Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/Barboran1

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodina[editovat]

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky a účtu na wikiverzitě, přihlášení do bakalářů a do mailu.

Souhrnné opakování za první ročník.[editovat]

Úkol: najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Klatov.Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapka trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (7l/100km)
 5. Cena benzínu (35kč/1l)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno des. místo.
 7. Ubytování: název, cena za dvoulůžko, krátký odkaz na mapy.cz, fotka
 8. Nejbližší bankovat u hotelu, název a adresa
 9. Jedna strana, podpis a datum
 10. Uložit k sobě a odevzdat mailem

Výlet do Londýna[editovat]

Najděte automobilové spojení, včetně ubytování z Chomutova do Eastbournu. Dokument bude obsahovat vše jako minule, s následujícími vyjímkami:

 1. Ubytování přes systém airbnb- odkaz na airbnb, cena za dvoulůžko, od 4.12 - 6.12
 2. Místo bankomatu vyhledejte nejbližší lékárnu u hotelu Mamma Shelter Paris.Odevzdej v pdf.

Komprimace[editovat]

7-Zip Icon

Je tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru.Výsledek je soubor (ZIP), kterému se někdy nepřesně říká komprimovaná složka.

 • Synonyma: zipování, balení, komprese, archivace
 • Jednoduché zipování: pravé tlačítko myši, odeslat- komprimace
 • Složitější zipování: umístit na plochu a přesunout k sobě
 • Využití: Posílání složek mailem, zálohování, distribuce aplikací a hudby
 • Formáty:zip, ror, bzip
 • Aplikace na zipování: zabudovaná přímo ve windows. Win zip, 7-zip
 • Komprimační poměr: udává kolikrát je výsledek menší než původní složka( velikost složky vydšlíme vel. zipu)

Komprimace videa[editovat]

 1. Formáty: avi ,mov,mkv
 2. Kodeky: xvid, x264, x265
 3. Rozlišení: 480xp, 4k, 1080p

Tabulkový kalkulátor[editovat]

je to aplikace určená hlavně na tabulky a grafy a složité výpočty Příklady: Microsoft Excell, Libre Office Calc, Google tabulky Použití: matematika, statistika, grafy, přehledy Souboru z aplikace se říká sešita ten se skládá z listů.Listy se skládají z buněk. Každá buňka má svojí speciální adresu.

Požadované dovednosti:

 1. Vytvoření tabulky
 2. Rámečky, barvičky a zarovnání
 3. Součet
 4. Roztahování sloupců
 5. Jednoduchý graf s nadpisem

Nejčastější základní chyby[editovat]

 1. čísla psát obyčejně
 2. mazat pomocí delete
 3. nadpisy sloupečků
 4. před vytvořením grafu, pečlivě označit oblast včetně nadpisů a mimo celkem
 5. do grafů nepatří součet
 6. ukládat jen když není graf v editaci

Podmíněné formátování[editovat]

 1. Operace s buňkami
 2. Vzorce mimo tabulku
 3. Orientace textu
 4. Zaokrouhlení
 5. Kopírování formátu
 6. Podmíněné formátování
 7. Samostatné grafy

Rekonstrukce grafu[editovat]

Při reknstrukci grafu je třeba postupovat takto:

 1. Ze zadaného grafu sestavit tabulku
 2. Z tabulky vytvořit základ grafu
 3. Dotvořit graf přesně podle zadání


Excel - ovládání[editovat]

Kurzorové různosti

 1. bílý kříž - označuje buňky
 2. malý černý křížek - pravý dolní roh buňky (označené oblasti) - tvoří řady
 3. černá plná šipka - označení sloupce/ řádku (objeví se pouze v oblasti názvů sloupců či řádků
 4. čára s dvěma šipkami - rozšiřování sloupců či řádků (dvojklik = automatické přizpůsobení obsahu
 5. černý šipkový kříž - přesouvá buňky

tvorba řad: automatické doplňování hodnot podle logické nebo vlastní posloupnosti

DATABÁZE[editovat]

Co to je databáze? je systém souborů s pevnou strukturou záznamů

Historicky první typ databáze byl: papírové kartotéky

co je SŘBD? systém řízení báze dat

Co jsou základní pojmy databází (6) + jejich význam Entita

  objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy

Záznamy:

  řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)
  musí se od sebe lišit

Atributy, pole

  vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji
  tvoří sloupce tabulky
  mohou nabývat různých hodnot
  pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)

Primární klíč

  jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)
  je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu
  např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)

Cizí klíč

  je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem

Index

  je způsob řazení tabulky
  pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce
  index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole
  k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů
  primární klíč je vždy indexem

Datové typy (4): logická hodnota, celé číslo, znak, výčtový typ

HTML[editovat]

 1. co to je - název značkovacího jazyka
 2. k čemu se používá - pro tvorbu webových stránek
 3. jak vznikal (historie) - v roce 1991, jako součást projektu WWW
 4. jaké měl varianty - Frame, Transitional, Script
 5. jaká varianta se používá nyní - verze 5
 6. s jakými jazyky se kombinuje -značkovací jazyk, kaskádové styly
 7. co je to tag + 5 příkladů (včetně významu)- tag =označují části značek
 Struktura - HTML- začátek HTML dokumentu
 Text - b - tučné písmo
 Bloky - p - odstavec
    br - řádkový zlom 
 Seznamy - li - položka seznamu

ol - číslovaný seznam

ul - odrážkový seznam

 Odkazy - odkaz hyperlink záložka
 na jaké části se rozděluje každá stránka - Deklarace typu dokumentu

- Kořenový element - Hlavička dokumentu - Tělo dokumentu

 v jakém programu se HTML zapisuje - V Editoru HTML
 v jakém programu se stránka zobrazuje - V textovém editoru HTML