Přeskočit na obsah

Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/Helouš358

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodina[editovat]

Řád v učebně, systém výuky a známkování, založení domovské složky, založení účtu na Wikiverzitě, plán učiva, přihlášení do mailu a bakalářů.

Souhrnné opakování za první ročník[editovat]

Najděte automobilové spojení z Chomutova do Kroměříže. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapku trasy
 3. vzdálenost a čas
 4. spotřeba benzínu 7l/100km
 5. cena benzínu (33Kč)
 6. zaokrouhlujte na jedno desetinné místo
 7. Ubytování: Název, cena za dvoulůžko, krátký odkaz na mapy.cz, fotka
 8. bankomat - Název a adresa
 9. podpis a datum
 10. uložit k sobě a odevzdat mailem


Výlet do Londýna[editovat]

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z CV do Londýna.dokument bude obsahovat vše jako minule s následujícími výjímkami

 1. Ubytování přes AIRBNB- odkaz na ubytování na AIRBNB, cena za dvoulůžkový pokoj od 4.12 do 6.12 (2 noci)
 2. Místo bankomatu hledejte lékárnu
 3. Odevzdejte v PDF


Komprimace[editovat]

7-Zip Icon

Komprimace je tzv. zabalení několika souborů a složek, do jediného souboru. Výsledek je soubor (zip), přesto že se mu někdy říká komprimovaná složka.

 • Synonyma: Zipování, Archvivace, Balení, komprese.
 • Jednoduché zipování: Pravé tlačítko myši, - odeslat, - ZIP
 • Složitější zipování: Vytvořit na ploše, přesunout k sobě.
 • Využití: Odesílání celých složek mailem, zálohování, ušetření místa, distribuce aplikací a programů.
 • Formáty: ZIP, rar, b-zip, APK,
 • Důvody komprimace: Úspora místa, úspora počtu souborů,
 • Aplikace: Zabudovaná přímo ve Windows, winzip, winrar, 7-zip.
 • komprimační poměr: Udává kolikrát je zip menší původní složka. (Velikost složky : Velikost zipu)


Komprimace videa[editovat]

 • formáty: avi,mov,mp4
 • kodeki: xvid,h264,h265
 • aplikace na konverze: FormatFactory
 • rozlšení: 480p, 720p,1080p

Tabulkový kalkulátor[editovat]

Je to aplikace určená na tabulky, grafy a složité výpočty Příklady: Microsoft Excel, Libre Office Calc, Google tabulky. Použití: Matematika, Statistika, grafy, Přehledy Souboru z aplikace se říká sešit a ten se skládá z listů. Požadované dovednosti:

 1. Vytvoření tabulky
 2. Rámečky, barvičky, zarovnání
 3. Součet
 4. Roztahování sloupců
 5. Jednoduchý graf s nadpisem a barvami

Podmíněné formátování[editovat]

 • Operace s buňkami-přesun, vkládání a slučování
 • Vzorce mimo tabulku
 • Zaokrouhlení
 • Orientace textu
 • Kopírování formátu
 • Podmíněné formátování
 • Samostatné grafy


Rekonstrukce grafu[editovat]

Při rekonstrukci grafu je třeba postupovat takhle:

 1. Ze zadaného grafu vyrobit tabulku
 2. Z tabulky vyrobit základ grafu
 3. Dotvořit graf přesně podle zadáníCo to je databáze?

Databáze je propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování.


Historicky první typ databáze byl:

Předchůdcem databází byly papírové kartotéky.

co je SŘBD?

Systém řízení báze dat

Co jsou základní pojmy databází (6) + jejich význam

Entita

objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy Záznamy: řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu) musí se od sebe lišit

Atributy, pole

vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji tvoří sloupce tabulky mohou nabývat různých hodnot pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)

Primární klíč

jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky) je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID) Cizí klíč

je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem

Index

je způsob řazení tabulky pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů primární klíč je vždy indexem

Datové typy (4):

Datový typ definuje v programování druh nebo význam hodnot, kterých smí nabývat proměnná (nebo konstanta). Datový typ je určen oborem hodnot a zároveň výpočetními operacemi, které lze s hodnotami tohoto typu provádět (srovnej abstraktní datový typ). Datový typ nemůže být určen pouze oborem hodnot, protože existují i datové typy, lišící se pouze v operacích, které je s nimi možné provádět.


PDF[editovat]

Na všech pc, i mobilech se zobrazuje naprosto stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit. Pro čtení je třeba mít např. aplikaci adobe reader, pro vytváření např. PDF creator, nebo někdy přímo v jiné aplikaci

HTML - co to je ? HTML je zkratka Hypertext markup Language (hypertextový značkovací jazyk).


- k čemu se používá Slouží k prezentaci dat nezávisle na platformě a je tedy přenositelný mezi jednotlivými operačními systémy


- jak vznikal (historie) První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást projektu WWW, který měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě.


- jaké měl varianty

HTML 3.0, HTML 3.2, HTML4.0, XHTML Basic, w3c, XHMTL 1.1 - jaká varianta se používá nyní

- s jakými jazyky se kombinuje

s Meta jazykem


- co je to tag + 5 příkladů (včetně významu)

1) Tag jakožto štítek, který takzvaně "otagovává" nějaký internetový obsah.

2) HTML Tag - jedná se o element ve značkovacím jazyce HTML.

- v jakém programu se HTML zapisuje Např: tag: a - odkaz, hyperlink, záložka img - obrázek cite - citace p - odstavec track - další stopy, typicky titulky


V editorech př. Textové editory, WYSIWYG editory


- v jakém programu se stránka zobrazuje

firefox google


Algoritmizace[editovat]

Algoritmizace je přesný postup, který se používá při tvorbě programu pro počítač, jehož prostřednictvím lze řešit nějaký konkrétní problém.

K řešení problémůRezultativnost. To znamená, že vždy vydá nějaký výsledek.

Finitnost (konečnost). To znamená, že někdy skončí. Jinými slovy, skončí po konečném počtu provedených kroků. Elementárnost (jednoduchost) popisu. Algoritmus je popsán konečným počtem základních instrukcí. Tedy takových, o kterých je jasné, jak se provedou (a tedy neumožňují žádný osobitý výklad některého vykonavatele). Determinovanost (jednoznačnost). Postup práce je jasně daný a vždy závisí pouze na popisu algoritmu a na vstupu („pracovní materiál“, ať už jde o vejce, nebo o informace, tedy nějaká čísla). Na průběh algoritmu nemá žádný vliv