Přeskočit na obsah

Losungen/Ursprachen/2014-01-27

Z Wikiverzity
Montag 27. Januar 2014

(Pondělí 27. ledna 2014)

Žalm 145, 9:

‮טֹוב־יְהוָה לַכֹּל וְרַחֲמָיו עַל־כָּל־מַעֲשָׂיו׃

(Protože Losungen Ursprachen nemáme na Internetu, použili jsme citát dotyčného oddílu z http://bible-server.org/)

Slovní rozbor[editovat]

pořadí slovo sep. druh gramatický tvar význam německy význam česky překlad pozn.
1

‮טֹוב

gut; gütig; freundlich dobrý; dobrotivý, přívětivý, laskavý; přátelský, vlídný, laskavý
2

‮יְהוָה

־
JHVH
3

‮לַכֹּל

Sg. + Art. + L' Gesamtheit; alle celek, úhrn, veřejnost; všichni
4

‮וְרַחֲמָיו

Pl. + Suff. Erbarmen slitování, smilování
5

‮עַל

6

‮כָּל

־
7

‮מַעֲשָׂיו

־
Pl. + Suff. Werk dílo, výtvor, skutek, čin

Nevysvětlená slova[editovat]

 • Tetragram JHVH se takto nikdy nečte, neboť Boží jméno se nevyslovuje; namísto toho se čte Ádonaj, což se většinou (do němčiny, do angličtiny aj. jazyků) překládá jako Pán. Čeština (v kralickém i českém ekumenickém překladu) toto slovo zásadně překládá slovem Hospodin.
 • Slova 5. a 6. (spojené těmi vodorovnými čárkami) zůstávají nevysvětlená; obě obsahují hlásku L – zřejmě se jedná o nějaké obvyklé gramatické tvary? Uvidíme později, jestli nás nějaké vysvětlení napadne, aniž bychom se museli dívat do učebnice gramatiky.

Gramatika[editovat]

 • Sg. = singulár = jednotné číslo
 • Art. = Artikel = gramatický člen
 • L' – tím jsme zapsali hlásku Lámed a pod ní ty dva puntíčky pod sebou (ševa) (což se dohromady vyslovuje asi tak, jako bychom v češtině vyslovili samotnou hlásku l (nikoli jméno hlásky el) ; zatím ale nemáme tušení, co to může gramaticky znamenat – možná ten gramatický člen?
 • Pl. = plurál = množné číslo
 • Suff. = suffix = přípona; přípony jsou zde tvořeny hláskami jod, vav (známe je už z tetragramu JHVH); co znamenají, zatím stále ještě netušíme
 • Povšimneme si, že 4. a 7. slova jsou zřejmě podstatná jména ve stejném gramatickém tvaru Pl. + Suff.

Co nás na dnešním verši asi překvapí nejvíc je, že zatímco většinu gramatiky obvykle tvoří velká gramatická rozmanitost různých slovesných tvarů, která budí dojem, jako by celá hebrejština byla založena na slovesech, tak v dnešním verši nevidíme na první pohled ani jedno sloveso.

Pokus o porozumění[editovat]

Podnikneme první pokus o doslovné porozumění textu:

 1. Dobrotivý
 2. Hospodin
 3. nade všemi
 4. slitování (mn. číslo)
 5. ??
 6. ??
 7. díly.

Tenhle pokus o doslovný překlad nám mnoho smyslu nedává. Můžeme se domýšlet, že jádro sdělení bude asi v tom, že:

Dobrotivý Hospodin (je plný) slitování (nad) všemi díly (svých rukou).

Zkrátka, že se smilovává nad vším, co stvořil. Drobnou záhadou zůstává, kde jsou schovaná ta slovesa? (Možná to bude podobné, jako když jsme se v ruštině učili, že se tam třeba pomocné sloveso "být" vynechává – třeba "Ja zabolen" = Jsem nemocen.)

Srovnání s jinými překlady[editovat]

Pokusíme se naše porozumění textu porovnat s jinými překlady:

SZ[editovat]

 • de: Der HERR ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Psalm 145,9
 • en-US: The Lord is good to all, and his compassion is over all that he has made. Psalm 145:9
 • en-GB: The Lord is good to all, and his compassion is over all that he has made. Psalm 145:9
 • cs (ČEP): Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Žalm 145,9
 • hesla.dulos.cz (Kralický): Dobrotivý Hospodin všechněm, a slitování jeho nade všecky skutky jeho. Žalm 145,9
 • jbcr.info (CSP): Hospodin je ke všem dobrý, má slitování s každým svým dílem. Žalm 145,9

NZ[editovat]

Ještě připojíme znění NZ verše, který by měl výše uvedený SZ verš nějak vysvětlit, vyložit, přiblížit:

 • de: Seht die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.
 • en-US: Look at the birds of the air; they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Matthew 6:26
 • en-GB: Look at the birds of the air; they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Matthew 6:26a
 • hesla.dulos.cz (ČEP): Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Matouš 6,26
 • jbcr.info.cz: (ČEP): Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Matouš 6,26

Závěr[editovat]

 • Německý, anglický a český ekumenický překlad se poměrně dost shodují nejen navzájem, ale i s tím, co jsme si předtím domysleli, že by onen verš mohl znamenat.
 • Pozoruhodný je kralický překlad, který hebrejský text nevykládá tak, že slitování jeho nade všemi skutky jeho, ale slitování jeho nade všecky skutky jeho; tj. nejde ani o to, že se smilovává nade vším, co on sám stvořil, ale že samotný akt smilování (či slitování) stojí nad vším jiným činěním, které Hospodin koná.
 • Ze všech ostatních překladů je kralický překlad jediným, který se skutečně obešel bez použití jediného (byť pomocného) slovesa ve větě – tím pádem nás utvrzuje v původním přesvědčení (i údivu), že skutečně původní hebrejský text žádné sloveso ve skutečnosti neobsahuje. Připadá nám, že je to skutečně velmi přesný a přitom elegantní překlad.
 • Ostatní překlady si pomáhají tím, že tam vkládají slovesa, která v hebrejském textu nejsou (buď pomocná slovesa anebo přemění podstatná jména na slovesa).