Management/Logistika

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka není ještě hotová.

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.

mužstvo zaplatit, příslušně vyzbrojit a vybavit ochranou i municí, včas a důsledně se postarat o jeho potřeby a na každou akci v polním tažení příslušně připravit.
Wikipedie, První definice zásad logistiky od byzanského císaře Leontose VI. 9. stol n. l.

Logistika je vědní obor a umění zabívající se plánováním, řízením a realizací materiálového toku k výrobě a realizaci prodeje k zákazníkovi za správné zdroje.[1?][2.1][3.1]

Obsahem logistiky je ekonomické řešení integrace plánování, řízení, výkon a organizace materiálového toku (včetně toku od dodavatelů a toku k odběratelům) a příslušného informačního toku počínaje vývojem, přes nákup a výrobu až k distribuci k finálnímu zákazníkovi.[1?]

Koncept sedmi správných ("7S")[editovat]

Populárním konceptem řízení logistiky je tzv. "sedm správných" (zkráceno jako "7S"), které určují, že každé logistické řešení musí: [2.2][3.2]

1. (doručit) správný produkt, včetně informací k němu
2. Ve správném množství
3. Ve správný čas
4. Ve správné kvalitě
5. Na správné místo
6. Správnému zákazníkovi
7. Za správné (finanční) zdroje

FIXME: Grafická reprezentace -- Tauromeister (diskuse) 30. 11. 2022, 07:02 (UTC)

Push and Pull systém[editovat]

Generování OpenGPT, nutnost ověřit a dodat zdroje. --Tauromeister (diskuse) 7. 12. 2022, 13:34 (UTC)

Push and pull systémy jsou dva základní přístupy k řízení logistiky a dodavatelských řetězců.[1]

Push systém se zaměřuje na plánování a produkci zboží na základě odhadu poptávky. Výrobní společnosti vytvářejí produkty a pak je distribuují na trh, aniž by kontrolovaly aktuální poptávku po nich. Tento přístup je nejčastěji používán v situacích, kdy poptávka po produktu je stabilní nebo kdy je obtížné předpovědět budoucí poptávku.[2]

Pull systém se zaměřuje na reakci na aktuální poptávku zákazníků. Výrobní společnosti vyrábějí produkty pouze na základě skutečných objednávek zákazníků. Tento přístup je často používán v situacích, kdy je poptávka po produktu nestabilní nebo se rychle mění.[3]

Oba systémy mají své výhody a nevýhody. Push systém může být efektivnější pro plánování a využití výrobních zdrojů, ale může vést ke zbytečné produkci a skladování zboží, které není v danou chvíli poptáváno. Pull systém zase může být efektivnější pro reakci na aktuální poptávku zákazníků, ale může způsobit nedostatek zboží nebo zpoždění dodávek v případě náhlého nárůstu poptávky.[4]

Výběr mezi push a pull systémem závisí na konkrétní situaci a potřebách společnosti. Některé společnosti používají kombinaci obou přístupů, aby získaly výhody z obou systémů. Důležité je také spolupracovat s dodavateli a ostatními členy dodavatelského řetězce, aby bylo možné efektivně řídit logistiku a zajistit spolehlivé dodávky zboží zákazníkům. Spolupráce a dobré řízení dodavatelského řetězce jsou klíčem k úspěchu v oblasti logistického managementu.[5]

Historie[editovat]

Historie logistického managementu se datuje až do starověku, kdy se lidé začali organizovat do skupin a společností, aby mohli efektivně zajišťovat zásobování zbožím a službami.[6]

Zásady logistiky jako první vyslovil byzanský císař Leontos VI. v 9. stol. n. l.[4][5][?] a slovo 'logistika' (údajně od řeckého slova 'LOGOS', což znamená rozum, myšlení nebo rozumovou úvahu) jako první definoval Ludvík XIV. v 17. stol. [?]

Jedním z nejvýznamnějších tvůrců teorie vojenské logistiky byl švýcarský generál baron Antoine-Henrí Jomini (1779 - 1869), který ji v roce 1837 zformuloval ve své knize "Náčrt vojenského umění". > ve všech vojenských aplikacích šlo o vytvoření přepravních řetězců pro zásobování zbraněmi a pohybu vojsk z hlediska prostoru a času[?]

Hospodářská logistika[editovat]

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.

Zdroje k této sekci se nepodařilo dohledat, citace ze školního materialu. - Tauromeister (diskuse) 30. 11. 2022, 10:11 (UTC)

 • V USA kolem r. 1917 – první pokusy. Později i jinde - v Evropě atd.
 • před r. 1950: činnosti řešeny izolovaně
 • 1950 – 1970: logistika fyzické distribuce - pozornost se soustřeďuje především na distribuci, obchod a marketing. Logistika se postupně stává vědním oborem.
 • Po r. 1970: integrovaná logistika, tj. fungování logistiky v rámci podniků a jejich úseků - optimalizaci a slaďování všech procesů. Logistika = samostatný vědní obor.
 • Po r. 1990: Tržní prostředí přitvrzuje a logistika se stala mocným nástrojem konkurenčního boje. Dochází k integraci obchodu, dodavatelů a distribuce do logistických řetězců.
 • Po roce 2000: Stále se optimalizují integrované logistické systémy. Jsou využívány nejmodernější komunikační a informační technologie, vytváří se sítě logistických partnerů, díky důrazu na kvalitu služeb a spokojenost zákazníka je žádoucí konkurence schopná úroveň služeb (service level) při minimalizaci logistických nákladů.

Zdroje[editovat]

FIXME: Nevím jak na wikiverzitě dělat reference, tak řešeno následně -- Tauromeister (diskuse) 30. 11. 2022, 06:55 (UTC)

1. http://slideplayer.cz/slide/3138809
2. Základní pojmy logistiky poravské vysoké školy Olomouc - https://www.youtube.com/watch?v=3I602KlnBng
2.1. 0.18 Definice logistiky
2.2. 0:40 pro sedm správných
3. Video of AIMS Education, UK (anglicky) - https://www.youtube.com/watch?v=4-QU7WiVxh8
3.1. Definice logistiky - 0:15
3.2. 01:08 pro sedm správných
4. Webová stránka popisující leontose VI. a jeho přísun logistice https://logistikknowhow.com/en/historical-development/the-beginning-of-logistics-and-intralogistics-2/ 5. cambridgescholars na leontos VI. https://www.cambridgescholars.com/resources/pdfs/978-1-5275-3607-4-sample.pdf 6. Článek o logistice na Anglické Wiki - https://en.wikipedia.org/wiki/Logistics#Concept_of_Seven_R%27s

 1. OpenGPT
 2. OpenGPT
 3. OpenGPT
 4. OpenGPT
 5. OpenGPT
 6. {cite web|url=https://en.wikipedia.org/wiki/Logistics%7Ctitle=Logistics%7Cdate=2021-09-30%7Cwebsite=Wikipedia%7Caccess-date=2022-12-07}