Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/tereza.livinkova

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová


Úvodní hodina[editovat]

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky a účtu na wikiverzitě, přihlášení do bakalářů a mailu.

Souhnné opakování za první ročník[editovat]

Úvod: Najděte automobilové spojení, včetně ubytování z Chomutova do Klatov. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapka tras
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (7l/100km)
 5. Cena benzínu (35kč/l)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno desetinné místo
 7. Ubytování: Název, cena za dvoulůžko na jednu noc, krátký odkaz na mapy.cz, fotka hotelu
 8. Nejbližší bankomat u hotelu (název a adresa)
 9. Jedna strana, podpis a datum
 10. Uložit k sobě a odeslat

Výlet do Anglie[editovat]

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Londýna. Dokument bude obsahovat vše jako minule s následujícími výjimkami.

 1. Ubytování přes systém AIRBNB- odkaz na airbnb ubytování, cena za dvoulůžko (4.-6.12.)
 2. Místo bankomatu vyhledejte nejbližší lékárnu u hotelu Mama Shelter Paris
 3. odevzdejte v PDF

Komprimace[editovat]

Simple Comic zip

Komprimace je tzv zabalení několika souborů a složek do jediného souboru. Výsledek je soubor (zip), kterému se někdy nepřesně říká komprimovaná složka.

 • Synonima: zipování, balení, komprese, archivace
 • Jednoduché zipování: pravé tlačítko myši, odeslat, komprimace
 • Složitější zipování: umístit na plochu a přesunout k sobě
 • Využití: posílání složek mailem, zálohování, distribuce aplikací a hudby
 • Formáty: nejrozšířenější je zip, rar, bzip, apk
 • Aplikace na zipování: zabudovaná přímo ve windows, winzip, winrar, 7-zip
 • Komprimační poměr: udává kolikrát je výsledek menší než původní složka (velikost složky vydělíme velikostí zipu)

Komprimace videa[editovat]

 • Formáty: avi, mov, mp4, mkv
 • Kodeky: xvid, x264, x265
 • Rozlišení: 460p, 720p, 1080p, 4k


Tabulkový kalkulátor[editovat]

Je to aplikace určena hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty

 • Příklady: Microsoft Excel, LibreOffice calc, Google tabulky
 • Použití: matematika, statistika, grafy, přehledy

Souboru z aplikace se říká sešit. A ten se skládá z listů. Listy se skládají z buněk. každá buňka má svojí speciální adresu.

 • Požadované dovednosti:
 1. Vytvoření tabulky
 2. Rámečky, barvičky a zarovnání
 3. Roztahování sloupců
 4. Součet
 5. Jednoduchý graf s nadpisem a barvami


Nejčastější základní chyby[editovat]

 1. Čísla psát obyčejně
 2. Mazat pomocí delete
 3. Nadpisy sloupečků
 4. Před vytvořením grafu pečlivě označit oblast, včetně nadpisů
 5. Do grafu nepatří součet
 6. Ukládat jen, když graf není v editaciTabulkový kalkulátor[editovat]

Je to aplikace určena na tabulky, grafy a složité výpočty

 • Příklady: Microsoft Excel - nejrozšířenější, Libre Office Calc, Google tabulky - nemusí se instalovat
 • Použití: Matematika, statistika, grafy, přehledy
 • Souboru z aplikace se říká sešit a ten se skládá z listů.
 • Požadované dovednosti:
 1. Vytvoření tabulky
 2. Rámečky, sloupečky, zarovnání
 3. Roztahování sloupců
 4. Jednoduchý graf s nadpisem a barvami
 5. Součet


Rekonstrukce grafu[editovat]

Při rekonstrukci grafu je třeba postupovat takto:

 1. Ze zadaného grafu sestavit tabulku
 2. Z tabulky vytvořit základ grafu
 3. Dotvořit graf přesně podle zadání

Excel- ovládání[editovat]

Kurzorové různosti

 1. Bílý prostorový kříž- označuje buňky
 2. Malý černý křížek- pravý dolní roh buňky (označené oblasti)- tvoří řady
 3. Černá plná šipka- označení sloupce/řádku (objeví se pouze v oblasti názvů sloupců/řádků)
 4. Čára s dvěma šipkami- rozšiřování sloupců či řádků (dvojklik= automatické přizpůsobení obsahu)
 5. Černý šipkový kříž- přesouvá buňky na jiné místo
 • Tvorba dat

Automatické doplňování hodnot podle logické nebo vlastní posloupnosti


Úkol - Odpovědi[editovat]

 1. Co to je databáze? -Systém souborů s pevnou strukturou záznamů. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů.
 2. Historicky první typ databáze byl? -Kartotéka
 3. Co je SŘBD? -Systém řízení báze dat = softwarové vybavení, které zajišťuje práce s databází
 4. Co jsou základní pojmy databází (6) + jejich váznam
 • Enita- objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 • Záznamy- řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (enitu), musí se od sebe lišit
 • Atributy, pole- vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji, tvoří sloupce tabulky, mohou nabývat různých hodnot, pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum....)
 • primární klíč- Jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)
 • Cizí klíč- je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 • Index- způsob řazení tabulky, primární klíč je vždy indexem
 1. Datové typy
 • Logická hodnota
 • Celé číslo
 • Znak
 • Výčtový typ

Úkol - odpovědi[editovat]

 1. Co to je HTML? Je to název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek (statických), které jsou propojeny hypertextovými odkazy.
 2. K čemu se HTML používá? HTML je hlavním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.
 3. Vznik HTML? HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást projektu WWW, který měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě.
 4. Varianty HTML? 0.9-1.2, 2.0, 3.2, 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3
 5. Varianta, která se používá nyní? 5.2 - nestabilní verze 5.3
 6. S jakými jazyky se kombinuje? s PHP a Meta jazykem
 7. Co je to tag? Tagy se označují části značek (elementů) v kódu HTML jazyka.
 8. Na jaké části se rozděluje každá stránka?
 9. V jakém programu se HTML zapisuje? V editorech př. Textové editory, WYSIWYG editory
 10. V jakém programu se stránka zobrazuje? Na Parsování v prohlížečích, Režimy prohlížečů


Algoritmizace[editovat]

Co to je?

 1. Algoritmizace je přesný postup, který se používá při tvorbě programu pro počítač, jehož prostřednictvím lze řešit nějaký konkrétní problém.

Jinými slovy: Algoritmus je jednoznačný a přesný popis řešení problémů.

 1. Lze dělit do několika kroků:
 1. Formulace problému
 2. Analýza úlohy
 3. Vytvoření algoritmu
 4. Sestavení programu
 5. Odladění programu

Použití:

 1. Při konstrukci či při analýze algoritmů
 2. pro dokumentaci, pro zachycení myšlenky

Účel:

 1. Názornost a přehlednost pro pochopení při algoritmizaci
 2. jednoznačný převod z textu programu do vývojového diagramu a naopak
 3. spíše nevhodné při návrhu celého (složitějšího) programu

Vstupní údaje:

 1. Informace, ze kterých při řešení úlohy vycházíme, musí splňovat vstupní podmínku

Výstupní údaje:

 1. Nově získané informace, které jsou výsledkem realizace algoritmu, musí splňovat výstupní podmínku

Každý algoritmus musí mít tyto vlastnosti:

 1. Správnost: výsledek, který vznikne použitím algoritmu, musí být správný
 2. Resultativnost: po konečném počtu kroků dospěje k řešení (vrátí třeba jen chybové hlášení)
 3. Konečnost: algoritmus se nezacyklí, po určitém počtu kroků skončí
 4. Determinovanost: v každém kroku je jednoznačně určen způsob pokračování práce algoritmu
 5. Hromadnost: znamená, že algoritmus lze použít pro řešení obecné úlohy, tj. že nepopisujeme postup jedné úlohy, ale poslouží k řešení #Libovolné úlohy, která patří do jisté třídy úloh
 6. Opakovatelnost: algoritmus vede vždy ke stejným výsledkům, jsou-li zadána stejná data