Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/Ivanricl0875

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodina[editovat]

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky a účtu na Wikiverzitě, přihlášení do bakalářů a do emailu.

Souhrnné opakování za první ročník[editovat]

Úkol: Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Klatov. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapka trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (7l/100km)
 5. Cena benzínu (35Kč/l)
 6. Vše zaokrouhlovat na 1 des. místo
 7. Ubytování: Název hotelu, cena za dloulůžkový pokoj na 1 noc, krátký odkaz na mapy.cz, fotka
 8. Nejbližší bankomat u hotelu (název a adresa)
 9. Jedna strana, podpis, datum
 10. Uložit k sobě a odevzdat mailem

Výlet do Německa[editovat]

Úkol: Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Berlína. Dokument bude obsahovat vše jako minule s následujícími vyjímkami:

 1. Ubytování přes systém airbnb, cena za dvoulůžko od 4.-6.12. 2018
 2. Místo bankomatu vyhledejte nejbližší lékárnu u hotelu Mamma Shelter Paris
 3. Odevzdejte v PDF

Komprimace[editovat]

7-Zip Icon
 • Tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru. Výsledek je soubor (zip), kterému se někdy nepřesně říká komprimovaná složka.
 • Synonyma: Zipování, balení, komprese, archivace
 • Jednoduché zipování: pravé tlačítko myši, odeslat - komprimace, umístit na plochu a přesunout k sobě do složky
 • Složitější zipován: posílání složek mailem, zálohování, distribuce aplikací a hudby
 • Formáty: Nejrozšířenější - zip, rar, bzip, apk
 • Aplikace na zipování: Zabudovaná přímo ve Windows - winzip, winrar, 7-zip
 • Komprimační poměr. Udává, kolikrát je výsledek menší než původní složka (děleno = složka:zip)


Komprimace videa[editovat]

 • Formáty: avi, mov, np4, mkv
 • Kodeky: způsoby formátování - xvid, x264, x265
 • Rozlišení: 480p, 720p, 1080p

Tabulkový kalkulátor[editovat]

 • je to aplikace určená hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty
 • př.: Microsoft Excel, Libre Office Calc, Google tabulky
 • použití: matematika, statistika, grafy, přehledy
 • souboru z aplikace se říká sešit a ten se skládá z listů
 • listy se skládají z buněk a každá buňka má svou speciální adresu
 • požadované dovednosti:
 1. vytvoření tabulky
 2. rámečky, barvičky a zarovnání
 3. roztahování sloupců
 4. součet
 5. jednoduchý graf s nadpisem

Nejčastější základní chyby[editovat]

 1. čísla psát obyčejně (bez Kč nebo .-)
 2. mazat pomocí Delete
 3. nadpisy sloupečků
 4. před vytvořením grafu pečlivě označit oblast včetně nadpisů
 5. do grafu nepatří součty
 6. ukládat jen, když není graf v editaci

Podmíněné formátování[editovat]

 1. vzorce mimo tabulku
 2. operace s buňkami
 3. orientace v textu
 4. zaokrouhlení
 5. kopírování formátu
 6. podmíněné formátování
 7. samostatné grafy

Rekonstrukce grafu[editovat]

 • Při rekonstrukci grafu je třeba postupovat takto:
 1. ze zadaného grafu sestavit tabulky
 2. z tabulky vytvořit základ grafu
 3. dotvořit graf přesně podle zadání

Excel - ovládání[editovat]

 • kurzorové různosti
 • bílý kříž - označení buněk
 • malý černý křížek - pravý dolní roh buněk(označené oblasti)- tvoří řady
 • černá plná šipka - označení sloupce/řádku (objeví se pouze v oblasti názvů sloupců či řádků)
 • čára s dvěma šipkama -rozšiřování sloupců či řádků (dvojklik = automatické přizpůsobení obsahu)
 • černý šipkový kříž - přesouvání buněk

Tvorba řad:

 • automatické doplnění hodnot podle logické nebo vlastní posloupnosti

Databáze[editovat]

=systém souborů s pevnou strukturou záznamů

 • Historicky první typ databáze - papírové kartotéky
 • SŘBD - SYSTÉM ŘÍZENÍ BÁZE DAT
 • Základní pojmy databází:
 1. Entita
 objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 1. Záznamy:
  řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)
  musí se od sebe lišit
 1. Atributy, pole
  vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji
  tvoří sloupce tabulky
  mohou nabývat různých hodnot
  pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)
 1. Primární klíč
  jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)
  je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu
  např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)
 1. Cizí klíč
  je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 1. Index
  je způsob řazení tabulky
  pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce
  index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole
  k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů
  primární klíč je vždy indexem
 1. Datové typy (4): logická hodnota, celé číslo, znak, výčtový typ

HyperText Markup Language - HTML[editovat]

 1. Co to je? - Je to základní jednotka značkovacího jazyka.
 • K čemu se používá? Používá se pro tvorbu webových stránek.
 • Jak vznikal? (historie)

V roce 1980 navrhl fyzik Tim Berners-Lee , dodavatel v CERNu , systém INQUIRE , který je určen pro výzkumné pracovníky CERNu k využívání a sdílení dokumentů. V roce 1989, Berners-Lee napsal poznámku navrhovat internet- založil hypertextový systém. [6] Berners-Lee specifikoval HTML a napsal prohlížeč a serverový software koncem roku 1990. Ten rok, Berners-Lee a inženýr CERN datových systémů Robert Cailliau spolupracovali na společné žádosti o financování, ale projekt nebyl oficiálně přijat CERNem. Ve svých osobních poznámkách [7] z roku 1990 uvedl [8] "některé z mnoha oblastí, ve kterých je hypertext používán" a první encyklopedii.

 • Jaké měl varianty?

První veřejně dostupný popis HTML byl dokument nazvaný “HTML tagy”, nejprve zmínil se o internetu Tim Berners-Lee v pozdní 1991. [9] [10] To popisuje 18 elementů zahrnovat počáteční, relativně jednoduchý design HTML. S výjimkou tagu hypertextového odkazu byli silně ovlivněni SGMLguid , standardním dokumentačním formátem založeným na standardizovaném standardním značkovacím jazyce (SGML) v CERNu. Jedenáct z těchto prvků stále existuje v HTML 4

 • Jaká varianta se používá nyní?

Nyní se používá verze 5.

 • S jakými jazyky se kombinuje

Kaskádové styly, PHP

 • Co je to tag + 5 příkladů? (včetně významu)
 • Množina značek
 • základní stavebí prvek, základní části stránky - začátek, hlavička a tělo,
 • Na jaké části se rozděluje každá stránka?

HTML jazyk nemá žádný způsob, jak stránku poskládat z různých celků. Neexistuje žádný příkaz na vložení obsahu externího souboru (ani v CSS)

 • V jakém programu se HTML zapisuje?

Programy pro snadnou tvorbu webových stránek se nazývají editory - textový editor, WYSIWYG editory

 • V jakém programu se stránka zobrazuje?

Programy, jejichž účelem je prezentovat dokument na zobrazovacím zařízení – nejčastěji na obrazovce počítače, se nazývají webové prohlížeče.