Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/nikoolka2410

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodina[editovat]

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky, založení účtu na wikiverzitě,plán učiva, přihlášení do mailu a bakalářů.

Souhrnné opakování za 1.ročník[editovat]

Najděte automobilové spojení z Chomutova do Kroměříže. Dokument bude obsahovat:

 1. nadpis
 2. mapka trasy
 3. vzdálenost a čas
 4. spotřeba benzínu (7L na 100km)
 5. cena benzínu (33kč)
 6. vše zaokrouhlujte na 1 desetinné místo
 7. ubytování: název, cena za dvoulůžko, krátký odkaz na mapy.cz, fotka
 8. bankomat v kroměříži: název a adresa
 9. jedna strana, podpis a datum
 10. uložit k sobě a odevzdat mailem


PDF[editovat]

Na všech pc, i mobilech se zobrazuje naprosto stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit. Pro čtení je třeba mít např. aplikaci adobe reader, pro vytváření např. PDF creator, nebo někdy přímo v jiné aplikaci

Výlet do Londýna[editovat]

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z CV do Londýna.dokument bude obsahovat vše jako minule s následujícími výjímkami

 1. Ubytování přes AIRBNB- odkaz na ubytování na AIRBNB, cena za dvoulůžkový pokoj od 4.12 do 6.12 (2 noci)
 2. Místo bankomatu hledejte lékárnu
 3. Odevzdejte v PDF


Komprimace[editovat]

7-Zip Icon

Komprimace je tzv. zabalení několika souborů a složek, do jediného souboru. Výsledek je soubor (zip), přesto že se mu někdy říká komprimovaná složka.

 • Synonyma: Zipování, Archvivace, Balení, komprese.
 • Jednoduché zipování: Pravé tlačítko myši, - odeslat, - ZIP
 • Složitější zipování: Vytvořit na ploše, přesunout k sobě.
 • Využití: Odesílání celých složek mailem, zálohování, ušetření místa, distribuce aplikací a programů.
 • Formáty: ZIP, rar, b-zip, APK,
 • Důvody komprimace: Úspora místa, úspora počtu souborů,
 • Aplikace: Zabudovaná přímo ve Windows, winzip, winrar, 7-zip.
 • komprimační poměr: Udává kolikrát je zip menší původní složka. (Velikost složky : Velikost zipu)

Komprimace videa[editovat]

 • formáty: avi,mov,mp4
 • kodeki: xvid,h264,h265
 • aplikace na konverze: FormatFactory
 • rozlšení: 480p, 720p,1080p

tabulkový kalkulátor[editovat]

je to aplikace určená na tabulky, grafy, a složité výpočty. příklady: nejrozšířenější kalkulátor je Microsoft Excel jeho konkurentem je Libre Office calc, google tabulky. použití: matematika, statistika, grafy, přehledy. souboru z aplikace se říká sešit a ten se skláda z listů. požadované dovednosti:

 1. vytvoření tabulky
 2. rámčky, barvičky a zarovnání
 3. součet čísel
 4. roztahování sloupců
 5. jednoduchý graf s nadpisem a barvami

Podmíněné formátování[editovat]

 • Operace s buňkami-přesun, vkládání a slučování
 • Vzorce mimo tabulku
 • Zaokrouhlení
 • Orientace textu
 • Kopírování formátu
 • Podmíněné formátování
 • Samostatné grafy

Rekonstrukce grafu[editovat]

Při rekonstrukci grafu je třeba postupovat takto:

 1. ze zadaného grafu vyrobit tabulku
 2. z tabulky vyrobit základ grafu
 3. dotvořit graf přesně podle zadání

Databáze[editovat]

Co to je databáze? je systém souborů s pevnou strukturou záznamů.

Historicky první typ databáze byl:papírová kartotéka

co je SŘBD? je softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází

Co jsou základní pojmy databází (6) + jejich význam Entita

  objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy

Záznamy:

  řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)
  musí se od sebe lišit

Atributy, pole

  vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji
  tvoří sloupce tabulky
  

Primární klíč

  jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)
 

Index

  je způsob řazení tabulky
  

Datové typy (4):Datový typ definuje v programování druh nebo význam hodnot, kterých smí nabývat proměnná (nebo konstanta). Datový typ je určen oborem hodnot a zároveň výpočetními operacemi, které lze s hodnotami tohoto typu provádět (srovnej abstraktní datový typ). Datový typ nemůže být určen pouze oborem hodnot, protože existují i datové typy, lišící se pouze v operacích, které je s nimi možné provádět.


html[editovat]

co to je ?

html je programovací jazyk.

k čemu slouží?

Slouží k prezentaci dat nezávisle na platformě a je tedy přenositelný mezi jednotlivými operačními systémy jako Microsoft Windows, Unix.


  Historie

První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást projektu WWW, který měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě. Jednalo se o výsledek dvouletého projektu, který měl vyřešit problémy se sdílením informací ve velkých institucích. Umožňovala text rozčlenit do několika logických úrovní, použít několik druhů zvýraznění textu a zařadit do textu odkazy a obrázky.

  Varianty

HTML 1.0 HTML 2.0 HTML 3.0 HTML 3.2 HTML 4.0 HTML 4.1 XHTML 1.0 XHTML 1.1 XHTML 2.0 HTML 5.0 (Dnes využívaná verze)

  Tag

Počáteční značka, může obsahovat atributy s hodnotami.

Např: tag: a - odkaz, hyperlink, záložka img - obrázek cite - citace p - odstavec track - další stopy, typicky titulky

  Struktura stránky
  html - začátek
  head - hlavička
  body - tělo stránky + definice pozadí
  - poznámka
  !doctype - specifikace DTD

v jakém programu se zapisuje ?

textový dokument

firefox,google...

Algoritmizace[editovat]

co to je ? Algoritmizace je přesný postup, který se používá při tvorbě programu pro počítač, jehož prostřednictvím lze řešit nějaký konkrétní problém. algoritmus je jednoznačný a přesný popis řešení problému. k čemu se využívá? k řešení problémů pomínky? konečnost: Algoritmus neskončí v nekonečném cyklu resultativnost: Po konečném počtukroků vrátí výstup (může být i chyba) správnost: Výstup musí být správný determinovanost: V každém kroku musí být zcela jasný způsob pokračování algoritmu (vč. vět-vení) hromadnost (univerzálnost): Algoritmus musí být popsán obecně, nikoli pro konkrétní případy (např. algoritmus pro součin čísel musí být obecný, nikoli pouze pro čísla 5 a 8) opakovatelnost: Při stejném vstupu stejný algoritmus musí dát stejný výsledek postup: 1.Definice problému 2.Analýza úlohy 3.Vytvoření algoritmu 4.Sestavení programu 5.Odladění programu