Myastenia gravis/léky/kontraindikované

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Příspěvek na seminář 14.4 !

Některé léky mohou zhoršit stav pacientů s Myastenia gravis a proto by se neměly podávat. Existují různé úrovně striktnosti podle síly důkazu. Máme tedy léky s jistou, pravděpodobnou a možnou vazbou.

Jistě - definite association[editovat]

Antibiotika[editovat]

Penicillamine[editovat]

Penicilamin neboli D-penicilin vyvolává různá autoimunitní onemocnění, mimo jiné myastenii. Souhrnný článek z roku 1997 [1] uvádí 24 článků na toto téma, které zahrnuli 56 pacientů Možný mechanismus:

 • naváže se jako hapten na AChR a vyvolá tvorbu protilátek
 • zvýšení produkce prostaglandinu E1, zůstává v synapsi a ACh se nemůže navázat[2]. Nelze vyloučit, že penicilamin jen odkrývá již existující myastenii.

Penicilamin je jasně kontraindikován.

Kortikoidy[editovat]

Po podání 40-100 mg prednisonu zhoršilo klinický stav 27 pacientů za 1 hodinu po podání[3]. Protilátky proti AChr se nemění. Jiná studie [4] popisuje zhoršení po podání 5 dávek 48g methylprednisonu. Jiný článek považuje myopatii u myastenie po podání steroidů za prokázanou.

Pravděpodobně[editovat]

Antikonvulziva[editovat]

 • Fenytoin [5],[6]
 • Trimethadion [7] - delší, ale reverzibilní

Antibiotika[editovat]

 • neomycin, streptomycin, kanamycin, polymixin B, bacitracin, dihydrostreptomycin, collistin[8]

Blokátory beta adrenergních receptorů[editovat]

 • existují zvířecí modely
 • oxprenolol a propranolol - 3 pacienti v roce 1975
 • timolol - jednotlivé kasuistiky 1979,,1984 a 1985
 • acebutol
 • practolol

Lithium[editovat]

 • po podání výskyt obtíží, přerušení a po opětovném nasazení se myastenické obtíže zhoršily
 • vícečetné kazuistiky více pacientů, například[9]

Prokainamid[editovat]

 • účinek na nervosvalový přenos prokázán experimentálně [10]
 • jednotlivé kasuistiky - reverzibilní (hodiny po podání)

Možné[editovat]

Anticholinergika[editovat]

 • trihexyfenidyl hydrochlorid - kasuistika, reverz.
 • ipratropium - anticholinergní bronchodilatace - 1 ze 3 pacientů se nezlepšil ale jen snížil bronchiální sekreci.

Antibiotika[editovat]

 • ciprofloxacin hydrochlorid - kasuistika z r. 1988 (reverzibilní) a 1990 (irreverzibilní)
 • ampicilin - zhoršení u 2 pacientů, reverzibilní
 • kanamycin sulfát
 • erythromycin - kasuistika[11]
 • imipenem (betalaktam)
 • pyrantel

Kardiovaskulární[editovat]

 • antiarytmika
  • verapamil
  • propafenon
  • prokainamid
  • quinidin

Léky blokující přenos na nervosvalové ploténce[editovat]

 • verocuronium - vyšší citlivost (jen cave)
 • sukcinylcholin
 • mivacurium - bez problémů (case, jedna kasuistika !)

Ophtalmologica[editovat]

 • proparakain (antimuskarinní mydriaticum)
 • tropicamid (lokální anestetikum)

Spasmolytika - myorelaxancia[editovat]

 • methocarbamol
 • magnesium (kasuistika)

CT Kontrastní látky[editovat]

 • Iothalamic acid (t.č. není registrováno)
 • Diatrizoate meglumine (také neregistrováno)

Jiné[editovat]

 • interferon alfa - kasuistika

Další léky na neurologii běžně nepodávané[editovat]

 • chlorochin
 • pyrantel pamoát - antihelminticum
 • acetazolamid - nejasný mechanismus
 • dextrokarnitin, levokarnitin (u chronické urémie)
 • levonorgestrelový implantát - je známo, že myastenie kolísá s menstruačním cyklem
 • plynný chlor
 • nikotinová náplast

Léky navíc uvedené v [12][editovat]

Vyvolání myastenie[editovat]

 • Antibiotika - collistin, Gentamycin, Kanamycin, Neomycin, Polymyxin B, Streptomycin
 • kardiovaskulární - oxprenolol, practolol, trimethafan
 • antirevmatická - D-penicilamin
 • antikonvulziva - fenytoin, trimethadion
 • hormonální - HAK
 • jiné - tetanický antitoxin

Zhoršení myastenie[editovat]

 • Antibiotika - kolistin (collistin), kanamycin, strepromycin, tetracykliny
 • kardiovaskulární - prokainamid, propranolol, Quinidin
 • antirevmatická - chlorochin (???)
 • psychotropní - Chlorpromazin, Lithium
 • antikonvulziva - fenytoin
 • hormonální - ACTH, kortikosteroiody, hormony štítné žlázy
 • jiné - ACHinhibitory, methoxyfluran

Interference s neuromuskulárním přenosem v experimentu[editovat]

 • antibiotika - amikacin, paramomycin, polymyxin A, Sisomicin, Viomycin
 • antiarytmika - Ajmalin
 • antirevmatika - kolchicin
 • antikonvulziva - ethosuximid
 • psychotropní látky - Amitriptylin, amfetaminy, droperidol, haloperidol, imipramin, paraldehyd, trichlorethanol
 • jiné - amantadin, difenhydramin, emetin, pindolol, sotalol

Podle místa působení[editovat]

Presynapticky[editovat]

Propranolol, chlorochin a linkomycin inhibují uvolňování ACh tím, že interferují s propagací akčního potenciálu v oblasti buttonu. Zda k tomu ale dochází i v koncentracích klinicky dosažitelných.

Postsynapticky[editovat]

Polymyxiny, tetracykliny, propranolol a prokainamid blokují vazebná místa AChR. Stejným mechanismem vzniká myastenie u léčby D-peniciliaminem. Na úrovni svalové membrány působí amantadin - jedná se o postsynaptický blok.

Pre- i postsynapticky[editovat]

Fenytoin, chlorpromazin a aminoglykosidová antibiotika ovlivňují toky Ca iontů podobně jako ionty magnesia.

Ovlivňující vedení svalové membrány[editovat]

Další léky uvedené v Akutních stavech v neurologii[editovat]

 • antibiotika - klindamycin, tobramycin, trimetoprim .- sulfametoxazol
 • některé benzodiazepiny (???)
 • kardiologické - nifedipin, praktolol, diltiazem, lidokain,chinidin
 • karbamazepin

Jiné poznámky[editovat]

 • pacienti s myastenií mají sníženou citlivost na suxamethonium

Aktuálně registrované léky dle AISLP[editovat]

Betablokátory[editovat]

ACECOR, APO-METOPROLOL , ARTEOPTIC , ATENOBENE , ATENOLOL , BETALMIC , BETALOC , COMBIGAN, EGILOK, EMZOK, GANFORT, LIDAZOC, METOPROLOL, METOZOK, SANDONORM , TENOLOC , TENORETIC , TENORMIN , TIMOPTOL , TRIMEPRANOL ,VASOCARDIN ,VERLOK

Léky, u kterých je hlášen vznik MG jako NÚ[editovat]

 • BOTOX (brání uvolňování ACH)
 • PAMYCON NA PŘÍPRAVU KAPEK - hlášen vznik myastenie

Léky striktně kontraindikované[editovat]

 • VISTABEL (botox)
 • spasmpolytika: BUSCOPAN,DETRUSITOL,DITROPAN (oxybutin),TOVIAZ,URAPLEX,UROXAL
 • Diazepiny a příbuzné látky:
  • DIAZEPAM
  • EANOX
  • FRISIUM
  • FULSED (midazolam i.v.)
  • HYPNOGEN
  • OXAZEPAM
  • SONATA
  • STILNOX
  • ZERENE
  • ZOLPIDEM
  • ZOLPIMERC
  • ZOLPINOX
  • ZOLSANA
  • ZONADIN
  • ZOPITIN
 • DORSIFLEX
 • LITHIUM

Léky, které mohou zhoršit MG[editovat]

 • tyto léky sice MG mohou zhoršit, ale nemají ji jako KI
 • NICOTINELL
 • SYNTOSTIGMIN - Současné podávání kortikosteroidů nebo fludrokortisonu pacientům je potenciálně nebezpečné
 • VERAPAMIL - ojediněle
 • VISIPAQUE - iodová kontrastní látka (!!)

Antibiotika[editovat]

Kontraindikace jsou u nich psány ne zcela striktně

 • Ofloxacin: relativní KI
  • CIPRINOL - velmi vzácně zhorší
  • CIPRUM - "měl by být podáván s opatrností"
  • LEVOFLOXACIN
  • TAROFLOX
 • Klaritromycin - CLAROSIP - exacerbace nebo zhoršení
 • Makrolidy
  • KETEK - absolutní KI
  • SYNERCID - není absolutní KI

Zvýšená opatrnost[editovat]

Zvýšené opatrnosti jest třeba dbát u těchto léků:

 • AGGRENOX - interakce s dipyridamolem (snížení efektivity)
 • BURONIL - dodržet opatrnost, může dělat parkinsonský sy., rigidita
 • ENERBOL FORTE - nootropikum volně prodejné
 • MEDROL - "opatrně"
 • MIDAZOLAM - věnovat pozornost
 • NOVESIN
 • ROCURONIUM - myorelaxantium před operací

Léky indikované[editovat]

 • FORTECORTIN
 • GRANDAXIN (sekundární neurosa)
 • MESTINON
 • UBRETID

Odkazy[editovat]

 1. Eric T Wittbrodt: Drugs and Myasthenia Gravis, Arch Intern Med, vol 157, Feb 24,1997,p.339-408
 2. Horrobin DF: Myasthenia and prostaglandin E1, J Rheumatol. 1981;8 (suppl):169-174.
 3. Miller RG, Fourier F, Hurtevent JF, Parent M, Chopin C: Myastenia gravis and sterid-induced myopathy of respiratory muscles. Intensive Case Med 1992:18:242-426
 4. Panegyres PK,Squier M,Mills KR, Newsom-Davis J: Acute myopathy associated with large parenteral dose of corticosteroid in myasthenia gravis, Journal of Narology, Neurosurgery and Psychiatry 1993;56;702-704
 5. Norris FH, Ceolella JAB, McFarlin D: Effect of diphenylhydantoin on neuromuscular synapse. Neurology, 1964: 14:869-876
 6. So EL, Pentry JK: Adverse Effects of Phenytoin on Peripheal Nerves and Neuromuscular Junction: A review, Epilepsia,22,1981,467-473
 7. Peterson H: Assosciation of trimethadione therapy and myasthenia gravis, N ENgl J Med 1966;274:506-507
 8. McQuillen MP, Cantor HE, O'Rouke JR: Myasthenic syndrome associated with antibiotics. Arch Neurol, 1968: 18:402-415
 9. Neil JF, Himmlehoch JM, Licata SM: Emergence of Myasthenia Gravis During Treatment With Lithium Carbonate, Arch Gen Psychiatry, Vol 33, sept 1976, 1090-1092
 10. Lee DC, Kim YI, Liu HH, Johns TR: Presynaptic and postsynaptic actions of procainamide of neurmuscular transmission. Muscle Nerve 1983;6;442-447
 11. May EF, Calvert PC: Aggravation of myasthenia gravis by erythromycin, Ann Neurol 1990;28:577-579
 12. Koch-Weser Jan, Argov Z, Mastaglia FL: Disorders of Neuromuscular Transmission Caused by Drugs, NEJM, vol 301, No8, 409-413