Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/Pitrs16

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

úvodní hodina[editovat]

řád učebny,systém výuky a známkování,založení domovské složky, založení účtu na wikiverzitě, plán učiva, přihlášení do emailu a bakalářu.

souhrné opakování za 1.ročník[editovat]

najděte automobilové spojení z Chomutova do Kroměříže. Dokument bude obsahovat

 1. nadpis
 2. mapku trasy
 3. vzdálenost a čas
 4. spotřeba benzínu (7l/100km)
 5. cena benzínu(33kč/l)
 6. všechno zaokrouhlovat na jedno desetinné místo
 7. ubytování: název, cena za dvoulužko, krátký odkaz na mapy.cz, fotka
 8. bankomat v Kroměříži: název a adresa
 9. jedna strana podpis a datum
 10. uložit k sobě a odevzdat emailem


PdF[editovat]

Jedná se o tzv.,na všech mobilech se zobrazuje stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit.Pro čtení je třba mít např. aplikaci Adobe Reader, pro vytváření např. aplikace pdfCreator nebo někdy přímo v jiné aplikaci

Výlet Londýn[editovat]

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Londýna. Dokument bude obsahoat vše ako minule s následujícími výjimkami.

 1. Ubytování přes Airbnb: odkaz na ubytování na airbnb, cena za 2 lůž. v termínu 4. - 6.12.2018
 2. Místo bankomatu hledejte lékarnu adresa atd
 3. Odevzdejte vv PDF

Komprimace[editovat]

7-Zip Icon

Komprimace je tzv. zabalení několika souborů a složek, do jediného souboru. Výsledek je soubor (zip), přesto že se mu někdy říká komprimovaná složka.

 • Synonyma: Zipování, Archvivace, Balení, komprese.
 • Jednoduché zipování: Pravé tlačítko myši, - odeslat, - ZIP
 • Složitější zipování: Vytvořit na ploše, přesunout k sobě.
 • Využití: Odesílání celých složek mailem, zálohování, ušetření místa, distribuce aplikací a programů.
 • Formáty: ZIP, rar, b-zip, APK,
 • Důvody komprimace: Úspora místa, úspora počtu souborů,
 • Aplikace: Zabudovaná přímo ve Windows, winzip, winrar, 7-zip.
 • komprimační poměr: Udává kolikrát je zip menší původní složka. (Velikost složky : Velikost zipu)

komprimace videa[editovat]

 • formáty: avi, je nejstarší ale zároveň nejznámější. mov,mp4,mkv(nejkvalitnější)

kodeky:

 • xvid, h264, h265

aplikace na konverze:

 • format Factory

rozlišení:

 • 480p,720p,1080p

tabulkový kalkulátor[editovat]

 • je to aplikace určená na tabulky, grafy a složité výpočty.

příklady:Microsoft Exel, LibreOffice Calc, Google Tabulky použití:matematika, statistika, grafy, přehledy. Soubor z aplikace se říka sešit a ten se skládá z listů. Požadováné dovednosti

 1. vytvoření tabulky
 2. rámečky, barvičky a zarovnání
 3. součet
 4. roztahování sloupcu
 5. jednoduchý graf s nadpisem a barv


podmíněné formátování[editovat]

 1. operace s buňkami-přesun vkládání a slučování
 2. vzorce mimo tabulku
 3. zaokrouhlení
 4. orientace textu
 5. kopírování formátu
 6. podmíněné formátování
 7. samostatné grafy

Rekonstrukce grafu

Při rekonstrukci grafu je třeba postupovat takto:[editovat]

  Ze zadaného grafu vyrobit tabulku
  Z tabulky vyrobit základ grafu
  Dotvořit graf přesně podle zadání

Rekonstrukce grafu Při rekonstrukci grafu je třeba postupovat takto:

Ze zadaného grafu vyrobit tabulku Z tabulky vyrobit základ grafu Dotvořit graf přesně podle zadání Excel - ovládání kurzorové různosti bílý kříž - označení buněk malý černý křížek - pravý dolní roh buněk(označené oblasti)- tvoří řady černá plná šipka - označení sloupce/řádku (objeví se pouze v oblasti názvů sloupců či řádků) čára s dvěma šipkama -rozšiřování sloupců či řádků (dvojklik = automatické přizpůsobení obsahu) černý šipkový kříž - přesouvání buněk Tvorba řad:

automatické doplnění hodnot podle logické nebo vlastní posloupnosti Databáze je propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování. Historicky první typ databáze byl:papírové kartotéky SŘBD - Systém řízení báze dat Základní pojmy: Entita - objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy Záznamy - řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)

   musí se od sebe lišit

Atributy, pole - vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji

        tvoří sloupce tabulky
        mohou nabývat různých hodnot
        pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)

Primární klíč -jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)

       je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu
       např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)

Cizí klíč - je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem Index - je způsob řazení tabulky

   pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce
   index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole
   k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů
   primární klíč je vždy indexem

Datové typy: Plochá databáze Hierarchické databáze a síťové databáze Relační databáze Objektové databáze


HTLM[editovat]

- co to je: Hypertext Markup Language je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.

- k čemu se používá: Pro tvorbu webových stránek.

- jak vznikal (historie): První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást projektu WWW, který měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě. Jednalo se o výsledek dvouletého projektu, který měl vyřešit problémy se sdílením informací ve velkých institucích. Umožňovala text rozčlenit do několika logických úrovní, použít několik druhů zvýraznění textu a zařadit do textu odkazy a obrázky.

- jaké měl varianty: HTML 1.0 HTML 2.0 HTML 3.0 HTML 3.2 HTML 4.0 HTML 4.1 XHTML 1.0 XHTML 1.1 XHTML 2.0 HTML 5.0 (Dnes využívaná verze)

- jaká varianta se používá nyní: HTML 5.0

- s jakými jazyky se kombinuje: značkovcí jazyk, kaskádové styly

- co je to tag + 5 příkladů (včetně významu): tag =označují části značek,Např: tag: a - odkaz, hyperlink, záložka img - obrázek cite - citace p - odstavec track - další stopy, typicky titulky

- na jaké části se rozděluje každá stránka: html - začátek head - hlavička body - tělo stránky + definice pozadí - poznámka !doctype - specifikace DTD

- v jakém programu se HTML zapisuje: V Editoru HTML

- v jakém programu se stránka zobrazuje: V textovém editoru HTML