Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/miluskaklein17

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodina[editovat]

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské stránky a účtu na wikiverzitě, přihlášení do bakalářů a do mailu.

Souhrnné opakování 1.ročník[editovat]

Úkol: Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Klatov. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapa trasy
 3. Vzálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (7l/100ml)
 5. Cena benzínu (35Kč/l)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno desetinné číslo
 7. Název, cena za dvoulůžko za 1 noc,krátký odkaz na mapy.cz, fotku hotelu
 8. Nejblížší bankomat u hotelu název a adresa
 9. Jedna strana, podpis a datum
 10. Uložit k sobě a odevzdat mailem

Formáty: Avi, mov, mp4, mkv Kodeky: Xvid, x264,

Tabulkový kalkuloz[editovat]

Aplikace určena hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty. Příklad: Microsoft Excel, Libre Office, Google tbulky Použití: matematika, statistika, grafy, přehledy Souboru z aplikace se říka sešit a tem se skladá z listu. Listy se sklají z buněk a každá buňka má svojí speciální adresu Požadované dovednosti

 1. Vytvoření tabulky
 2. Rámečky, barvičky a zaroívnání
 3. roztahivání sloupcu
 4. součet
 5. jednoduchý graf s nadpisem

Nejčastější základní chyby

 1. čísla psát obyčejně
 2. mazat pomocí delete
 3. nadpisy sloupečku
 4. před vytvořením grafu vytvořit oblast včetně nadpisu a mimo součtu
 5. Do grafu nepatří součet
 6. úkladát jen když není v ediatci


Rekonstrukce grafu[editovat]

Při rekunstrukci grafu je třeba postupovat takto:

 • Ze zadaného grafu se stanou tabulky
 • Z tabulky vytvořit základ grafu
 • Dotvořit grafem

Excel - ovládání[editovat]

 • kurzové různosti
 • Bilý kříž - označuje buňky
 • Malý černý křížek - pravý dolní roh buňky (označené oblasti) - tvoří řady
 • Černá plná šipka - označení slupce/ řádku (objeví se pouze názvů sloupců či řádků
 • Čára s dvěma šipkama - rozšiřování sloupců či řádků (dvojklik = automatické přispůsobení obsahu)
 • Černý šípkový kříž - přesouvá buňky

Tvorba řad

 • Automatické doplňování hodnot podle logické nebo vlastní posloupnosti

Databáze: Co to je databáze? je systém souborů s pevnou strukturou záznamů. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů.

Historicky první typ databáze byl:Papírové kartotéky

co je SŘBD? báze dat

Co jsou základní pojmy databází (6) + jejich význam Entita

  objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy

Záznamy:

  řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)
  musí se od sebe lišit

Atributy, pole

  vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji
  tvoří sloupce tabulky
  mohou nabývat různých hodnot
  pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)

Primární klíč

  jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)
  je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu
  např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)

Cizí klíč

  je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem

Index

  je způsob řazení tabulky
  pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce
  index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole
  k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů
  primární klíč je vždy indexem

Datové typy (4):Logická hodnota, celé číslo, znak, typ.


 • HTML
  co to je - název značkovacího jazyka
  k čemu se používá - pro tvorbu webových stránek
  jak vznikal (historie) - v roce 1991, jako součást projektu WWW
  jaké měl varianty - Frame, Transitional, Script
  jaká varianta se používá nyní - verze 5
  s jakými jazyky se kombinuje -značkovací jazyk, kaskádové styly
  co je to tag + 5 příkladů (včetně významu)- tag =označují části značek
  Struktura - HTML- začátek HTML dokumentu
  Text - b - tučné písmo
  Bloky - p - odstavec
    br - řádkový zlom 
  Seznamy - li - položka seznamu

ol - číslovaný seznam

ul - odrážkový seznam

  Odkazy - odkaz hyperlink záložka
  na jaké části se rozděluje každá stránka - Deklarace typu dokumentu

- Kořenový element - Hlavička dokumentu - Tělo dokumentu

  v jakém programu se HTML zapisuje - V Editoru HTML
  v jakém programu se stránka zobrazuje - V textovém editoru HTML