Inkscape/Manuál

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Inkscape/Manuál

Floss manual

Výtah z anglického manuálu:


Úvod (Introduction)[editovat]

O Inkscape (About Inkscape)[editovat]

O SVG (About SVG)[editovat]

Inkscapí interface (Inkscape Interface)[editovat]

Práce se soubory (Working with files)[editovat]

Nástroje (Toolbox)[editovat]

Selektor (Selector)[editovat]

Uzel (Node)[editovat]

Kroucení (Tweak)[editovat]

Zoom (Zoom)[editovat]

Obdélník (Rectangle)[editovat]

Kvádr (3D Box)[editovat]

Elipsa (Ellipse)[editovat]

  • jeden nástroj F5: Tvorba kruhů, elips a oblouků
  • klik – tažení – klik = diagonála opsaného obdélníka
  • Ctrl – celočíselný poměr
  • Shift – výchozím bodem je střed

Hvězda (Star)[editovat]

Spirála (Spiral)[editovat]

Tužka (Pencil)[editovat]

Bézier (Bézier with Pen)[editovat]

  • klávesa b (jako Bézier)

Přímka, lomená čára[editovat]

  • Jednoduchým kliknutím označíme koncové body přímky nebo lomené čáry
  • Pravým myšítkem ukončíme (poslední bod)
  • Del – vymaže poslední bod (tj. napřímí lomenou čáru)

Beziérovy křivky[editovat]

Bézierovy křivky jsou definovány počátečním a koncovým (řídícím) bodem a navíc tangentou (úhlem), kterým křivka řídícím bodem prochází. Při navázání jednotlivých segmentů křivky jsou tangenty v jedotlivých průchozích bodech shodné pro přicházející i vycházející segment. Pči jejich vytváření postupujeme stejně jako při vytváření lomených křivek, s tím rozdílem, že po nastavení průchozího bodu držíme tlačítko myši stisknuté a pohybem myši určíme tangentu.

Je zřejmé, že po určení takovéto tangenty musí následovat opět segment Beziérovy křivky. Pokud na dalším bodu klikneme opět krátce, pokračuje lomená čára.

Krasopis (Calligraphy)[editovat]

Barva z kyblíčku (Bucket Fill)[editovat]

Text (Text)[editovat]

Konektor (Connector)[editovat]

Gradienty (Gradients)[editovat]

Kapátko (Dropper)[editovat]

Cesty (Paths)[editovat]

Efekty na modifikaci cesty (Path modification Effects)[editovat]

Text (Text)[editovat]

Styl textů (Styling Text)[editovat]

Efekty s textem (Text Effects)[editovat]

Text a cesty (Text and Paths)[editovat]

Operace s mnoha objekty (Multiple Object Operations)[editovat]

Kopírování, klonování a duplikace (Copy, Clone and Duplicate)[editovat]

Vystřihování cest a masek (Clipping paths and masks)[editovat]

Umísťování objektů (Positionning Objects)[editovat]

Umísťování (Introduction to Positionning)[editovat]

Zarovnání a distribuce (Align and Distribute)[editovat]

Organisování objektů (Organising Objects)[editovat]

Vrstvy (Layers)[editovat]

Seskupování (Grouping)[editovat]

Přiřazování stylů objektům (Styling Objects)[editovat]

Úvod do stylů (Introduction to Styling)[editovat]

Vyplňování vzory (Pattern Fill)[editovat]

Styl tahů (Stroke Style)[editovat]

Vzorníky barev (Color Swatches)[editovat]

Efekty s živými cestami (Live Path Effects)[editovat]

Úvod (Introduction)[editovat]

Příslušenství (Gears)[editovat]

Vzor podél cesty (Pattern along path)[editovat]

SVG filtry (SVG Filters)[editovat]

Úvod do efektů SVG filtrů (Introduction to SVG Filter Effects)[editovat]

Pokročilé (Advanced)[editovat]

Správa barev (Color Management)[editovat]

Generování šablon (Generate Template)[editovat]

Tutoriály (Tutorials)[editovat]

Instalace Inkscape na Windows (Installing Inkscape on Windows)[editovat]

Vytvoření základní ikony (Create a Basic Icon)[editovat]

Dodatky (Appendices)[editovat]

Zásluhy (Credits)[editovat]

Licence (License)[editovat]

GPL (GNU General Public License version 2)

Autoři (Authors)[editovat]

Autorů jsou mraky, každá kapitola má svého autora.

GPL (General Public License)[editovat]

Version 2, June 1991