Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/Simona.petranova

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová


Podmíněné formátování[editovat]

 1. Operace s buňkami
 2. Vzorce mimo tabulku
 3. Orientace v textu
 4. Zaokrouhlení
 5. Kopírování formátu
 6. Podmíněné formátování
 7. Smostatné grafy

Excel- ovládání[editovat]

 1. Kurzorové znalosti
 2. Bílý prostorový kříž- Označuje Buňky
 3. Malý černý křížek- pravý dolní roh buňky (označené oblasti)- tvoří řady
 4. Černá plná šipka- označení sloupce/řádku (Obejví se pouze v oblasti názvů, sloupců či řádků)
 5. Čára s dvěma šipkama- rozšiřování sloupců či řádků (dvojuklik= automatické přispůsobení obsahu)
 6. Šipkový kříž- Přesouvá buňky

Tvorba dat[editovat]

 1. Automatické doplňování hodnot podle logické nebo vlastní posloupnosti

Rekonstrukce grafů[editovat]

Při rekonstrukci grafu je třeba postupovat takto:

 1. Ze zadaného grafu sestavit tabulku
 2. Z tabulky vytvořit základ grafů
 3. Dotvořit graf přesně podle zadání

Úvodní hodina[editovat]

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky a účtu na wikiverzitě, přihlášení do bakalářů a do emailu.

Souhrnné opakování za 1. Ročník[editovat]

Úkol: najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Klatov.

Dokument bude obsahova:

 1. Nadpis
 2. Mapka trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (7l na 100km)- ...x7:100
 5. Cena benzínu (35KČ/1l)....5,5x35
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno des. číslo
 7. Ubytování: Název, Cena za dvoulžko na jednu noc, krátký odkaz na mapy cz, fotku toho hotelu či pokoje
 8. Nejbližší bankomat u hotelu- název a adresa
 9. Jedna strana podpis a datum
 10. Uložit k sobě a odevzdat emailem

Výlet do Německa[editovat]

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Berlina Dokument bude obsahovat vše s následujícími, výjimkami:

 1. Ubytování přes systém air bnb - odkaz na airbnb, cena za dvoulůžko, 4-6.2018
 2. místo bankomatu vyhledejte nejbližší lékárnu u hotelu Mama Shctler Paris
 3. Odevzdejte v pdf.Komprimace[editovat]

Simple Comic zip

Je to tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru. Výsledek je soubor (zip), kterému se někdy nepřesně říká komprimovaná složka.

 • Synonima: zipování, balení, komprese, archivace.
 • Jednoduché zipování: pravé tlačítko myši, odeslat, komprimace.
 • Složitější zipování: pravé tlačítko myši, odeslat, komprimace, umístit na plochu a přemístit k sobě do složky.
 • Využití: posílání složek mailem, zálohování, distribuce aplikací a hudby.
 • Formáty: Nejrozšířenější je zip, rar, bzip, apk.
 • Aplikace na zipování: zabudovaná přímo ve Windows (winzip, winrar, 7-zip).
 • Komprimační poměr: kolikrát je výsledek menší než původní složka (složka:zip).


Komprimace videa[editovat]

Formáty:

 • Avi
 • Mov
 • Mpi
 • Mkv

Kodek:

 • Xvid
 • X264
 • X265

Rozlišení:

 • 480px
 • 720px
 • 1080px
 • 4k

Tabulkový kalkurátor[editovat]

 • je to aplikce určena hlavně na tabulky. grafy a hlavně složité příklady
 • např: - Microsoft Excel
   - LibreOffice Calc.
   - Googl tabulky 

Použizí: - matematika, statistika, grafy, přehledy

 • souboru z aplikace se říká sešit a ten se skládá z listů
 • Listy se skládají z buněk a každá buňka má svojí speciální adresu

Požádované dovednosti:

 1. Vyvtoření tabulky
 2. Rámečky,barvičky a zarovnání
 3. Roztahování sloupců
 4. Součet 5 a více čísel
 5. Jednoduchý graf s nadpisem a barvami

Nejčastější základní chyby[editovat]

 1. Čísla psát obyčejně
 2. Mazat pomocí delete
 3. Nadpisy sloupečky
 4. Před vytvořením grafu pečlivě vytvořit oblast včetně nadpisů a mimo celkem
 5. Do grafu nepatří součet
 6. Ukládat jen když není graf v editaci

DATABÁZE[editovat]

 • Co je to databáze?

- Databáze je velmi obecně řečeno nějaký soubor dat, se kterým je možno nějak pracovat za pomoci strojů (např. ukládat a vyhledávat data, procházet jimi, třídit je, hledat vzájemné vztahy, počítat s nimi, vytvářet statistiky atd. atd.)

 • Historicky první typ databáze?

-Předchůdcem databází byly papírové kartotéky.

 • Ordinální datové typy?

-Logická hodnota Celé číslo Znak Výčtový typ

 • Entita

-objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy Záznamy: -řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu) musí se od sebe lišit Atributy, pole vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji tvoří sloupce, tabulky mohou nabývat různých hodnot pole, jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …) Primární klíč jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky) je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID) Cizí klíč je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem Index je způsob řazení tabulky pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů primární klíč je vždy indexem.

HTML[editovat]

 1. Co to je?

-název značkovacího jazyka

 1. K čemu se používá?

-používá se k tvorbě webových stránek: statické- neměné, nehýbou se

                   nestatické- mění se, hýbou se
 1. Historie

- vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee-součást projektu WWW,měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci,sdílení výsledků výzkumu po celém světě. -měl vyřešit problémy se sdílením informací ve velké instituci (CERN) -WWW softwaru byla napsána pro operační systém NextStep obsahoval prohlížeč, integrovaný editor webových stránek. - Verze HTML 2.0 má zároveň dvě úrovně. (Level 1) pouze málo rozšiřuje předchozí verzi HTML. Level 2 navíc definuje práci s formuláři.

 1. Varianty

- HTML 1.0 HTML 2.0 HTML 3.0 HTML 3.2 HTML 4.0 HTML 4.1 XHTML 1.0 XHTML 1.1 XHTML 2.0 XHTML 5.0- (Dnešní verze)

 1. Tagy

- (anglicky štítek, cedulka) má v oblasti webdesingu dva významy. - jednak se jako tagy označují části značek (správně elementů) v kodu HTML jazyka - stavební prvek

 1. Druhy

-Body- tělo stránky+ definice pozadí