Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/Elza2002

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodina[editovat]

-Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky, založení účtu na wikiverzitě, plán učiva, přihlášení do mailu a bakalářů.

Souhrnné opakování za 1. ročník[editovat]

-Najděte automobilové spojení z Chomutova do Kroměříže. -Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapu trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu - 7 litrů/100km
 5. Cena benzínu (33Kč stojí 1 litr)
 6. Vše zaokrouhlit na 1 desetinné misto
 7. Ubytování: Název, cena za dvoulůžkový pokoj, krátký odkaz na mapy.cz, fotka
 8. Bankomat v Kroměříži - název a adresa
 9. Jedna strana, podpis a datum
 10. Uložit k sobě a odevzdat mailem

PDF[editovat]

- jedná se o tzv. tiskový formát, na všech pc a mobilech se zobrazuje naprosto stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit - pro čtení je třeba mít například aplikaci Adobe reader, pro vytváření například aplikace Pdf creator nebo někdy přímo v jiné aplikaci

Výlet do Londýna[editovat]

- Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Londýna. - Dokument bude obsahovat vše jako minule s následujícími výjimkami:

 1. Ubytování přes airbnb- Odkaz na ubytování, cenu za dvoulůžkový pokoj v termínu 4.-6.12.2018
 2. Místo bankomatu hledejte lékárnu, název a adersa
 3. Odevzdejte v PDF


Media-zip

Komprimace[editovat]

Komprimace je tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru.

 • Výsledek je soubor (ZIP), kterému se někdy nepřesně říká komprimovaná složka.
 • Synonima: zipování, balení,komprese, archivace
 • Jednoduché zipování: Pravé tlačítko myši, odeslat, komprimace
 • Složitější zipování: Umístit na plochu a přesunout k sobě.
 • Využití: Posílání složek mailem, zálohování, distribuce aplikací a hudby.
 • Formáty: Nejrozšířenější je zip, rar, bzip, apk
 • Aplikace na zipování: Zabudovaná přímo ve windowsu - winzip, winrar, 7-zip
 • Komprimační poměr: Udává, kolikrát je výseledek menší, než původní složka (velikost složky : velikost zipu).

Komprimace videa[editovat]

 • Formáty: .avi, .mp4, .mov, .mkv
 • Kodeky: xvid, h264, h265,
 • Aplikace na konverze: FormatFactory
 • Rozlišení: 480p, 720p, 1080p, 4K

Tabulkový kalkulátor[editovat]

 • Je to aplikace určená na tabulky, grafy, a slošité výpočty

Příklady:

 • Microsoft Excel
 • Libre Office Calc
 • Google Tabulky

Použití:

 • matematika, statistika, grafy, přehledy
 • Souboru z aplikace se říká sešit a ten se skládá z listu.

Požadované dovednosti:

 1. Vytvoření tabulky
 2. Rámečky, barvičky a zarovnání
 3. Součet, umět sečíst čísla
 4. Roztahování sloupců
 5. Jednoduchý graf s nadpisem a barvami

Rekonstrukce grafu[editovat]

Při rekonsrtrukci grafu je třeba postupovat takto:

 1. Ze zadaného grafu vyrobit tabulku
 2. Z tabulky vyrobit základ grafu
 3. Dotvořit graf přesně podle zadání

Databáze[editovat]

 • Je to: systém souborů s pevnou strukturou záznamů. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim.
 • Historicky první typ databáze byly papírové kartotéky
 • Co je SŘBD? Je to Systém řízení báze dat,je softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází, tzn. tvoří rozhraní mezi aplikačními programy a uloženými daty.
 • Zákl. pojmy databází:
 1. Entita- objekt, jehož vl. jsou v databázi uloženy
 2. Záznamy- musí se od sebe lišit, řádky tabulky s hodnotami atributů pro 1 objekt
 3. Atributy, pole- vlastnosti, které se u entit sledují, tvoří sloupce a tabulky, nabývají různých hodnot
 4. Primární klíč- jednoznačně identifikuje záznam, např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID, má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu
 5. Cizí klíč- je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 6. Index- způsob řazení tabulky, pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce, primární klíč je vždy indexem
 • Datové typy:
 1. byte, short, int,long.

HTML[editovat]

Hypertext Markup Language je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.

 • Historie

První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást projektu WWW, který měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě. Jednalo se o výsledek dvouletého projektu, který měl vyřešit problémy se sdílením informací ve velkých institucích. Umožňovala text rozčlenit do několika logických úrovní, použít několik druhů zvýraznění textu a zařadit do textu odkazy a obrázky.

 • Varianty

HTML 1.0 HTML 2.0 HTML 3.0 HTML 3.2 HTML 4.0 HTML 4.1 XHTML 1.0 XHTML 1.1 XHTML 2.0 HTML 5.0 (Dnes využívaná verze)

 • Tag
Počáteční značka, může obsahovat atributy s hodnotami.

Např: tag: a - odkaz, hyperlink, záložka img - obrázek cite - citace p - odstavec track - další stopy, typicky titulky

 • Struktura stránky
 1. html - začátek
 2. head - hlavička
 3. body - tělo stránky + definice pozadí
 4. - poznámka
 5. !doctype - specifikace DTD