Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/drobek10

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodina[editovat]

řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky, založení účtu na wikiversitě, plán učiva, přihlášení do gmailu a do bakalářů.

Souhrnné opak. za 1. ročník[editovat]

Najděte automobilové spojení z Chomutova do Kroměříže. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapku trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu
 5. cena benzínu
 6. Vše zaokrouhli na jedno des. místo
 7. Ubytování: název, krátký odkaz na mapy cz, fotka
 8. Bankomat v krom Kroměříži, název a adresa
 9. Jedna strana, podpis a datum
 10. Uložit, odevzdat gmailem.

PDF[editovat]

Jedná se o tzv. tiskový formát, na všech počítačích i mobilech se zobrazuje naprosto stejně, cílový uživařtel ho nemůže změnit. Pro čtení je třeba mít např. aplikaci Adobe Reader, pro vytváření např. aplokace pdfCreator, nebo někdy přímo v jiné aplikaci.

Výlet do Londýna[editovat]

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Londýna. Dokument bude obsahovat vše jako minule s následujícími výjimkami:

 1. Ubytování přes airbnb- odkaz na ubytování, cenu na dvoulůžkový pokoj v termíu od 4.-6.12 2018
 2. místo bankomatu hledejte lékárnu
 3. odevzdejte v PDF

Komprimace[editovat]

Media-zip

-zabalení několika složek do jednoho souboru -výsledek je soubor přestože se mu někdy říká komprimovaná složka

 • Synonyma:zipování, archivace, balení, komprese
 • Jednoduché zipování:pravé tlačítko myši- odeslat-
 • Složitější zipování: vytvořit na ploše a přesunout k sobě
 • Využití: odesíláni celých složek mailem, zálohování, ušetření místa, distribuce programu, aplikací a hudby
 • Formáty: rar, V- zip, apk
 • Důvody komprimace: úspora místa,úspora počtu souborů
 • Aplikace: zabudovaná přímo ve windows, winzip, winrar, 7-zip

Komprimační poměr kolikrát je zip menší než původní složka (velikost složky: velikost zipu)


Kopmrimace videa[editovat]

 • formáty: avi, mp4, mkv, mov
 • kodeky: ixvid- nejbezpečnější
 • aplikace na konverze: FormatFactory
 • rozlišení: 480p, 720p, 1080p

Tabulkový kalkulátor[editovat]

 • je to aplikace určena na tabulky, grafy a složité výpočty
 • příklady: nejrošířenější na světě je Microsoft Exel, LiberOfice Calc, Google Tabulky
 • použití: matematika, statistika, grafy, přehledy
 • soubor z aplikace se říka sešit a ten se zkládá z listů
 • považované dovednosti
 1. vytvoření tabulky
 2. rámečky, barvičky a zarovnání
 3. umět sečíst 10 čísel
 4. roztahování sloupců
 5. jednoduchý graf s nadpisem a barvami


Podmíněné formátování[editovat]

 • Operace s buňkami
 • Vzorce mimo tabulku
 • Zaokrouhlování
 • Orientace v textu
 • Kopírování formátu
 • Podmíněné formátování
 • Samostatné grafy


Rekonstrukce grafu[editovat]

při rekonstrukci grafu je třeba postupovat takto:

 • Ze zadaného grafu vyrobit tabulku
 • z tabulky vyrobit základ grafu
 • dotvořit graf přesně podle zadání

Excel - ovládání[editovat]

Kurzorové různosti Bílý prostorový kříž - označuje buňky Malý černý kříž (pravý dolní roh buňky označené oblasti) - tvoří řady Černá plná šipka - označení řádku/sloupce (objeví se pouze v oblasti názvů sloupců/řádků) Čára s dvěma šipkami - rozšiřování sloupců/řádků (dvojklik = automatické přizpůsobení obsahu) Černý šipkový kříž - přesouvá buňky Tvorba dat

Automatické doplňování hodnot podle logické nebo vlastní posloupnosti.

Databáze[editovat]

 • Co to je databáze? datová základna, též databanka, je systém souborů s pevnou strukturou záznamů.
 • Historicky první typ databáze byl: papírové kartotéky
 • co je SŘBD?- Systém řízení báze dat
 • Co jsou základní pojmy databází (6) + jejich význam -

-Entita: objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy

-Záznamy: řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu) musí se od sebe lišit

-Atributy, pole: vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji tvoří sloupce tabulky mohou nabývat různých hodnot pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)

-Primární klíč: jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky) je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)

-Cizí klíč: je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem

-Index: je způsob řazení tabulky pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů primární klíč je vždy indexem

 • Datové typy (4): jednoduché datové typy, složené datové typy, zvláštní datové typy, rozsahy číselných datových typů

HTML[editovat]

Co je to html? = název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.

Použití -používá se k tvorbě webových stránek

S jakými jazyky se kombinuje? -HTML, PMP, Css

Co je to tag + 5 příkladů Počáteční značka, může obsahovat atributy s hodnotami. Např: tag: a - odkaz, hyperlink, záložka img - obrázek cite - citace p - odstavec track - další stopy, typicky titulky

Stránka -html - začátek -head - hlavička -body - tělo stránky + definice pozadí -poznámka -!doctype - specifikace DTD

Programy ve kterých se zapisuje html JavaScript

Algoritmizace[editovat]

 • přesný postup, který se používá při tvorbě programu pro počítač, jehož prostřednictvím lze řešit nějaký konkrétní problém
 • K čemu se používá?
 Formulace problému
  Analýza úlohy
  Vytvoření algoritmu
  Sestavení programu
  Odladění programu
 • Podmínky:
 • Determitovat
 • Hromadnost
 • REsultativnost (konečnost)
 • Postup:

Proces psaní příkazů v programovacím jazyce se nazývá programování. Aby programování skutečně vedlo k požadovanému výsledku, podílí se na vytvoření programu obvykle více osob.

V prvé řadě je třeba přesně určit, co bude program umět – o tuto činnost se obvykle stará analytik. Analytik poté vypracuje určité zadání (nejprve zjistí a popíše řešený problém a poté naznačí jeho řešení), které předá vývojáři (označovanému také jako programátor). Vývojář podle popisu vytvoří program (přepíše řešení do programovacího jazyka). Zápis programu v programovacím jazyce se nazývá zdrojový kód. Poté je spuštěn program, který dokáže přeložit tento zdrojový kód do jazyka počítače, a vznikne tak spustitelný program. Prvotní otestování programu se nazývá jeho ladění.

Vytvořením spustitelného programu práce ani zdaleka nekončí. Tento program dostane tester, který mu zadává různá data a zkoumá chování programu. Pokud objeví chybu, pak ji předá zpět programátorovi k dořešení.

Poté je program předán uživatelům. V průběhu práce s programem může docházet k určitým požadavkům na změny – například v důsledku nakoupení nového počítače nebo pro vytvoření další funkce, kterou původní program neobsahoval. Stejně tak mohou uživatelé chtít, aby jim bylo vysvětleno, jak mají software používat. Této části „života programu“ se říká údržba a podpora.