MySQL/Uživatelská rozhraní

Z Wikiverzity

MySQL: Uživatelská rozhraní

K databázi MySQL můžeme přistupovat řádkovým klientem mysql. V dnešní době si ale uživatelé přejí mít komfortnější přístup k databázi, než jim tento základní klient poskytuje. Z tohoto důvodu vznikla ředa různých aplikací, které přístup k databázi MySQL usnadňují.

Úvod[editovat]

Článků o MySQL a o propojení MySQL s PHP (či jiných databázových strojů) pro vytváření dynamických webů atd. jsou už mraky. Jenže vytvářet pro každou databázi nějaký frontend se vstupními formuláři znovu od nuly přímo kódováním v PHP mi přijde hodně zdlouhavé a neefektivní. A což třeba generování nějakých výstupních sestav. To jsou úlohy, které se znovu a znovu objevují v každé databázové aplikaci. Tak přeci už někdo musel vymyslet nějaký rozumný způsob, jak takový návrh vstupních a výstupních formulářů usnadnit, abychom nemusel pokaždé znova vymýšlet trakař.

Např. můj konkrétní problém je databáze zákazníků, odebírajících w:Hesla Jednoty bratrské. Je to relativně jednoduchý problém, jehož aktualita naběhne každým rokem v září, kdy si zájemci začnou Hesla objednávat, a končí někdy v listopadu tiskem faktur a adres, balením a rozesíláním balíků. A nakonec, vzhledem k nedořešenosti problému, stejně víc jak polovinu práce musím dělat ručně a nějak to patlat páté přes deváté.

V tomto článku se pokusíme udělat si přehled o existujících aplikacích, které by nám vývoj podobných aplikací mohly usnadnit. Navíc, kromě MySQL by mohly umět komunikovat i s jinými databázovými stroji.


Základní operace s databází a jejími tabulkami[editovat]

MySQL Query browser[editovat]

 • mysql-query-browser
 • v. 1.2.12
 • autor: MySQL AB

Standarní GUI nástroj pro dotazování MySQL databáze.

MySQL Navigator[editovat]

 • v. 1.4.2
 • autor: shi bok jang

GUI navigátor postavený na knihovně QT. Umí prohledávat, ale občas při tom spadne.

phpMyAdmin[editovat]

 • phpmyadmin
 • v. 2.11.3

Velmi rozšířená aplikace, postavená na skriptech PHP.

phpMinAdmin[editovat]

Mywwwatcher[editovat]

- small viewer of MySQL databases ==

phpPgAdmin[editovat]

KMySQLAdmin[editovat]

Query browser na platformě KDE. Zatím mi nechodí správně čeština v kódování UTF-8.

Mergeant[editovat]

Běžná administrace databází v prostředí Gnome. Používá knihovnu libgda. O připojení k různým typům databází se starají tzv. "poskytovatelé". Defaultní poskytovatel je pro SQLite, další se musí nainstalovat zvlášť: viz libgda3.

Zhodnocení[editovat]

Žádný přínos oproti např. phpMyAdmin neshledávám, je to méně zralá aplikace, třeba tabulku otevře jako obrovské okno bez rámečků, které se ani nevejde na pracovní plochu a nedá se s ním ani nijak manipulovat, takže to hraničí s nepoužitelností.

Pokročilejší operace (vstupní formuláře, tisk sestav)[editovat]

DataKiosk[editovat]

 • datakiosk
 • v. 0.7 (pro KDE 3.5.10)
 • autor: Adam Treat

Je to nástroj sady KOffice (prostředí KDE). Podle čísla verze se nejspíš jedná ještě o mladou a nevyzrálou aplikaci, která má ještě své problémy. Vychází z projektu JuK. Help stránky (Handbook) ještě asi nemá. Pro výstupní sestavy (reports) používá Kugar. Návrh vstupních formulářů ještě asi nemá. Má problémy se stabilitou.

OpenOffice.org Base[editovat]

 • openoffice.org-base
 • v. 2.4.1

Další ze suity kancelářského balíku OpenOffice.org. Na rozdíl od databáze MS Access z kanc. balíku Microsoft Office nepoužívá vlastní databázi, ale pomocí konektorů nabízí přípojení k různým databázovým strojům, mj. i k MySQL. Pro vytváření vstupních fprmulářů i výstupních tiskových sestav jsou použity dynamické dokumenty aplikace OO Writer. Ve srovnání s ostatními aplikacemi OpenOffice je však OO Base zatím nejméně stabilní, tj. nachází se na hranici použitelnosti. Pokud jsou např. vytvořeny vstupní formuláře, není již možné měnit strukturu databáze.

Kexi[editovat]

 • kexi
 • v. 1.1.3 (KOffice 1.6.3, KDE 3.5.10)
 • http://www.koffice.org/kexi
 • autoři: Jaroslav Staniek a další
 • dokumentace: The Kexi Handbook v KDE

Není to v pravém smyslu slova frontend k MySQL databázi. Je to součást KDE Office, má to být náhražka MS Access a podobných databází. Je to relační databáze se základními datovými typy (Text, Long text, Date/Time, Integer, Big integer, Floating point), umožňuje importovat data z jiných databází, např. MySQL; formuláře aj. si uloží buď v databázi anebo v souboru. Umožňuje vytváření formulářů, Zatím mi nechodí čeština v UTF-8

Knoda[editovat]

Je to součást KDE. S různými databázemi se spojuje pomocí driverů:

 • Firebird
 • Mysql
 • Postgres
 • ODBC
 • SQLite
 • mdb - M$ Access
 • paradox - Corel Paradox
 • xbase (DBase)

Umí:

 • vytvářet a mazat databáze
 • práce s tabulkami
 • SQL dotazy
 • vytvářet pohledy
 • importovat a exportovat CSV data
 • vytvářet a používat formuláře
 • vytvářet a tisknout sestavy
 • psát vlastní rozšíření a skriptovat pomocí integrovaného interpretu Python

V KDE má manuál. Více viz na samostatné stránce Knoda

Správa MySQL serverů[editovat]

MySQL Administrator[editovat]

 • mysql-admin
 • v. 1.2.12
 • MySQL AB

Standarní nástroj pro správu MySQL serverů.

GMySQLcc[editovat]

GTK+ MySQL Control Center

GTK+ klient pro databáze mysql

TOra[editovat]

Projekt, který vyvíjí Henrik "Mauritz" Johnson od prosince r. 2000, původně pro databázi Oracle. V současné době se jedná o nástroje použitelné i pro správu jiných databází, mj. i MySQL. Je určený především pro srávu databázových serverů


Frameworky[editovat]

V podstatě knihovny, usnadňující vytváření uživatelských rozhraní pro dynamické webové aplikace.

Zend Framework[editovat]

Odkazy[editovat]