Němčina/Předložky/Kapitola 3: Předložky se 3. a 4. pádem

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


K úspěšnému absolvování této kapitoly je nutné umět používat 3. a 4. pád.

Němčina užívá některé předložky jak se třetím, tak se čtvrtým pádem. Vzniká tak významový rozdíl. Třetí pád vyjadřuje odpověď na otázku kde? a čtvrtý pád na otázku kam? Pro lepší pochopení si prohlédněte následující tabulku.

Přehled[editovat]

První příklad je vždy ve třetím pádě, druhý ve čtvrtém.

Předložka Význam Příklad
anWikislovník na (kolmé ploše) Das Bild hängt an der Wand.

Hänge das Bild an die Wand.

aufWikislovník na (vodorovné ploše) Das Buch liegt auf dem Tisch.

Lege das Buch auf den Tisch.

inWikislovník v (se 3. pádem)

do (se 4. pádem)

Ich wohne in der Stadt.

Er geht in die Stadt.

zwischenWikislovník mezi (dvěma) Der Stuhl steht zwischen dem Fenster und dem Tisch.

Lege das Messer zwischen den Teller und den Löffel.

vorWikislovník před Ich warte vor dem Haus.

Ich muss vor das Haus laufen.

hinterWikislovník za Das Auto steht hinter dem Rathaus.

Gehe hinter die Tür.

überWikislovník nad, přes Er wohnt über meiner Mutter.

Wir fahren über den See.

nebenWikislovník vedle Wir wohnen neben dir.

Er hat sich neben mich gestellt.

unterWikislovník pod, mezi (více než dvěma) Die Flasche liegt unter dem Bett.

Lege sie unter den Tisch.
POZOR: unter allen - mezi všemi

Cvičení[editovat]

Opět jsou zde tři cvičení k prohloubení znalostí.