Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/Ischma-Chios13

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

ÚVODNÍ HODINA[editovat]

Řád učebny

Souhrné opakování za 1.ročník[editovat]

Úvod: Najděte automobilové spojení, včetně ubytování z Chomutova do Klatov. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapka trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (7l/100km)
 5. Cena benzínu (35/l)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno desetinné místo
 7. Ubytování: Název, cena za dvoulůžkový pokoj, krátký odkaz na mapy.cz, fotka
 8. Nejbližší bankomat k hotelu (název a adresa)
 9. Jenda strana, podpis, datum
 10. Uložit k sobě a odevzdat mailem


Výlet do Německa[editovat]

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Berlina Dokument bude obsahovat vše s následujícími, výjimkami:

 1. Ubytování přes systém air bnb - odkaz na airbnb, cena za dvoulůžko, 4-6.2018
 2. místo bankomatu vyhledejte nejbližší lékárnu u hotelu Mama Shctler Paris
 3. Odevzdejte v pdf.


Media-zip

Komprimace[editovat]

Komprimace je tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru.

 • Výsledek je soubor (ZIP), kterému se někdy nepřesně říká komprimovaná složka.
 • Synonima: zipování, balení,komprese, archivace
 • Jednoduché zipování: Pravé tlačítko myši, odeslat, komprimace
 • Složitější zipování: Umístit na plochu a přesunout k sobě.
 • Využití: Posílání složek mailem, zálohování, distribuce aplikací a hudby.
 • Formáty: Nejrozšířenější je zip, rar, bzip, apk
 • Aplikace na zipování: Zabudovaná přímo ve windowsu - winzip, winrar, 7-zip
 • Komprimační poměr: Udává, kolikrát je výseledek menší, než původní složka (velikost složky : velikost zipu).

Komprimace videa[editovat]

 • Formáty: .avi, .mp4, .mov, .mkv
 • Kodeky: xvid, x264, x265
 • Rozlišení: 480p, 720p, 1080p, 4K


Tabulkový kalkulátor[editovat]

 • Aplikace určená hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty
 • Přiklady: Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google tabulky
 • Použití: matematika, statistika, grafy, přehledy
 • Souboru z aplikace se říká sešit a ten se skládá z listů
 • Listy se skládají z bunek a každá bunka má svojí speciální adresu.
 • Požadované dovednosti:
 1. Vytvoření tabulky
 2. Rámečky, barvičky a zarovnání
 3. Roztahování sloupců
 4. Součet
 5. Jednoduchý graf s nadpisem a barvami

Nejčaštější základní chyby[editovat]

 1. Čísla psát obyčejně
 2. Mazat pomocí delete
 3. Nadpisy sloupečků
 4. Před vytvořením grafu pečlivě označit oblast včetně nadpisů
 5. Do grafu nepatří součet
 6. Ukládat jen když není graf v editaci

Excel - ovládání[editovat]

kurzorové rovnosti bílý kříž bílý prostorový křížek Černá plna šipka - označení sloupce/řádku (objeví se pouze v oblasti názvů sloupců či řádků) Čára s dvěma šipkama - rozšiřování sloupců čí řádků (dvojklik - automatické přizpůsobení obsahu) Černý šipkový kříž - přesouvání bunky na jiné místo

 • tvoba dat

automatické doplnování hodnot podle logické nebo vlastní posloupnosti.

Úkol[editovat]

 1. Co je to databáze?

Databáze neboli datová základna (Data Base) je místo, kam se ukládají určitým způsobem organizované a strukturované údaje.

 1. Historicky první typ databáze byl?

Kartotéka

 1. Co je SŘBD?

Systém řízení báze dat je softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází, tzn. tvoří rozhraní mezi aplikačními programy a uloženými daty.

 1. Co jsou základní pojmy databází (6) + jejich význam

Entita - objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy. Záznamy - řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu). Atributy, pole - vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji. Primární klíč - jednoznačně identifikuje záznam (např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu). Cizí klíč - je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem. Index - je způsob řazení tabulky.

 1. Datové typy

byte, short, int,long.

HTML[editovat]

 1. Jedná se o název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.
 1. Používá se k vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.

Historie[editovat]

První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást projektu WWW, který měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě, Berners-Lee při návrhu HTML nepředpokládal, že by autoři webových stránek museli tento jazyk znát. První verze WWW softwaru byla napsána pro operační systém NextStep a obsahovala jak prohlížeč, tak i integrovaný editor webových stránek. Software vyvinutý v CERNu včetně specifikací jazyka HTML byl veřejně uvolněn v roce 1991. Požadavky uživatelů na WWW vzrůstaly, a tak producenti různých prohlížečů obohacovali HTML o některé nové prvky. Aby byla zachována kompatibilita mezi jednotlivými modifikacemi HTML, vytvořil Berners-Lee pod hlavičkou IETF (Internet Engineering Task Force) návrh standardu HTML 2.0, který zahrnoval všechny v té době běžně používané prvky HTML. Další rozšíření jazyka známá jako HTML+ zahrnují zejména rozšíření HTML o vytváření tabulek a matematických vzorců. Rovněž se zde objevují prvky, které umožňují precizněji kontrolovat výsledný vzhled textu – lepší obtékání obrázků textem a styly dokumentů.

Verze jazyka[editovat]

 Verze 0.9–1.2
 Verze 2.0
 Verze 3.2
 Verze 4.0
 Verze 4.01
 Verze 5.0
 Verze 5.1
 Verze 5.2
 Verze 5.3

Dnes se používá verze HTML 5.

HTML se kombinuje s JavaScript a CSS.

Tag[editovat]

 1. Jako tagy se označují části značek (správně elementů) v kódu HTML jazyka
 html -začátek HTML dokumentu
 head -hlavička stránky	
 body -tělo stránky + definice pozadí	
 -poznámka 
 !doctype -specifikace DTD

HTML se zapisuje v např. v poznámkovém bloku, ve speciálních programech -

HTML se zobrazuje v programu World Wide Web