Korejština/Zdvořilostní stupně

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka není ještě hotová.
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Na této stránce vytváříme pokud možno kompletní přehled tvoření korejských slovesných zdvořilostních stupňů (resp. stupňů osobní orientace).

Přehled zdvořilostních stupňů[editovat]

하소서체[editovat]

Zdvořilostní stupeň určený pro hovor k božské bytosti. V dnešní době se s ním setkáme jen v náboženských textech, typicky v Bibli nebo v modlitbě, dříve se používal též k oslovování panovníka.

하십시오체[editovat]

Tzv. formální zdvořilost, tedy „hovoříme spolu zdvořile a nesnažíme se o navázání osobního vztahu“. Používá se, když se mluví k člověku zřetelně staršímu nebo nadřízenému, k zákazníkovi, k publiku. V Severní Koreji se používá v řadě situací, kde by se v Jižní Koreji použil způsob 해요체, typicky k oslovení neznámého člověka odhadnutelně stejného postavení. Ovšem i tam v Jižní Koreji, kde byl jinak způsob 하십시오체 vytlačen způsobem 해요체, se nadále vyskytuje v některých ustálených frázích (typicky 감사합니다, 고맙습니다).

해요체[editovat]

Tzv. neformální zdvořilost, tedy „hovoříme spolu zdvořile a jsme ochotni navázat i osobnější vztah“. V minulosti byl zván způsobem ženským, protože pro ženy při vzájemném hovoru bylo přípustné vyjádřit takovouto ochotu k socializaci. Dnes je to v Jižní Koreji nejrozšířenější způsob mluvy mezi lidmi, kteří by si v českém prostředí vykali: takto oslovíte neznámého na ulici, takto budete mluvit s prodavačem nebo číšníkem atd. Dokonce vás takto dnes i prodavač nebo číšník sami osloví (zatímco dříve by byl v takovém případě přípustný jen způsob 하십시오체). Jen v zažitých frázích (jako 감사합니다) se udržel způsob 하십시오체 (a naopak způsobu 해요체 se v nich vůbec neužívá).

하오체[editovat]

하게체[editovat]

해라체[editovat]

해체[editovat]

Zdvořilostní stupeň pro hovor s velmi blízkými přáteli, spolužáky, vlastním životním partnerem, vlastními dětmi. Při použití v jiných případech zní urážlivě, proto se také využívá pro urážky (asi jako v češtině spíše někomu řeknete „ty grázle“ než „vy grázle“, i když mu jinak vykáte). Jako cizinec nebudete tento způsob mluvy nejspíše nikdy potřebovat aktivně; pokud se začnete dostávat do situací, kdy by bylo správné, abyste jej použili, znamená to, že už přestáváte být cizincem.

Tabulka tvarů[editovat]

V následující tabulce jsou pro sedm základních zdvořilostních stupňů uvedena nejprve užívaná zájmena 1. a 2. osoby jednotného čísla. V dalších řádcích jsou pak pro jednotlivé slovesné způsoby uvedeny koncovky zdvořilostních stupňů a pod koncovkami ukázkové slovesné tvary:

  • sloveso 하다
  • spona (이다)
  • pravidelné sloveso se samohláskovým kmenem (배우다)
  • pravidelné sloveso se souhláskovým kmenem (먹다)
  • sloveso s kmenem na ᄅ (살다)
  • sloveso se zdvořilostním sufixem 시 (하시다)
  • slovesné tvary s příznakem minulého času ᄊ (stejně se připojují přípony též ke tvarům budoucího času tvořeným příponou 겠)
하소서체 하십시오체 해요체 하오체 하게체 해라체 해체
ty ‹titul› ‹titul› 당신 / ‹titul› 당신 자네
indikativ -나이다
하나이다
하시나이다
 
-ᄇ니다 / -습니다
합니다
입니다
배웁니다
먹습니다
삽니다
하십니다
했습니다
-요 (-지요-군요 / -는군요)
해요
이에요 / 예요
배워요
먹어요
살아요
하세요 / 하셔요
했어요
-오 / -소
하오
하쇼 / 하시오
 
-네
하네
하시네
 
-ᄂ다 / -는다 / -다
한다
이다
배운다
먹는다
산다
하신다
했다
-
해 / 하여
이야
배워
먹어
살아
하셔
했어
interrogativ -나이까


 
-ᄇ니까 / -습니까
합니까
입니까
배웁니까
먹습니까
삽니까
하십니까
했습니까
-()
해요
이에요 / 예요
배워요
먹어요
살아요
하세요 / 하셔요
했어요
-오 / -소


 
-나


 
-느냐 / -냐
하느냐
이냐
배우느냐
먹느냐
사느냐
하시느냐
했느냐
-
해 / 하여
이야
배워
먹어
살아
하셔
했어
imperativ -소서


 
-ᄇ시오

하십시오
-요

하세요
-오 / -소


해라 / 하여라

배워라
먹어라
살아라
하시라
-


배워
먹어
살아
하셔
hortativ -사이다


 
-ᄇ시다 / -읍시다
합시다

배웁시다
먹읍시다
삽시다

 
-요
해요

배워요
먹어요
살아요

 
-세


  
-자
하자

배우자
먹자
살자

 
-


배워
먹어
살아

 

Odkazy[editovat]