Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/donutek3

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodina[editovat]

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky, založení účtu na wikiverzitě, plán učiva, přihlášení do meilu a bakaláří.

Souhrné opakování za 1. ročník[editovat]

Najděte automobilové spojení z Chomutova do Kroměříže. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapka trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (7 l/100 km)
 5. Cena benzínu (33kč na litr)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno desetinné místo
 7. Ubytování(Název,cena za dvoulůžko, krátký odkaz na mapy.cz, fotka)
 8. Bankomat v Kroměříži ( název a adresa)
 9. Jedna strana podpis a datum
 10. Uložit k sobě a odeslat meilem

PdF[editovat]

Jedná se o tzv.,na všech mobilech se zobrazuje stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit.Pro čtení je třba mít např. aplikaci Adobe Reader, pro vytváření např. aplikace pdfCreator nebo někdy přímo v jiné aplikaci

Výlet Londýn[editovat]

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Londýna. Dokument bude obsahoat vše ako minule s následujícími výjimkami.

 1. Ubytování přes Airbnb: odkaz na ubytování na airbnb, cena za 2 lůž. v termínu 4. - 6.12.2018
 2. Místo bankomatu hledejte lékarnu adresa atd
 3. Odevzdejte vv PDF

Komprimace[editovat]

Komprimace je tzv. zabalení několika souborů

Výsledek (Zip) je soubor přesto, že se mu někdy říká komrimovaná složka

 • Synonyma: zipování, archivace, balení, komprese
 • Jednoduché zipování: pravé tlačítko miši - odeslat - zip
 • Složitější zipování: vytvořit na ploše a přesunout k sobě
 • Využití: odesílání celých složek meilem, zálohování, ušetření místa, distribuce programu, aplikace
 • Formáty: nejrozšířenější formát je ZIP, RAR, b-zip, APK
 • Důvody komprimace: úspora místa, úspora počtu souboru
 • Aplikace: zabudovaná přimo ve windows, winzip, winrar, 7-zip
 • Komprimační poměr: udává kolikrát je zip menší než původní složka (velikost složky -děleno- velikost zipu) [[File:7-Zip

Icon.png|thumb|7-Zip Icon]]


Komprimace videa[editovat]

 • Formáty: AVI, MOV, MP4, MKV
 • Kodeky: zbůsob komprese, XVID, h264, h265
 • Aplikace na konverze:FormatFactory
 • Rozlišení: nejmenší 480p, standart 720p, největší 1080p

Tabulkový kalkurátor[editovat]

Aplikace určená na tabulky, grafy a složité výpočty

 • Příklady: Nejrozšířenějši je Microsoft Exel, LibreOffice Calc, Google Tabulky
 • Použití: matematika, statistika, grafy, přehledy

Soboru z aplikace se říká sešit a ten se skládá z listů.

 • Požadované dovednosti
 1. Vytvoření tabulky
 2. Rámečky, barvičky a zarovnání
 3. Součet
 4. Roztahování sloupců
 5. Jednoduchý graf s nadpisem a barvami

Nejčastější základní chyby[editovat]

 1. čísla psát obyčejně (bez Kč nebo .-)
 2. mazat pomocí Delete
 3. nadpisy sloupečků
 4. před vytvořením grafu pečlivě označit oblast včetně nadpisů
 5. do grafu nepatří součty
 6. ukládat jen, když není graf v editaci

Podmíněné formátování[editovat]

 • Operace s buňkami - přesun vkládání a slučování
 • Vzorce mimo tabulky
 • Zaokrouhlení
 • Orientace textu
 • Kopírování formátu
 • Podmíněné formátování
 • Samostatné grafy

Rekonstrukce grafu[editovat]

Při rekonstrukci grafu je třeba postupovat takto:

 • Ze zadaného grafu vyrobit tabulku
 • Z tabulky vyrobit základ grafu
 • Dotvořit graf přesně podle zadání


Co je to databáze?[editovat]

Databáze neboli datová základna (Data Base) je místo, kam se ukládají určitým způsobem organizované a strukturované údaje.

Historicky první typ databáze byl?

 • Kartotéka

Co je SŘBD?

 • Systém řízení báze dat je softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází, tzn. tvoří rozhraní mezi aplikačními programy a uloženými daty.

Co jsou základní pojmy databází (6) + jejich význam

 • Entita - objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy.
 • Záznamy - řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu).
 • Atributy, pole - vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji.
 • Primární klíč - jednoznačně identifikuje záznam (např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu).
 • Cizí klíč - je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem.
 • Index - je způsob řazení tabulky.

Datové typy

 • byte, short, int,long.

HTML[editovat]

Hypertext Markup Language je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu statických webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy. Zobrazuje se v prohlížeči (např. Google Chrome) a zapisuje se v editoru (např. poznámkový blok). Kombinuje se s jinými jazyky (např. JavaScript, CSS, PHP).

 • Historie

První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást projektu WWW, který měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě. Jednalo se o výsledek dvouletého projektu, který měl vyřešit problémy se sdílením informací ve velkých institucích. Umožňovala text rozčlenit do několika logických úrovní, použít několik druhů zvýraznění textu a zařadit do textu odkazy a obrázky.

 • Varianty

HTML 1.0 HTML 2.0 HTML 3.0 HTML 3.2 HTML 4.0 HTML 4.1 XHTML 1.0 XHTML 1.1 XHTML 2.0 HTML 5.0 (Dnes využívaná verze)

Tag

-Počáteční značka, může obsahovat atributy s hodnotami.

Např.:

 • a - odkaz, hyperlink, záložka
 • img - obrázek
 • cite - citace
 • p - odstavec
 • track - další stopy, typicky titulky

Struktura stránky

 • html - začátek
 • head - hlavička
 • body - tělo stránky + definice pozadí

Jazyky

 • php - akce
 • html - kostka
 • css - vzhled