Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/Habuda

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodina[editovat]

- Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky, založení účtu na wikiverzitě, plán učiva, příhlášení do mailu a bakalářů.

Souhrnné opakování za 1. ročník[editovat]

- Najděte automobilové spojení z chomutova do Kroměříže. - Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapku trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu 7l/100km
 5. cena za benzín (33kč/l)
 6. Vše zaokrouhluj na 1 desetinné místo
 7. Ubytování: Název, cena za dvoulůžko, krátký odkaz na mapy.cz, fotka
 8. Bankomat v Kroměříži
 9. Název a adresa
 10. 1 strana podpis a datum
 11. Uložit k sobě a odevzdat mailem

PDF[editovat]

- Jedná se o tzv. tiskový formát, na všech pc a mobilech se zobrazuje naprosto stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit - Pro čtení je třeba mít například aplikace Adobe reader, pro vytváření například aplikace Pdf. creator nebo někdy přímo v jiné aplikaci

Výlet do Londýna[editovat]

- Najděte automobilové spojení všetně ubytování z chomutova do Londýna - Dokument bude obsahovat vše jako minule s následujícími výjimkami

 1. Ubytování před airbnb - odkaz na ubytování, cena za dvoulůžkový pokoj v termínu 4.-6.12.2018
 2. Místo bankomatu hledat lékárnu název a adresa
 3. odevzdat v Pdf.


Media-zip

Komprimace[editovat]

Komprimace je tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru.

 • Výsledek je soubor (ZIP), kterému se někdy nepřesně říká komprimovaná složka.
 • Synonima: zipování, balení,komprese, archivace
 • Jednoduché zipování: Pravé tlačítko myši, odeslat, komprimace
 • Složitější zipování: Umístit na plochu a přesunout k sobě.
 • Využití: Posílání složek mailem, zálohování, distribuce aplikací a hudby.
 • Formáty: Nejrozšířenější je zip, rar, bzip, apk
 • Aplikace na zipování: Zabudovaná přímo ve windowsu - winzip, winrar, 7-zip
 • Komprimační poměr: Udává, kolikrát je výseledek menší, než původní složka (velikost složky : velikost zipu).

Komprimace videa[editovat]

 • Formáty: .avi, .mp4, .mov, .mkv
 • Kodeky: xvid, h264, h265
 • Aplikace na konverze: FormatFactory
 • Rozlišení: 480p, 720p, 1080p, 4K

Tabulkový kakulátor[editovat]

Aplikace určená hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty.

 • Příklady: Microsoft Excel, LibreOffice Cacl, Google tabulky.
 • Použití: matematika, statistika, grafy, přehledy.

Souboru z aplikace se říká Sešit. A ten se skládá z listů. Listy se skládají z buněk. Každá buňka má svou speciální adresu.

 • Požadované dovednosti
 1. Vytvoření tabulky
 2. Rámečky, barvy a zarovnání.
 3. Roztahování sloupců
 4. Součet
 5. Jednoduchý graf s nadpisem a barvami

Nejčastější základní chyby při tvorbě grafů a tabulek[editovat]

 1. Čísla psát obyčejně
 2. Mazat pomocí tlačítka Delete
 3. Nadpisy sloupečků
 4. Před vytvořením grafů pečlivé označit oblast, včetně nadpisů.
 5. Ukládat pouze, když není graf v editaci

Rekontrukce grafu[editovat]

Při rekontrukci grafu je třeba postupovat takto:

 1. ze zadaného grafu vyrobit tabulky
 2. z tabulky vyrobit základ grafu
 3. dotvořitt graf přesně podle zadání

Databáze:

 • Papírové karotéky
 • SŘBD - systém řízení báze dat
 • -Entita = objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 -Záznamy = řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)
     = musí se od sebe lišit
 -Atributy,pole = -vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji
         -tvoří sloupce tabulky
         -mohou nabývat různých hodnot
         -pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)
 -Primární klíč = -jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)
         -je to takový atribut (pole), který má pro každou entitu jedinečnou hodnotu
         -např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)
 -Cizí klíč = -je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 -Index = -je způsob řazení tabulky
     -pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce
     -index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole
     -k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů
     -primární klíč je vždy indexem
 • Datové typy -byte, short, int,long.

HTML[editovat]

- Hypertext Markup Language je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.

Historie -První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást projektu WWW, který měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě. Jednalo se o výsledek dvouletého projektu, který měl vyřešit problémy se sdílením informací ve velkých institucích. Umožňovala text rozčlenit do několika logických úrovní, použít několik druhů zvýraznění textu a zařadit do textu odkazy a obrázky.

Varianty -HTML 1.0 HTML 2.0 HTML 3.0 HTML 3.2 HTML 4.0 HTML 4.1 XHTML 1.0 XHTML 1.1 XHTML 2.0 HTML 5.0 (Dnes využívaná verze)

Tag -Počáteční značka, může obsahovat atributy s hodnotami. -Např: tag: a - odkaz, hyperlink, záložka img - obrázek cite - citace p - odstavec track - další stopy, typicky titulky

Struktura stránky -html - začátek -head - hlavička -body - tělo stránky + definice pozadí - poznámka !doctype - specifikace DTD

Algoritmizace[editovat]

 • definice= Algoritmizace je přesný postup, který se používá při tvorbě programu pro počítač, jehož prostřednictvím lze řešit nějaký konkrétní problém.
 • používá se= pro řešení problému v počítači
 • podmínky(principy)= PHP, cyklus for, cyklus while a cyklus repeat until
 • postup= 1) formulace problému
    2) analýza úlohy
    3) vytvoření algoritmu
    4) sestavení programu
    5) odladění programu