Matematika/Základní škola/9. třída

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kvadratické rovnice[editovat]

Za kvadratickou rovnici s proměnnou x považujeme takovou rovnici, ve které se vyskytuje proměnná x v druhé mocnině (x2, tzv. kvadratický člen), vedle toho se může, ale nemusí vyskytovat i x v první mocnině (x, tzv. lineární člen) a tzv. absolutní člen.

Úpravami známými z lineárních rovnic můžeme každou kvadratickou rovnici převést na tvar

,

kde koeficient a je nenulový (jinak by to byla lineární, nikoli kvadratická rovnice), b a c mohou být i nulové (pak lze rovnici řešit jednodušeji).

Takto upravenou rovnici můžeme řešit třemi způsoby:

  1. pomocí vzorce (výraz se nazývá diskriminant), který vám ve škole většinou předložili jako fakt k zapamatování,
  2. postupnou úpravou na rozdíl čtverců, kdy rovnici převedete na tvar (v některých případech, typicky pro a rovno jedné a b sudé, může být toto řešení rychlejší než pomocí vzorce s diskriminantem),
  3. převedením na součin tvaru , kde pro hodnoty u a v platí tzv. Vietovy vztahy , (dá se s výhodou užít pro malé celočíselné hodnoty koeficientů b a c, obě dělitelné a).

Úlohy k procvičení[editovat]

Řešte rovnici

Máme první kořen , dále řešíme běžnou kvadratickou rovnici pomocí vzorečku nebo rozložením na . Jejím vyřešením dostáváme další dva kořeny , .