Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/helcispine

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodina[editovat]

Řád učebny, systém vúuky a známkování, založení domovské složky, založení účtu na wikiverzitě, plán učiva, přihlášení do mailu a bakalářu.

Souhrné opakování za první ročník[editovat]

Najděte automobilové spojení z Chomutova do Kroměříže. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapu trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (7L/100 km)
 5. cena bnzinu (33Kč/l)
 6. Všechno zaokrouhlovat na jedno desetinné místo
 7. Ubytování: Název, cena za dvoulůžko, krátky odkaz na mapy.cz, fotka
 8. Bnkomat v Kroměříži - název a adresa
 9. jedna strana podpis a datum
 10. uložit k sobě a odeslat mailem


PdF[editovat]

Jedná se o tzv.,na všech mobilech se zobrazuje stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit.Pro čtení je třba mít např. aplikaci Adobe Reader, pro vytváření např. aplikace pdfCreator nebo někdy přímo v jiné aplikaci

Výlet Londýn[editovat]

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Londýna. Dokument bude obsahoat vše ako minule s následujícími výjimkami.

 1. Ubytování přes Airbnb: odkaz na ubytování na airbnb, cena za 2 lůž. v termínu 4. - 6.12.2018
 2. Místo bankomatu hledejte lékarnu adresa atd
 3. Odevzdejte vv PDF

Komprimace[editovat]

Je tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru. Výsledek je soubor (zip), přesto že se mu někdy říká komprimovaná složka.

 • Synonima:
 • Zipování, archivace, balení, komprese
 • Jednoduché zipování: pravé tlačítko myši - odeslat - zip
 • Složitější zipování: vytvořit na ploše - přesunout k sobě
 • využití: odesílání celých složek mailem, zálohování, ušetření místa, distribuce aplikací a programů
 • Formáty: zip, rar, b-zip, apk
 • Důvody komprimace: úspora místa, úspora počtu souborů
 • Aplikace: zabudovaná přímo ve Windows, winzip, winrar, 7-zip
 • Komprimační poměr: udáá kolik kraát je zip menší než původní složka (velikost složky:velikost zipu)
Media-zip

Komprimace videa[editovat]

 • Formáty:
 • avi, mov, mp4, mkv
 • kodeky:
 • xvid, h264, h265
 • Aplikace na konverze:FormatFactory
 • Rozlišení: 480p, 720p, 1080p

Tabulkový kalkulátor[editovat]

Je to aplikace určená na tabulky, grafy a složité výpočty. Příklady:

 • Microsoft Excel
 • LibreOffice Calc
 • Google tabulky

Použití:

 • Matematika, statistika, grafy, přehledy

Souboru z aplikace se říká sešit a ten se skládá z listů. Požadované dovednosti

 1. Vytvoření tabulky
 2. rámečky, barvičky, zarovnání
 3. součet
 4. roztahování sloupců
 5. jednoduchý graf s nadpisem a barvami

Podmíněné formátování[editovat]

 • Operace s buňkami - přesun, vkládání a slučování
 • Vzorce mimo tabulku
 • Zaokrouhlení
 • Orientace textu
 • Kopírování formátu
 • Podmíněné formátování
 • Samostatné grafy

Rekonstrukce grafu[editovat]

Při rekonstrukci grafu je třeba postupovat takto:

 1. Ze zadaného grafu vyrobit tabulku
 2. Z tabulky vyrobit základ grafu
 3. Dotvořit graf přesně podle zadání

Excel - ovládání[editovat]

 • kurzorové různosti
 • bílý kříž - označení buněk
 • malý černý křížek - pravý dolní roh buněk(označené oblasti)- tvoří řady
 • černá plná šipka - označení sloupce/řádku (objeví se pouze v oblasti názvů sloupců či řádků)
 • čára s dvěma šipkama -rozšiřování sloupců či řádků (dvojklik = automatické přizpůsobení obsahu)
 • černý šipkový kříž - přesouvání buněk

Tvorba řad:

 • automatické doplnění hodnot podle logické nebo vlastní posloupnosti

Databáze[editovat]

 1. je propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování.
 2. Historicky první typ databáze byl:papírové kartotéky
 3. SŘBD - Systém řízení báze dat
 4. Základní pojmy:
 • Entita - objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 • Záznamy - řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)
    musí se od sebe lišit
 • Atributy, pole - vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji
        tvoří sloupce tabulky
        mohou nabývat různých hodnot
        pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)
 • Primární klíč -jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)
       je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu
       např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)
 • Cizí klíč - je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 • Index - je způsob řazení tabulky
    pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce
    index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole
    k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů
    primární klíč je vždy indexem
 1. Datové typy:
 • Plochá databáze
 • Hierarchické databáze a síťové databáze
 • Relační databáze
 • Objektové databáze

HTML[editovat]

Hypertext Markup Language je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.

 • Historie

První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást projektu WWW, který měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě. Jednalo se o výsledek dvouletého projektu, který měl vyřešit problémy se sdílením informací ve velkých institucích. Umožňovala text rozčlenit do několika logických úrovní, použít několik druhů zvýraznění textu a zařadit do textu odkazy a obrázky.

 • Dříve vyvinutého rozsáhlého jazyka SGML
 • Varianty

HTML 1.0 HTML 2.0 HTML 3.0 HTML 3.2 HTML 4.0 HTML 4.1 XHTML 1.0 XHTML 1.1 XHTML 2.0 HTML 5.0 (Dnes využívaná verze)

 • Tag: Počáteční značka, může obsahovat atributy s hodnotami.

Např: tag: a - odkaz, hyperlink, záložka img - obrázek cite - citace p - odstavec track - další stopy, typicky titulky

 • Struktura stránky
 1. html - začátek
 2. head - hlavička
 3. body - tělo stránky + definice pozadí
 4. - poznámka
 5. !doctype - specifikace DTD
 • Program: PSPad
 • Progrm zobrazení: nejčastěji Poznámkový blok (Notepad), prohlížeč
 • PHP -akce
 • HTML -kostra
 • CSC- vzhled