Model výměny vládnoucí garnitury

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Model výměny vládnoucí garnitury je pokusem o modelování procesu, během kterého dochází k výměně vládnoucí garnitury. Cílem projektu je několik modelů, použitelných při počítačové simulaci.

Datum: 2008-02-05 St

1. fáze: Brainstorming[editovat]

V této fázi se jená o postupné hromadění různých nápadů a souvislostí, úroveň kritiky a sebekritiky je nastavena na velmi nízkou, případně až nulovou hladinu.

Výchozí pojmy a předpoklady[editovat]

 1. Předpokládáme existenci společnosti většího počtu jedinců,
 2. mezi nimiž se vyskytují ambice získat moc nad ostatními
 3. z nichž ovšem pouze některým se podaří tyto ambice realizovat,
 4. k čemuž potřebují využít síly, moci, vlivu a schopností jiných jedinců
 5. a naopak (alespoň v určitém směru) oslabit odpor jedinců jiných.
 6. V důsledku tohoto složitého procesu dochází k rozdělení společnosti
 7. a k vydělení garnitury, která je schopna mít rozhodující vliv na vývoj celé společnosti.
 8. Během tohoto vývoje se ve společnosti vytváří opoziční garnitura
 9. s cílem omezit akceschopnost vládnoucí garnitury
 10. a posléze zaujmout její místo
 11. případně mít vliv na její jednání
 12. případně do ní infiltrovat
 13. případně vedle ní koexistovat

Oblast reálných situací[editovat]

Volný seznam reálných situací, ve kterých je možno uvažovat o implementaci diskutovaných modelů a odhadnout míru jejich obecnosti a použitelnosti:

 • výměna vládnoucí garnitury na různých stupních vývoje lidské společnosti
 • výměna ekonomických systémů
 • sociální revoluce
 • průmyslové revoluce
 • občanské války
 • převraty v armádě
 • boje mezi feudály
 • boj o nadvládu nad regionem či nad světem
 • výměna vůdce smečky a analogické situaci na úrovni společensky žijících živočichů
 • hmyzí společenstva
 • války na úrovni mikroorganismů
 • mezidruhové války v ekosystémech
 • genetika
 • rozhodující vliv genů a memů
 • výměny náboženských systémů
 • vědecké revoluce
 • kulturní revoluce
 • vznik a vývoj člověka
 • utváření mozku
 • vývoj a změny morálky
 • válka sportovních klubů


Podproblémy[editovat]

Následuje volný seznam podproblémů, které mohou v reálné situaci intervenovat. V další fázi vytváření modelu bude třeba rozhodnout, od kterých z nich je možno v modelu abstrahovat či které z nich se mohou stát parametry modelu.

Motivace[editovat]

Jaké jsou motivace získání

Komunikace[editovat]

Záleží:

 • na tom jak, jakým způsobem, jakými prostředky, přímo či zprostředkovaně, spolu mohou jedinci komunikovat,
 • na robustnosti komunikačních kanálů a jejich odolnoti vůči šumu,
 • na tom, jakým způsobem je možné tyto komunikační kanály ovládat a manipulovat
 • na schopnosti vytváření alternativních komunikačních kanálů
 • na schopnosti maskovat existující spoje či naopak předstírat ty, které nejsou anebo jsou jiné, než předstírané
 • atd.

Model 01[editovat]

Pokusíme se formulovat první modelovou situaci. Terminologii volíme z oblasti lidské společnosti se státním zřízením (možno zobecnit).

Výchozí situace[editovat]

 1. Většinu populace označíme za šedou. Jsou to jedinci, kteří nevyvíjejí anebo nemohou vyvíjet dostatečné úsilí k tomu, aby se stali příslušníky vládnoucí garnitury.
 2. Příslušníků vládnoucí garnitury je menšina, řádově zlomek procenta až několik procent,
 3. označíme je červenou barvou.
 4. Barvy označují příslušnost.
 5. Jedinci pro nás budou figurky.
 6. Kromě příslušnosti mají figurky i charakter neboli materiál, který charakterizuje schopnost výměny názorů, přebarvení atd.
 7. Charakter budeme dělit podle dvojstupňové škály na tvrdý (tj. zásadový, rigidní, nepřízpusobivý) a měkký (bezzásadový, přizpůsobivý, loyální)