Informatika SZŠ Chomutov/SC3/kacenka2211

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodina[editovat]

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské stránky, založení účtu na Wikiverzitě, plán učiva, přihlášení na bakaláře a e-mail

Souhrnné opakování za první ročník[editovat]

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Kroměříže. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapku trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (auto žere 7l/100km)
 5. Cena benzínu (1l-34Kč)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno desetinné číslo
 7. Ubytování - penzion nebo hotel (název, cena za dvoulůžkový pokoj, krátký odkaz na Mapy.cz, fotka)
 8. Bankomat (název a adresa)
 9. Jedna strana, podpis a datum
 10. Uložit k sobě a poslat e-mailem

Pdf[editovat]

Jedná se tzv. tiskový formát, na všech počítačích a mobilech se zobrazuje naprosto stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit. Pro vytváření pdf se využívá např.: aplikace pdfCreator a nebo někdy přímo v jiné aplikaci.

Výlet do Berlína[editovat]

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Berlína. Dokument bude obsahovat vše jako minule s následujícími výjimkami.

 1. Ubytování přes airbnb - odkaz přes airbnb, dvojlůžko v termínu od 4.-6.12.
 2. Místo bankomatu najděte pokud možno nejbližší lékárnu
 3. Odevzdat v Pdf

Komprimace[editovat]

Faenza-application-x-zip
 1. Je tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru.
 2. Zip je soubor, i přestože se mu někdy říká složka.
 3. Synonyma: zipování, komprese, balení, archivace
 4. Jednoduché zipování: pravé tlačítko - odeslat - zip
 5. Složitější zipování: umístit na plochu a přesunout k sobě
 6. Využití: posílání celých složek mailem, zálohování, distribuce aplikací a hudby
 7. Formáty: zip, rar, apk
 8. Aplikace: zabudovaná ve windowsu
 9. Komprimační poměr: kolikrát je výsledek menší než původní složka (velikost složka / velikost zip)

Komprimace videa[editovat]

 1. Formáty: avi, mkv, mp4
 2. Rozlišení: 480p, 720p, 1080p
 3. Kodeky: xvid, h264, h265
 4. Aplikace: FormatFactory

Tabulkový kalkurátor[editovat]

 1. Je to aplikace určená hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty.
 2. Příklady: Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Tabulky
 3. Použití: Matematika, Statistika, Grafy, Přehledy
 4. Souboru z aplikace se říká sešit a ten se skládá z listů.

Požadované dovednosti:

 1. Vytvoření tabulky
 2. Rámečky, barvičky a zarovnání
 3. Roztahování sloupců
 4. Součet
 5. Jednoduchý graf

Začátečnické chyby[editovat]

 1. Čísla psát obyčejně
 2. Nadpisy sloupečků
 3. Před vytvořením grafu pečlivě označit oblast, včetně nadpisu
 4. Do grafu nepatří součet
 5. Ukládat jen, když graf není v editaci

podmíněné formátování[editovat]

 1. Operace s buňkami - přesun, vkládání, odstraňování a slučování
 2. Vzorce mimo tabulku
 3. Zaokrouhlování
 4. Orientace textu
 5. Kopírování formátu
 6. Podmíněné formátování
 7. Nespojité grafy

Rekonstrukce grafu[editovat]

Postup:

 1. ze zadaného grafu sestavit tabulku
 2. z tabulky sestavit základ grafu
 3. dotvořit graf přesně podle zadání

Databáze[editovat]

 1. systém souborů s pevnou strukturou záznamů
 2. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů
 3. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky,umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim
 4. SŘBD = systém řízení báze dat
 5. Předchůdcem databází byly papírové kartotéky
 6. Datové typy:
 • Hierarchická databáze
 • Síťová databáze
 • Relační databáze
 • Objektová databáze
 • Objektově relační databáze
 • Deduktivní databáze
 • Temporální databáze
 1. Předchůdcem databází byly papírové kartotéky.
 2. Základní pojmy databází:
 • Entita - objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 • Atributy, pole - vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji, tvoří sloupce tabulky, mohou nabývat různých hodnot
 • Primární klíč - jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky), je to takový atribut (pole), který má pro každou entitu jedinečnou hodnotu, např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)
 • Cizí klíč - je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 • Index - je způsob řazení tabulky, pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce, index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole, k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů, primární klíč je vždy indexem
 • Data

HTML[editovat]

 • Hypertext Markup Language - značkovací jazyk používaný pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.
 • HTML je hlavním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.
 1. Historie
 • V roce 1989 spolupracovali Tim Berners-Lee a Robert Cailliau na propojeném informačním systému pro CERN, výzkumné centrum fyziky poblíž Ženevy ve Švýcarsku. V té době se pro tvorbu dokumentů obvykle používaly jazyky TeX, PostScript a také SGML. Berners-Lee si uvědomoval, že potřebují něco jednoduššího a v roce 1990 byl tedy navržen jazyk HTML a protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol – protokol pro přenos hypertextu). Zároveň také Tim Berners-Lee napsal první webový prohlížeč, který nazval WorldWideWeb.
 • V roce 1991 CERN zprovoznil svůj web. Současně organizace NCSA (National Center for Supercomputer Applications) vybídla Marca Andreessena a Erica Binu k vytvoření prohlížeče Mosaic; ten vznikl v roce 1993 ve verzích pro počítače IBM PC a Macintosh a měl obrovský úspěch. Byl to první prohlížeč s grafickým uživatelským rozhraním.
 • Následoval rychlý rozvoj webu, takže bylo nutné pro HTML definovat standardy.
 1. Jaké měl varianty a jaké se používají dnes
 • HTML 1.0
 • HTML 2.0
 • HTML 3.0
 • HTML 3.2
 • HTML 4.0
 • HTML 4.1
 • XHTML 1.0
 • XHTML 1.1
 • XHTML 2.0
 • HTML 5.0 (Dnes využívaná verze)
 1. Jazyky: php, css, html
 2. Verze jazyka
 • Verze 0.9–1.2
 • Verze 2.0
 • Verze 3.2
 • Verze 4.0
 • Verze 4.01
 • Verze 5.0 -
 Po patnáctileté odmlce byla vydána nová verze. Ta již ukončuje závislost HTML na SGML opravuje mnoho chyb předešlé verze, vyřazuje mnoho zastaralých a již nepoužívaných prvků a přidává nové sémantické prvky. Zároveň přidává podporu mnohých nových a moderních technologií a zavádí nový systém vývoje jazyka.
 • Verze 5.1
 • Verze 5.2
 • Verze 5.3
 1. TAG
 angl. tag [teg] = "značka"
 HTML jazyk sestává z tagů, které vymezují vzhled a smysl dokumentu. Např tag vymezuje tučné písmo. Tagy se zapisují pomocí ostrých závorek, např. <tag>. Tagy mohou být párové (<tag>vnitřek tagu</tag>) a nepárové. Tagy se používají i v jiných jazycích, zejm. v XML.
 Struktura - Text - Bloky - Seznamy - Odkazy - Obrázky - Klikací mapy - Tabulky - Rámy - Objekty - Formuláře - Hlavička - Skripty a styly - Rozšíření - Strukturní tagy z HTML 5
 • Nyní by měl být stav ten, že v jednom programu je soubor otevřený v prohlížeči (např. Internet Explorer, Firefox), ve druhém programu je soubor otevřený v editoru (např. tedy Poznámkový blok)
 • Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML.
 • Když si chcete zdrojový kód prohlédnout nebo upravit, zadejte z menu prohlížeče příkaz Zobrazit > Zdrojový kód (případně View > Source, může se to jmenovat i jinak, někdy je to na pravém tlačítku). Otevře se nějaký program a v něm bude zdrojový kód. Ten program je nejčastěji Poznámkový blok (Notepad), ale může to být i jiný program. Zkuste si zobrazit zdroj, třeba teď hned.
 1. Tagy - slouží k úpravě textu
 • b - tučné písmo
 • i - kurzíva
 • u - podtržení textu
 • sub - dolní index
 • sup - horní index
 • small - zmenšení textu
 • big - zvětšení písma
 • s - přeškrtnutí textu
 1. Struktura stránky
 • html - začátek
 • head - hlavička
 • body - tělo stránky + definice pozadí
 • - poznámka
 • !doctype - specifikace DTD
 1. Kde se zapisuje
 • můžeme vytvořit v libovolném textovém programu
 • HTML Editor
 • nejčastější jsou však online editory - html-online.com,
 1. Zobrazení
 • stránka se pak zobrazuje ve formě zdrojového kódu

google chrome, ...