Kategorie:Informace, média a knižní kultura/Sociologický výzkum 2: Dotazníkové šetření