Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/alois.sebek

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodina[editovat]

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky a účty na Wikiverzitě, přihlášení do bakalářů a emailu.

Souhrnné opakování za 1.ročník[editovat]

Úkol: Najděte automobilové spojení, včetně ubytování z Chomutova do Klatov. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapka tras
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzinu (7l/100km)
 5. Cena benzinu (35Kč/l)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno desetinné místo
 7. Ubytování: název, cena za dvojlůžkový pokoj, krátký na odkaz na mapy.cz, fotka
 8. Nejbližší bankomat u hotelu: název a adresa
 9. Jedna strana: podpis a datum
 10. Uložit k sobě na složku a odevzdat na email

Výlet do Anglie[editovat]

Najděte automobilové spojení, včetně ubytování, z Chomutova do Londýna. Dokument bude obsahovat vše, co v předešlém vyhledávání s následujícími výjimkami:

 1. Ubytování přes systém airbnb: odkaz na airbnb, cena za dvoulůžko (4.-6.12.2018)
 2. Vyhledejte nejbližší lékárnu u hotelu Mama Shelter Paris
 3. Odevzdejte v PDF


Komprimace[editovat]

Simple Comic zip

Je to tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru. Výsledek je soubor (zip), kterému se někdy nepřesně říká komprimovaná složka.

 • Synonima: zipování, balení, komprese, archivace.
 • Jednoduché zipování: pravé tlačítko myši, odeslat, komprimace.
 • Složitější zipování: pravé tlačítko myši, odeslat, komprimace, umístit na plochu a přemístit k sobě do složky.
 • Využití: posílání složek mailem, zálohování, distribuce aplikací a hudby.
 • Formáty: Nejrozšířenější je zip, rar, bzip, apk.
 • Aplikace na zipování: zabudovaná přímo ve Windows (winzip, winrar, 7-zip).
 • Komprimační poměr: kolikrát je výsledek menší než původní složka (složka:zip).


Komprimace videa[editovat]

 • Formáty: avi, mov, mp4, mkv.
 • Kodeky: xvid, x264, x265.
 • Rozlišení: 480p, 720p, 1080p, 4k.


Tabulkový kakulátor[editovat]

Aplikace určená hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty.

 • Příklady: Microsoft Excel, LibreOffice Cacl, Google tabulky.
 • Použití: matematika, statistika, grafy, přehledy.

Souboru z aplikace se říká Sešit. A ten se skládá z listů. Listy se skládají z buněk. Každá buňka má svou speciální adresu.

 • Požadované dovednosti
 1. Vytvoření tabulky
 2. Rámečky, barvy a zarovnání.
 3. Roztahování sloupců
 4. Součet
 5. Jednoduchý graf s nadpisem a barvami

Nejčastější základní chyby při tvorbě grafů a tabulek[editovat]

 1. Čísla psát obyčejně
 2. Mazat pomocí tlačítka Delete
 3. Nadpisy sloupečků
 4. Před vytvořením grafů pečlivé označit oblast, včetně nadpisů.
 5. Ukládat pouze, když není graf v editaci

Podmíněné formátování[editovat]

 1. Operace s buňkami
 2. Vzorce mimo tabulku
 3. Orientace textu
 4. Zaokrouhlení
 5. Kopírování formátu
 6. Podmíněné formátování
 7. Samostatné grafy


Rekonstrukce grafu[editovat]

Při rekonstrukci grafu je třeba postupovat takto:

 1. ze zadaného grafu sestavit tabulku
 2. z tabulky vytvořit základní graf
 3. dotvořit graf přesně podle zadání

Excel - ovládání[editovat]

 • Kurzorové různosti
 1. Bílý prostorový kříž - označuje buňky
 2. Malý černý kříž (pravý dolní roh buňky označené oblasti) - tvoří řady
 3. Černá plná šipka - označení řádku/sloupce (objeví se pouze v oblasti názvů sloupců/řádků)
 4. Čára s dvěma šipkami - rozšiřování sloupců/řádků (dvojklik = automatické přizpůsobení obsahu)
 5. Černý šipkový kříž - přesouvá buňky
 • Tvorba dat

Automatické doplňování hodnot podle logické nebo vlastní posloupnosti.


Úkol[editovat]

Co je to databáze?

 • Databáze neboli datová základna (Data Base) je místo, kam se ukládají určitým způsobem organizované a strukturované údaje.

Historicky první typ databáze byl?

 • Kartotéka

Co je SŘBD?

 • Systém řízení báze dat je softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází, tzn. tvoří rozhraní mezi aplikačními programy a uloženými daty.

Co jsou základní pojmy databází (6) + jejich význam

 • Entita - objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy.
 • Záznamy - řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu).
 • Atributy, pole - vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji.
 • Primární klíč - jednoznačně identifikuje záznam (např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu).
 • Cizí klíč - je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem.
 • Index - je způsob řazení tabulky.

Datové typy

 • byte, short, int,long.

HTML - samostatná práce[editovat]

Hypertext Markup Language je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu statických webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy. Zobrazuje se v prohlížeči (např. Google Chrome) a zapisuje se v editoru (např. poznámkový blok). Kombinuje se s jinými jazyky (např. JavaScript, CSS, PHP).

 • Historie

První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást projektu WWW, který měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě. Jednalo se o výsledek dvouletého projektu, který měl vyřešit problémy se sdílením informací ve velkých institucích. Umožňovala text rozčlenit do několika logických úrovní, použít několik druhů zvýraznění textu a zařadit do textu odkazy a obrázky.

 • Varianty
 1. HTML 1.0
 2. HTML 2.0
 3. HTML 3.0
 4. HTML 3.2
 5. HTML 4.0
 6. HTML 4.1
 7. XHTML 1.0
 8. XHTML 1.1
 9. XHTML 2.0
 10. HTML 5.0 (Dnes využívaná verze)
 • Tag
Počáteční značka, může obsahovat atributy s hodnotami.

Např.:

 1. a - odkaz, hyperlink, záložka
 2. img - obrázek
 3. cite - citace
 4. p - odstavec
 5. track - další stopy, typicky titulky
 • Struktura stránky
 1. html - začátek
 2. head - hlavička
 3. body - tělo stránky + definice pozadí