Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/Nikola Juranová

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodina[editovat]

řád učebny,systém výuky a známkování, založení domovské složky, založení účtu na wikiverzitě, plán učiva, přihlášení do mailu a bakaláře.

Souhrnné opakování za 1.ročník[editovat]

Najděte automobilové spojení z Chomutova do Kroměříže. Dokument bude obsahovat:

 1. nadpis
 2. mapku trasy
 3. vzdálenost a čas
 4. spotřeba benzínu (7l/100km)
 5. cena benzínu (33kč/1l)
 6. vše zaokrouhlujte na 1 des. místo
 7. ubytování (název, cena za dvoulůžkový pokoj/noc, krátký odkaz na mapy.cz, fotka)
 8. bankomat v Kroměříži (název a adresa)
 9. jedna strana, podpis a datum
 10. uložit k sobě a odevzdat mailem

PdF[editovat]

Jedná se o tzv.,na všech mobilech se zobrazuje stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit.Pro čtení je třba mít např. aplikaci Adobe Reader, pro vytváření např. aplikace pdfCreator nebo někdy přímo v jiné aplikaci

Výlet Londýn[editovat]

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Londýna. Dokument bude obsahovat vše ako minule s následujícími výjimkami.

 1. Ubytování přes Airbnb: odkaz na ubytování na airbnb, cena za 2 lůž. v termínu 4. - 6.12.2018
 2. Místo bankomatu hledejte lékarnu adresa atd
 3. Odevzdejte vv PDF

Komprimace[editovat]

7-Zip Icon

Komprimace je tzv. zabalení několika souborů a složek, do jediného souboru. Výsledek je soubor (zip), přesto že se mu někdy říká komprimovaná složka.

 • Synonyma: Zipování, Archvivace, Balení, komprese.
 • Jednoduché zipování: Pravé tlačítko myši, - odeslat, - ZIP
 • Složitější zipování: Vytvořit na ploše, přesunout k sobě.
 • Využití: Odesílání celých složek mailem, zálohování, ušetření místa, distribuce aplikací a programů.
 • Formáty: ZIP, rar, b-zip, APK,
 • Důvody komprimace: Úspora místa, úspora počtu souborů,
 • Aplikace: Zabudovaná přímo ve Windows, winzip, winrar, 7-zip.
 • komprimační poměr: Udává kolikrát je zip menší původní složka. (Velikost složky : Velikost zipu)


Komprimace videa[editovat]

Formáty:

 • avi, mov, mp4, mkv

Kodeky:

 • xvid, h264, h265

Aplikace na konverze:

 • FormatFactory

Rozlišení:

 • 480p, 720p, 1080p

Tabulkový kalkulátor[editovat]

 • Je to aplikace určená na tabulky, grafy, a slošité výpočty

Příklady:

 • Microsoft Excel
 • Libre Office Calc
 • Google Tabulky

Použití:

 • matematika, statistika, grafy, přehledy
 • Souboru z aplikace se říká sešit a ten se skládá z listu.

Požadované dovednosti:

 1. Vytvoření tabulky
 2. Rámečky, barvičky a zarovnání
 3. Součet, umět sečíst čísla
 4. Roztahování sloupců
 5. Jednoduchý graf s nadpisem a barvami

Podmíněné formátování[editovat]

 1. operace s buňkami - přesun, vkládání a slučování
 2. vzorce mimo tabulku
 3. zaokrouhlení
 4. orientace textu
 5. kopírování formátu
 6. podmíněné formátování
 7. samostatné grafy

Rekonstrukce grafu[editovat]

Při rekonstrukci grafu je třeba postupovat takto:

 1. Ze zadaného grafu vyrobit tabulku
 2. Z tabulky vyrobit základ grafu
 3. Dotvořit graf přesně podle zadání

Excel - ovládání[editovat]

 1. Bílý prostorový kříž - označuje buňky
 2. Malý černý kříž (pravý dolní roh buňky označené oblasti) - tvoří řady
 3. Černá plná šipka - označení řádku/sloupce (objeví se pouze v oblasti názvů sloupců/řádků)
 4. Čára s dvěma šipkami - rozšiřování sloupců/řádků (dvojklik = automatické přizpůsobení obsahu)
 5. Černý šipkový kříž - přesouvá buňky

Databáze[editovat]

 • propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování,
 • obsahuje data uložená na paměťovém médiu
 • Historicky první typ databáze byl: papírové kartotéky

Co je SŘBD?

 • Systém řízení báze dat, softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází

Co jsou základní pojmy databází (6) + jejich význam:

Entita

 • objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy

Záznamy:

 • řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)

Atributy, pole

 • vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji
 • tvoří sloupce tabulky
 • mohou nabývat různých hodnot
 • pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)

Primární klíč

 • jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)
 • je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu
 • např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)

Cizí klíč

 • je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem

Index

 • je způsob řazení tabulky
 • pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění
 • index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce
 • index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole
 • k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů
 • primární klíč je vždy indexem

Datové typy (4):

 • plochá (flat) databáze
 • hierarchické databáze a síťové databáze
 • relační databáze
 • objektové databáze

HTML[editovat]

Hypertext Markup Language je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.

 • Historie

První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást projektu WWW, který měl umožnit vědcům komunikaci a sdílení výsledků

 • Varianty

HTML 1.0 HTML 2.0 HTML 3.0 HTML 3.2 HTML 4.0 HTML 4.1 XHTML 1.0 XHTML 1.1 XHTML 2.0 HTML 5.0 (Dnes využívaná verze)

 • Tag
Počáteční značka, může obsahovat atributy s hodnotami.

Např: tag: a - odkaz, hyperlink, záložka img - obrázek cite - citace p - odstavec track - další stopy, typicky titulky

 • Struktura stránky
 1. html - začátek
 2. head - hlavička
 3. body - tělo stránky + definice pozadí
 4. - poznámka
 5. !doctype - specifikace DTD
v jakém programu se HTML zapisuje - V Editoru HTML
v jakém programu se stránka zobrazuje - V textovém editoru HTML

Algoritmizace[editovat]

Co to je?

 • je přesný postup, který se používá při tvorbě programu pro počítač, jehož prostřednictvím lze řešit nějaký konkrétní problém

K čemu to je?

 • k řešení nejrůznějších úkolů/problémů

Podmínky:

 1. Determinovanost (předurčenost)
 2. Hromadnost
 3. Resultativnost (konečnost)

Postup:

 1. Formulace problému
 2. Analýza úlohy
 3. Vytvoření algoritmu
 4. Sestavení programu
 5. Odladění programu