Krymština

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka je určena pro shromažďování wikiverzitních i externích zdrojů o krymštině neboli krymské tatarštině neboli krymské turečtině, využitelných pro vzdělávání a výzkum.

Základní informace[editovat]

Krymština (Qırım tili, Qırımca) neboli krymská tatarština či krymskotatarština (Qırımtatar tili, Qırımtatarca) je jazyk Krymských Tatarů. Navzdory svému názvu je jazyk vzájemnou srozumitelností bližší turečtině než tatarštině, proto bývá někdy označován též za krymskou turečtinu.

Zápis krymštiny[editovat]

Krymština byla zapisována od šestnáctého století, a to zprvu tureckou verzí arabského písma. V roce 1928 byl po tureckém vzoru zaveden zápis latinkou, avšak již v roce 1938 byla na nátlak centrální sovětské moci latinka nahrazena cyrilicí. Po rozpadu Sovětského svazu a vzniku samostatné Ukrajiny v roce 1991 bylo obnoveno používání latinky, byť cyrilice se nadále souběžně hojně užívalo. Po ruské invazi a okupaci Krymu v roce 2014 byl jako jediný úředně povolený zápis krymské tatarštiny stanoven zápis cyrilicí (ve shodě s ruským zákonem o národnostních menšinách v novelizaci z roku 2002, který nařizuje cyrilici pro zápis všech úředních jazyků v Ruské federaci). Krymští Tataři však v reakci na tento tlak rostoucí měrou užívají latinky, a latinský zápis byl domluvou mezi ukrajinskou vládou a zástupci Krymských Tararů naplánován jakožto jediný úřední zápis krymské tatarštiny na Krymu po osvobození od ruské okupace.

Zde by bylo vhodné ještě doplnit tabulky písem.

Projekty na Wikiverzitě[editovat]

Wikiprojekty v krymštině[editovat]

Studijní zdroje na webu[editovat]

Rozcestníky a úložiště zdrojů[editovat]

Jazykové nástroje[editovat]

Mluvnice a jazykovědná pojednání[editovat]

Slovníky[editovat]

Učebnice a kurzy[editovat]

Zdroje textů[editovat]

Instituce, organizace, lidé[editovat]