Nápověda:Formátování pomocí HTML

Z Wikiverzity
Tato stránka není ještě hotová.

Některé formátovací značky používané v projektech nadace Wikimedia jsou odvozeny od značek HTML. Pro webdesignéry máme dobrou zprávu. Řada HTML elementů na Wikiverzitě funguje. Upozorňujeme však na fakt, že je preferováno wikiformátování, neb řada uživatelů se pak v textu označeném HTML značkami neumí orientovat.

V současnosti jsou na Wikiverzitě povoleny následující HTML tagy pro formátování textu:

HTML význam příklad syntaxe wiki poznámka
<abbr> vysvětlení zkratky WV
<b> tučný text tučný text '''
<blockquote> bloková citace
<br/> zalomení řádku zalomení
řádku
<caption> nadpis tabulky viz <table>
<cite> citace citace
<code> výpis kódu program
<dd> definice termínu viz <dl> <dt>
<del> odstraněný text škrtnuto
<div> oddíl
<dl> seznam definic
<dt> definovaný termín
<em> zvýrazněný text zvýrazněno ''
<h1> nadpis 1. úrovně
nadpis 1. úrovně
= dá se technicky vytvořit, ale nepoužívá se
<h2> nadpis 2. úrovně
nadpis 2. úrovně
== základní členění stránky
<h3> nadpis 3. úrovně
nadpis 3. úrovně
===
<h4> nadpis 4. úrovně
nadpis 4. úrovně
====
<h5> nadpis 5. úrovně
nadpis 5. úrovně
=====
<h6> nadpis 6. úrovně
nadpis 6. úrovně
======
<hr/> vodorovná čára
<i> kurzíva kurzíva '
<ins> přidaný text inserted datetime="rrrr-mm-ddThh:mm:ssTZD"
<li> položka seznamu *, # viz <ol>, <ul>
<ol> číslovaný seznam #
<p> odstavec prázdný řádek
<pre> preformátovaný text
preformátovaný text
<rb> ruby base = základní text viz <ruby>
<rp> ruby parenthesis viz <ruby>
<rt> ruby text = anotace viz <ruby>
<ruby> ruby WV(Wikiverzita) viz W3C Ruby
<s> přeškrtnuto strike
<small> malá písmena malá písmena
<span> Logické vymezení části textu
(podobně jako <div>,
ale nezalamuje řádku)
<strong> silné zvýraznění silné zvýraznění '''
<sub> dolní index dolní index
<sup> horní index horní index
<table> tabulka {| ... |}
<td> pole tabulky viz <table>
<th> nadpis tabulky viz <table>
<tr> řádek tabulky viz <table>
<ul> nečíslovaný seznam *
<var> proměnná proměnná
<!-- ... --> komentář

Pokud existuje odpovídající syntaxe wiki, je vždy lepší použít tuto syntaxi wiki, než příslušný HTML tag.