné údaje zapište do protokolu
 3. Vyplňte zbývající údaje v protokolu
 4. Odhadněte velikost tělesného povrchu
  • výpočtem dle vzorce Du Bois
  • graficky pomocí příslušného nomogramu
 5. Porovnejte obě hodnoty
 6. Vypočtěte BMI
 7. Diskutujte:
  • postup a výsledky měření
  • porovnejte s normami
  • porovnejte hodnoty všech členů skupiny navzájem
 8. Učiňte příslušný závěr