Modul:VoteRight

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dokumentaci tohoto modulu lze vytvořit na stránce Modul:VoteRight/Dokumentace

p = {}

function p.print (frame)
	local frame = mw.getCurrentFrame()
	local out = ""
	local nacti = require ("Modul:VoteRight/data")
	out = out .. "Uživatelské účty (mimo botů), které na Wikiverzitě učinily mezi " .. Dates[1] .. " a " .. Dates[2] .. " nejméně 15 editací v hlavním NS<br / >"
	out = out .. "<table class=\"wikitable sortable\">"
	out = out .. "<tr>"
	out = out .. "<th> . </th><th>uživatel</th><th>počet editací" .. frame:callParserFunction{ name = "#tag:ref", args = { "v hlavním NS mezi " .. Dates[1] .. " a " .. Dates[2] .. " (CET)" }} .. "</th>"
	out = out .. "</tr>"
	num = 0
	for user in pairs (Data) do
		num = num + 1
		out = out .. "<tr>"
		out = out .. "<td>" .. tostring (num) .. "</td>"
		out = out .. "<td>[[User:" .. Data[user][1] .. "|" .. Data[user][1] .. "]]</td>"
		out = out .. "<td>" .. Data[user][2] .. "</td>"
		out = out .. "</tr>"
	end
	out = out .. "</table>"
	out = out .. frame:callParserFunction{ name = "#tag:references"}
	return out
end

return p