Moodle/instalace

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Verze[editovat]

V ubuntu 14.04LTS je teď verze 2.5.4-1ubuntu1

Dobré rady[editovat]


Další potřebný SW[editovat]

# apt-get install graphviz aspell php5-pspell php5-curl php5-gd php5-intl php5-mysql php5-xmlrpc php5-ldap

Možná zbytečně jsem nainstaloval:

# apt-get install git-core

Protože jak jsem pochopil, tak se bude pomocí něj trochu násilím instalovat moodle2.6, zatímco teď je v ubuntu 14.04 balík moodle 2.5. Mně stačí ta 2.5, kterou jsem si instaloval normálně jako balík ubuntu.

Alias[editovat]

Jdu na:

a zase nic, podobný problém jako u MediaWiki/Instalace/Problémy#Nefunguje alias. Takže si udělám:

/var/www/html# ln -s /usr/share/moodle moodle

Pustím a:

Fatal error: $CFG->dataroot is not writable, admin has to fix directory permissions! Exiting.

Ještě je dobré si přečíst:

 • file:///usr/share/doc/moodle/README.Debian

After installation, Moodle will not be available/exposed by default.

# ln -s /etc/moodle/apache.conf /etc/apache2/conf.d/moodle
# apache2ctl restart

A zase to nepomohlo, nenašlo ho to tam. Zkouším to podle pokynů pro virtuální server, ale pořád nic.

# apache2ctl -v
Server version: Apache/2.4.7 (Ubuntu)

git[editovat]

Nainstaluji to tedy přes git

$ sudo su

# cd /opt

/opt# git clone git://git.moodle.org/moodle.git
Cloning into 'moodle'...
remote: Counting objects: 765593, done.
remote: Compressing objects: 100% (184151/184151), done.
remote: Total 765593 (delta 567796), reused 760506 (delta 562743)
Receiving objects: 100% (765593/765593), 269.04 MiB | 152.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (567796/567796), done.
Checking connectivity... done.
Checking out files: 100% (13245/13245), done.

/opt# cd moodle

/opt/moodle# git branch -a
* master
 remotes/origin/HEAD -> origin/master
 remotes/origin/MOODLE_13_STABLE
 remotes/origin/MOODLE_14_STABLE
 remotes/origin/MOODLE_15_STABLE
 remotes/origin/MOODLE_16_STABLE
 remotes/origin/MOODLE_17_STABLE
 remotes/origin/MOODLE_18_STABLE
 remotes/origin/MOODLE_19_STABLE
 remotes/origin/MOODLE_20_STABLE
 remotes/origin/MOODLE_21_STABLE
 remotes/origin/MOODLE_22_STABLE
 remotes/origin/MOODLE_23_STABLE
 remotes/origin/MOODLE_24_STABLE
 remotes/origin/MOODLE_25_STABLE
 remotes/origin/MOODLE_26_STABLE
 remotes/origin/MOODLE_27_STABLE
 remotes/origin/master

/opt/moodle# git branch --track MOODLE_27_STABLE origin/MOODLE_27_STABLE
Branch MOODLE_27_STABLE set up to track remote branch MOODLE_27_STABLE from origin.

/opt/moodle# git checkout MOODLE_27_STABLE
Already on 'MOODLE_27_STABLE'
Your branch is up-to-date with 'origin/MOODLE_27_STABLE'.
 • pomocí mc zkopíruji /opt/moodle -> /var/www/html/ (má to 421236 KB)
# mkdir /var/www/moodledata
# chown -R www-data /var/moodledata
# chmod -R 777 /var/www/moodledata
# chmod -R 0755 /var/www/html/moodle

Nastavení MySQL databáze[editovat]

$ mysql -u root -p mysql> CREATE DATABASE moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci; Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,CREATE TEMPORARY TABLES,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.* TO moodledude@localhost IDENTIFIED BY 'nějaké heslo'; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

^D

Setup[editovat]

Dočasně:

# chmod -R 777 /var/www/html/moodle

nastavím:

 • databáze: mysqli

Vrátím:

# chmod -R 755 /var/www/html/moodle

Nastavení[editovat]

Po přihlášení do moodle nastavíme cesty: NASTAVENÍ -> Správa stránek -> Server -> Cesty k souborům

Doporučené cesty:

 • /usr/bin/du
 • /usr/bin/aspell
 • /usr/bin/dot

Opcache[editovat]

 • docs.moodle.org: OPcache
 • nakonfiguruji /etc/php5/apache2/php.ini
 • anebo nevím, jestli se to nemělo dát do /etc/php5/apache2/conf.d/@05-opcache.ini
# apache2ctl restart
/var/www/html/moodle/# wget https://github.com/rlerdorf/opcache-status/blob/master/opcache.php