JavaScript/Kenjiro995/Pole

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Online editor[editovat]

Není nutné cokoliv instalovat protože existují online editory.

 • https://replit.com/ - osvědčil se mi při ukládání vytvořených programů, při vytváření nové relace si lze vybrat z mnoha programovacích jazyků
 • https://jsfiddle.net/ - ideální pro počáteční experimentování (použít pro tuto hodinu)
  • okno HTML - použití scriptu v html
  • okno CSC - pro kaskádové styly
  • okno JavaScript + No-libray (pure JS) - pro psaní čistě v JavaScriptu

Přístup k poli pomocí indexu[editovat]

Script tak jak je, stačí vložit do okna JavaScript + No-libray (pure JS) v online editoru na stránce https://jsfiddle.net/ a spustit tlačítkem RUN:

var dny = ["Neděle", "Pondělí", "Úterý", "Středa", "Čtvrtek", "Pátek", "Sobota"]; //pole Array
//       0     1     2     3     4     5     6
document.write(dny[6]); // Sobota

Výstup:

Sobota


Vytvoření prázdného pole a postupně zadání všech hodnot. Následné vypsání celého pole:

var a = new Array();
a[0] = 1;
a[1] = 36;
a[2] = "ahoj";
document.write(a); // výpis celého pole

Výstup:

1,36,ahoj

Délka pole (počet prvků)[editovat]

pole = ["mrkev", "brambory", "kvetak"];
document.write(pole.length);  // vypíše 3

Výstup:

3

Spojování prvků[editovat]

Funkce concat()[editovat]

var pole1 = new Array("a", "b", "c");
var pole2 = new Array("d", "e", "f");
var pole = pole1.concat(pole2);   // vytvoří pole ["a", "b", "c", "d", "e", "f"]
document.write(pole);        // vypíše pole

Výstup:

a,b,c,d,e,f

Funkce join()[editovat]

Metoda join() pojí prvky pole do jednoho textu, oddělené podle "oddělovače", pokud neuvedete oddělovač použije se standardní ",":

var pole = new Array("a","b","c");
var vysledek=pole.join();   // vrátí "a,b,c" do proměnné vysledek
document.write(vysledek);   // vypíše pole 
document.write("<br>"); 

vysledek=pole.join(" + ");   // vrátí "a + b + c" do proměnné vysledek
document.write(vysledek);   // vypíše pole

Výstup:

a,b,c
a + b + c


var pole = ["w", "w", "w"];
document.write(pole.join(".")); // vypíše w.w.w
document.write("<br>");
document.write(pole.join("")); // www
document.write("<br>");
document.write(pole.join());  //  w,w,w
document.write("<br>");
document.write(pole.toString()); // w,w,w

Výstup:

w.w.w
www
w,w,w
w,w,w

Utřídění prvků podle abecedy[editovat]

Funkce sort()[editovat]

Metoda sort() setřítí abecedně prvky pole. Pokud jsou prvk pole čísla, použíjte sort(compareNumbers):

var pole = new Array("d","b","c","a");
pole.sort();   // vrátí ["a", b","c","d"] do proměnné vysledek
document.write(pole);      // vypíše pole

Výstup:

a,b,c,d

Funkce reverse()[editovat]

Metoda reverse() otočí pořadí prvků v pole. první prvek bude posledním a naopak. Lze použít např. pro opačné setřídění po metodě sort():

var pole = new Array("a","b","c","d");
var vysledek=pole.reverse(); //vysledek bude ["d", "c", "b", "a"]
document.write(vysledek);      // vypíše pole

Výstup:

d,c,b,a

Pole jako zásobník a fronta[editovat]

Funkce shift()[editovat]

Metoda shift() odstraní první prvek z pole a vrátí jej:

var pole = new Array("a","b","c","d");
var vysledek=pole.shift(); 
document.write("Pole: ",pole); 
document.write("<br>");
document.write("Výsledek: ",vysledek);

Výstup:

Pole: b,c,d
Výsledek: a

Funkce pop()[editovat]

Metoda pop() odstraní poslední prvek z pole, podobně jako v předchozím příkladu:

var pole = new Array("a","b","c","d");
var vysledek=pole.pop(); 
document.write("Pole: ",pole); 
document.write("<br>");
document.write("Výsledek: ",vysledek);

Výstup:

Pole: a,b,c
Výsledek: d

Funkce push()[editovat]

Metoda push() přidá na konec pole další prvky, vrací novou délku pole:

var pole = new Array("a","b","c","d");
var vysledek=pole.push("e", "f"); 
document.write("Pole: ",pole); 
document.write("<br>");
document.write("Výsledek: ",vysledek);

Výstup:

Pole: a,b,c,d,e,f
Výsledek: 6

Funkce unshift()[editovat]

Metoda unshift() přidá na začátek pole další prvky a vrací novou délku pole. Podobně jako předcházející příklad:

var pole = new Array("a","b","c","d");
var vysledek=pole.unshift("e", "f"); 
document.write("Pole: ",pole); 
document.write("<br>");
document.write("Výsledek: ",vysledek);

Výstup:

Pole: e,f,a,b,c,d
Výsledek: 6