Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/koderova.nicole

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

ÚVODNÍ HODINA[editovat]

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky a účtu na wikiverzitě, přihlášení do bakalářů a do mailu.

SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ ZA 1.ROČNÍK[editovat]

ÚKOL: najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Klato. Dokument bude obsahovat:

 1. nadpis
 2. mapka trasy
 3. vzdálenosot a čas
 4. spotřeba benzínu (7l/100km)
 5. cena benzínu(35kč/l)
 6. vše zaokrouhlovat na 1 desetinné místo
 7. ubytování: název, cena za dvoulůžkový pokoj, krátký odkaz na mapy.cz , fotku hotelu
 8. nejbližší bankomat u hotelu, název a adresa
 9. jedna strana, podpis a datum
 10. uložit k sobě a odeslat emailem

Výlet do Anglie[editovat]

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Londýna. Dokument bude obsahovat vše jako minule s následujícími výjimkami.

 1. ubytování přes systém airbnb - odkaz, cena za dvoulůžko. 4.-6.2018
 2. místo bankomatu vyhledejte nejbližší lékárnu u hotelu Mama Shelter Paris (mapy google)
 3. odevzdejte v pdf

Komprimace[editovat]

7-Zip Icon

je tzv. zabalení několika souborů a složek do několika souborů výsledek je soubor, zip, kterému se někdy nepřesně říká komprimovaná složka

 • synonima: zipování, balení, komprese, archivace
 • Jednoduché zipování: pravé tlačítko myši, odeslat, komprimace
 • složitější zipování: umístit na plochu a přesunout k sobě
 • využití: posílání složek mailem, zálohování, distribuce zálohování a hudby
 • formáty: nejrozšířenější je zip, rary, bzip, apk
 • aplikace na zipování: zabudovaná ve windows, winzip, winrar, 7-zip
 • komprimační poměr: kolikrát je výsledek menší než původní složka (:)složka děleno zip

komprimace videa[editovat]

Formáty: avi, mov, mp4, mkv Kodeky: xvid, x264, x265 Rozlišení: 480p, 720p, 1080p, 4k

tabulkový kalkulátor[editovat]

je to aplikace určená hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty

příklady: Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google tabulky použití: matematika, statistika, grafy, přehledy soboru z aplikace se říká sešit a ten se skládá z listů listy se skládají z buňek a každá buňka má svojí speciální adresu požadované dovednosti:

 1. vytvoření tabulky
 2. rámečky, barvičky a zarovnání
 3. roztahování sloupců
 4. součet čísel
 5. jednoduchý graf s nadpisem a barvami

nejčastější základní chyby[editovat]

 1. čísla psát obyčejně
 2. mazat pomocí delete
 3. nadpisy sloupečků
 4. před vytvoření grafu, pečlivě označit oblast, včetně nadpisů
 5. do grafů nepatří součet
 6. ukládat jen když není graf v editaci


podmíněné formátování[editovat]

 1. operace s buňkami
 2. vzorce mimo tabulku
 3. orientace v textu
 4. zaokrouhlení
 5. kopírování formátu
 6. podmíněné formátování
 7. samostatné grafy

reonstrukce grafu[editovat]

při rekonstrukci grafu je třeba postupovat takto:

 1. ze zadaného grafu sestavit tabulku
 2. z tabulky vytvořit základ grafu
 3. dotvořit graf přesně podle zadání
Graf v LibreOffice.jpg

Excel - ovládání[editovat]

kurzorové různosti

 1. bílý kříž prostorový - označuje buňky
 2. malý černý křížek - pravý dolní roh buňky (označené oblasti) - tvoří řady
 3. černá plná šipka - označení sloupce nebo řádku (objeví se pouze v oblasti názvů, sloupců či řádků)
 4. čára s dvěma šipkami- rozšiřování sloupců čí řádků (dvojklik = automatické přizpůsobení obsahu)
 5. černý šipkový kříž - přesouvá buňky

TVORBA DAT[editovat]

automatické doplňování hodnot podle logické nebo vlastní posloupnosti

databáze[editovat]

co je to databáze? Databáze (neboli datová základna, též databanka) je systém souborů s pevnou strukturou záznamů. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim.

Historicky první typ databáze byl: Předchůdcem databází byly papírové kartotéky.

Ordinální datové typy:

 1. Logická hodnota
 2. Celé číslo
 3. Znak
 4. Výčtový typ
 1. Entita

objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy Záznamy: řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu) musí se od sebe lišit

 1. Atributy, pole

vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji tvoří sloupce tabulky mohou nabývat různých hodnot pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)

 1. Primární klíč

jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky) je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)

 1. Cizí klíč

je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem

 1. Index

je způsob řazení tabulky pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů primární klíč je vždy indexem


HTML[editovat]

 1. co to je

Hypertext Markup Language je v informatice název značkovacího jazyka.

 1. k čemu se používá

Používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.

 1. jak vznikal (historie)

První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást projektu WWW, který měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě.

 1. jaké měl varianty

Strict Transitional Frame Tyto varianty dále omezují či rozšiřují vlastnosti jazyka či zavádějí další své značky.

 1. jaká varianta se používá nyní

verze 5

 1. s jakými jazyky se kombinuje

CSS

 1. co je to tag + 5 příkladů (včetně významu)

b tučné písmo i kurzíva ano u podtržení textu sub dolní index small zmenšení textu big zvětšení písma

 1. na jaké části se rozděluje každá stránka
 1. v jakém programu se HTML zapisuje
 1. v jakém programu se stránka zobrazuje