Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/Janicka.vargova61

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová


Úvodní hodina[editovat]

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky a účtu na wikiverzitě, přihlášení do bakalářů a mailu.

Souhnné opakování za první ročník[editovat]

Úvod: Najděte automobilové spojení, včetně ubytování z Chomutova do Klatov. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapka tras
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (7l/100km)
 5. Cena benzínu (35kč/l)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno desetinné místo
 7. Ubytování: Název, cena za dvoulůžko na jednu noc, krátký odkaz na mapy.cz, fotka hotelu
 8. Nejbližší bankomat u hotelu (název a adresa)
 9. Jedna strana, podpis a datum
 10. Uložit k sobě a odeslat

Výlet do Anglie[editovat]

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Londýna. Dokument bude obsahovat vše jako minule s následujícími výjimkami.

 1. Ubytování přes system AIRBNB - odkaz, cena za dvoulůžko od 4. - 6.12.2018
 2. Místo bankomatu vyhledejte nejbližší lékarnu u hotelu Mama Shelter Paris
 3. odevzdat PDF


Komprimace[editovat]

Faenza-application-x-zip

Komprimace je tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru. Výdledek je soubor (zip) kterému se někdy nepřesně říka komprimovaná složka.

 • synonima: zipování, balení, komprese, archivace
 • jednoduché zipování: pravé tlačítko myši, odesla, komprimace
 • složitější zipování: umístit na plochu a přesunout k sobě
 • využití: posílání složek mailem, zálohování, distribuce aplikací a hudby
 • formáty: nejrozšířenější je zip, rar, bzip, apk
 • aplikace na zipování: zabudovaná přímo ve Windows, winzip, winrar, 7-zip
 • komprimační poměr: kolikrát je výsledek menší než původní složka (složka:zip)


Komprimace videa

 • Formáty: avi, mov, mp4, mkv.
 • Kodeky: xvid, x264, x265.
 • Rozlišení: 480p, 720p, 1080p, 4k.


Tabulkový kalkulátor[editovat]

Je to aplikace určena hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty

 • Příklady: Microsoft Excel, LibreOffice calc, Google tabulky
 • Použití: matematika, statistika, grafy, přehledy

Souboru z aplikace se říká sešit. A ten se skládá z listů. Listy se skládají z buněk. každá buňka má svojí speciální adresu.

 • Požadované dovednosti:
 1. Vytvoření tabulky
 2. Rámečky, barvičky a zarovnání
 3. Roztahování sloupců
 4. Součet
 5. Jednoduchý graf s nadpisem a barvami

Nejčastější základní chyby[editovat]

 1. Čísla psát obyčejně
 2. Mazat pomocí delete
 3. Nadpisy sloupečků
 4. Před vytvořením grafu, pečlivě označit oblast včetně napisů
 5. Do grafu nepatři součet
 6. Ukládat jen když není graf v editaci

Podmíněné fotmátování[editovat]

 1. Operace s buňkami
 2. Vzorce mimo tabulku
 3. Orientace textu
 4. Zaokrouhlení
 5. Kopírování formátu
 6. Podmíněné formátování
 7. Samostatné grafy

Rekonstrukce grafu[editovat]

Při rekontrukci grafu je třeba postupovat takto:

 1. Ze zadaného grafu sestavit tabulku
 2. Z tabulky vytvořit základ grafu
 3. Dotvořit graf přesně podle zadání

Databáze[editovat]

 1. Propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování
 2. Historicky první databáze byla kartotéka
 3. SŘBD= Systém řízení báze dat,je softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází, tzn. tvoří rozhraní mezi aplikačními programy a uloženými daty
 4. ENITA - objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 5. ZÁZNAMY - řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu) - musí se od sebe lišit
 6. ATRIBUTY, POLE - vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji - tvoří sloupce tabulky - mohou nabývat různých hodnot - pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)
 7. PRIMÁRNÍ KLIÍČ - jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky) - je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu - např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)
 8. CIZÍ KLÍČ - je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 9. INDEX - je způsob řazení tabulky - pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce - index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole - k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů - primární klíč je vždy indexem
 10. Ordinální datové typy:
 11. Logická hodnota
 12. Celé číslo
 13. Znak
 14. Výčtový typ

HTML[editovat]

Hypertext Markup Language je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.

 • Historie

První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee - jako součástí projektu www. Měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě. Měl vyřešit problémy se sdílením informací ve velkých institucích. Umožňovala text rozčlenit do několika logických úrovní, použít několik druhů zvýraznění textu a zařadit do textu odkazy a obrázky.

 • Varianty

HTML 1.0 HTML 2.0 HTML 3.0 HTML 3.2 HTML 4.0 HTML 4.1 XHTML 1.0 XHTML 1.1 XHTML 2.0

 • Verze využívaná dnes

HTML 5.0 (Dnes využívaná verze)

 • S čím se kombinuje

CSS PHP

 • Tag

Jednotlivé značky, které obsahují atributy. Atribut = připisovat, přisuzovat např.: a - odkaz, hyperlink, záložka img - obrázek cite - citace p - odstavec track - další stopy, typicky titulky

 • Rozdělení stránky
 1. html - začátek
 2. head - hlavička
 3. body - tělo stránky + definice pozadí
 4. - poznámka
 5. !doctype - specifikace DTD
 • Program pro zápis

Cookie web

 • Program pro zobrazení

Microsoft Windows