Měření konduktivity dielektrik

Z Wikiverzity

Měření konduktivity dielektrik – v principu se jedná o stejnou metodiku měření, jako je stejnosměrné měření izolačního odporu izolantů, až na to, že některá dielektrika nejsou řazena mezi izolanty (pro svou příliš vysokou konduktivitu). Úvod viz Měření dielektrik.

Měření izolačních odporů[editovat]

Odpor se měří stejnosměrným napětím. Máme-li vzorek definovaných rozměrů umístěn mezi dvěma elektrodami (tj. vytvoříme deskový kondenzátor), můžeme tímto způsobem určit specifickou vodivost dielektrika.

Měřiče izolačních odporů[editovat]

Jedno– či víceúčelové měřící přístroje, dovolující měřit izolační odpor. Typické parametry lepšího přístroje:

  • Rozsah: řádově desítky TΩ
  • Zkušební napětí: typicky 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 15 kV
  • měření svodových proudů: řádově od jednotek pA

Metody[editovat]

Měření izolačních odporů v případě, že nemáme vhodný měřič, anebo v případě, že daný měřič nesplňuje naše kritéria, můžeme vykonat sestavením vlastní měřící aparatury.

Kompenzační metoda[editovat]

V principu je podobná můstkovému zapojení – jinak řečeno, v podstatě představuje jednu větev Wheastonova můstku a tím pádem ušetříme jeden odporový dělič. Zůstane nám měřený odpor Rx a referenční odpor Rr, které jsou rovněž zapojeny v serii a jejich společný uzel je uzemněn. Potřebujeme dva regulované vysokonapěťové zdroje, zapojené v sérii: Napětí jedné polarity přivedeme na Rx, napětí opačné polarity přivedeme na Rr a napětí zdrojů nastavíme tak, aby se společný uzel mezi oběma odpory dostal na nulový potenciál vůči zemi (což může indikovat například elektrometr nebo elektroskop). Poměr odporů pak bude stejný jako poměr na ně přiložených napětí.

Měření dielektrik, která nejsou izolanty[editovat]

Míníme tím dielektrika, která mají konduktivitu řádově vyšší než nS.m-1 Metody jsou podobné, až na to, že měření jsou zpravidla prováděna nižším napětím a dielektriky protékají větší proudy. V případě, že dielektrikem je elektrolyt, dochází při měření stejnosměrným proudem k elektrolýze. Blíže o tomto tématu na zvláštní stránce Měření konduktivity elektrolytů

Odkazy[editovat]

Měření[editovat]

Měřící přístroje[editovat]