Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/lucie.dockalova

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodina[editovat]

- Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky, založení účtu na wikiverzitě, plán učiva, příhlášení do mailu a bakalářů.

Souhrnné opakování za 1. ročník[editovat]

- Najděte automobilové spojení z chomutova do Kroměříže. - Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapku trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu 7l/100km
 5. cena za benzín (33kč/l)
 6. Vše zaokrouhluj na 1 desetinné místo
 7. Ubytování: Název, cena za dvoulůžko, krátký odkaz na mapy.cz, fotka
 8. Bankomat v Kroměříži
 9. Název a adresa
 10. 1 strana podpis a datum
 11. Uložit k sobě a odevzdat mailem

PDF[editovat]

Jedná se o tzv. tiskový formát, na všech pc i mobilech se ukazuje naprosto stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit. Pro čtení je třeba mít například aplikaci Adobe Reader, pro vytváření například aplikace pdfCreator, nebo někdy přímo v jiné aplikaci.

Výlet do Londýna[editovat]

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Londýna. Dokument bude obsahovat vše jako minule s následujícími výjimky:

 1. Ubytování přes airbnb odkaz na ubytování, cena za dvoulůžkový pokoj v termínu od 4. do 6.12. 2018
 2. místo bankomatu hledejte lékárnu název a adresu
 3. odevzdejte v PDF

Komprimace[editovat]

Media-zip

=je tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru.

 • Výsledek (zip) je soubor přesto že se mu někdy říká komprimovaná složka
 • synonyma: zipování, archivace, balení, komprese
 • jednoduché zipování: pravé tlačítko myšky- odeslat- zip
 • složitější zipování: vytvořit na ploše a přesunout k sobě
 • využití: odesílání celých složek emailem, zálohování, ušetření místa, distribuce programu, aplikaci a hudby
 • Formáty: zip, rar, b-zip, apk
 • Důvody komprimace: úspora místa, úspora počtů souborů
 • Aplikace: zabudovaná přímo ve windows, winzip, winrar, 7-zip
 • Komprimační poměr: udává kolikrát je zip menší než původní složka (velikost složky:velikost zipu)

Komprimace videa[editovat]

 • Formáty: avi, mov, mp4, mkv
 • kodeky: ixvid, h264, h265
 • Aplikace na konverze: FormatFactory
 • Rozlišení: 480p, 720p, 1080p

Tabulkový kalkulátor[editovat]

 • je to aplikace určena na tabulky, grafy a složité výpočty
 • příklady: nejrošířenější na světě je Microsoft Exel, LiberOfice Calc, Google Tabulky
 • použití: matematika, statistika, grafy, přehledy
 • soubor z aplikace se říka sešit a ten se zkládá z listů
 • považované dovednosti
 1. vytvoření tabulky
 2. rámečky, barvičky a zarovnání
 3. umět sečíst 10 čísel
 4. roztahování sloupců
 5. jednoduchý graf s nadpisem a barvami

Podmíněné formátování[editovat]

 • Operace s buňkami - přesun, vkládání a slučování
 • Vzorce mimo tabulku
 • Zaokrouhlení
 • Orientace v textu
 • Kopírování formátu
 • Podmíněné formátování
 • Samostatné grafy

Rekonstrukce grafu[editovat]

při rekonstrukci grafu je třeba postupovat takhle:

 • ze zadaného grafu udělat tabulku
 • z tabulky vyrobit základ grafu
 • dotvořit graf přesně podle zadání

Excel - ovládání[editovat]

  Kurzorové různosti
  Bílý prostorový kříž - označuje buňky
  Malý černý kříž (pravý dolní roh buňky označené oblasti) - tvoří řady
  Černá plná šipka - označení řádku/sloupce (objeví se pouze v oblasti názvů sloupců/řádků)
  Čára s dvěma šipkami - rozšiřování sloupců/řádků (dvojklik = automatické přizpůsobení obsahu)
  Černý šipkový kříž - přesouvá buňky
  Tvorba dat

Automatické doplňování hodnot podle logické nebo vlastní posloupnosti.

Databáze[editovat]

= je systém souborů s pevnou strukturou záznamů

 • 1. typ databáze byly papírové kartotéky
 • SŘBD= systém řízení báze dat
 • Základní pojmy:

Entita = objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy

 • Záznamy:

= řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)

  musí se od sebe lišit
 • Atributy, pole

=vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji

  tvoří sloupce tabulky
  mohou nabývat různých hodnot
  pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)
 • Primární klíč
= jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)
  je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu
  např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)
 • Cizí klíč
= je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 • Index
  je způsob řazení tabulky
  pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce
  index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole
  k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů
  primární klíč je vždy indexem
Typy datové:
 • Jednoduché datové typy
 • Složené datové typy
 • Zvláštní datové typy
 • Rozsahy číselných datových typů


HTML[editovat]

= název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.

 1. Použití

- používá se k tvorbě webových stránek.

 1. Historie

-První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást projektu WWW, který měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě. Jednalo se o výsledek dvouletého projektu, který měl vyřešit problémy se sdílením informací ve velkých institucích. Umožňovala text rozčlenit do několika logických úrovní, použít několik druhů zvýraznění textu a zařadit do textu odkazy a obrázky.

 1. Varianty

- HTML 1.0 HTML 2.0 HTML 3.0 HTML 3.2 HTML 4.0 HTML 4.1 XHTML 1.0 XHTML 1.1 XHTML 2.0 HTML 5.0 (Dnes využívaná verze)

 Tag

Počáteční značka, může obsahovat atributy s hodnotami.

Např: tag: a - odkaz, hyperlink, záložka img - obrázek cite - citace p - odstavec track - další stopy, typicky titulky

  Struktura stránky
  html - začátek
  head - hlavička
  body - tělo stránky + definice pozadí
  - poznámka
  !doctype - specifikace DTD


Algoritmizace[editovat]

 • přesný postup, který se používá při tvorbě programu pro počítač, jehož prostřednictvím lze řešit nějaký konkrétní problém
 • K čemu se používá?
 Formulace problému
  Analýza úlohy
  Vytvoření algoritmu
  Sestavení programu
  Odladění programu
 • Podmínky:
 • Determitovat
 • Hromadnost
 • REsultativnost (konečnost)
 • Postup:

Proces psaní příkazů v programovacím jazyce se nazývá programování. Aby programování skutečně vedlo k požadovanému výsledku, podílí se na vytvoření programu obvykle více osob.

V prvé řadě je třeba přesně určit, co bude program umět – o tuto činnost se obvykle stará analytik. Analytik poté vypracuje určité zadání (nejprve zjistí a popíše řešený problém a poté naznačí jeho řešení), které předá vývojáři (označovanému také jako programátor). Vývojář podle popisu vytvoří program (přepíše řešení do programovacího jazyka). Zápis programu v programovacím jazyce se nazývá zdrojový kód. Poté je spuštěn program, který dokáže přeložit tento zdrojový kód do jazyka počítače, a vznikne tak spustitelný program. Prvotní otestování programu se nazývá jeho ladění.

Vytvořením spustitelného programu práce ani zdaleka nekončí. Tento program dostane tester, který mu zadává různá data a zkoumá chování programu. Pokud objeví chybu, pak ji předá zpět programátorovi k dořešení.

Poté je program předán uživatelům. V průběhu práce s programem může docházet k určitým požadavkům na změny – například v důsledku nakoupení nového počítače nebo pro vytvoření další funkce, kterou původní program neobsahoval. Stejně tak mohou uživatelé chtít, aby jim bylo vysvětleno, jak mají software používat. Této části „života programu“ se říká údržba a podpora.