Informatika SZŠ Chomutov/SC3/jajavv

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodina[editovat]

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky, založení účtu na Wikiverzitě, přihlášení do bakalářů a mailů.

Souhrnné opakování za první ročník[editovat]

vyhledejte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Písku. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapku trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (průměrná spotřeba 7 l/8 km)
 5. Cena benzínu (dnes 33 kč/l)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno desetinné místo
 7. Ubytování - název, cena za dvoulůžku, krátký odkaz na mapy.cz, fotka
 8. Bankomat - název a adresa
 9. Jedna strana, podpis a datum
 10. Uložit k sobě a odeslat mailem

PDF[editovat]

Jedná se o tzv. tiskový formát, na všech počítačích i mobilech se zobrazuje naprosto stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit, univerzální formát. Pro vytváření PDF je třeba mít aplikaci např. PDF Creator nebo někdy přímo v aplikaci.

Výlet do Anglie[editovat]

Najděte: Automobilové spojení včetně ubytování z CV do Londýna. Dokument bude obsahovat vše jako minule (nadpis,mapa..) s následujícími vyjímkami:

 1. ubytování hledejte na airBNB - odkaz na něj (dvě osoby, na dvě noci (4-6.12)
 2. místo bankomatu hledat lékárnu
 3. odevzdat v PDF

Komprimace[editovat]

Faenza-application-x-zip

Tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru. Výsledek je soubor přestože se mu někdy říká komprimovaná složka.

 • Synonyma:
 1. zipování
 2. balení
 3. archivace
 4. komprese
 • Jednoduché zipování: Pravé tlačítko myši- odeslat- zip
 • Složitější zipování: Uložit ma plochu a uložit k sobě
 • Využití: posílání celých složek meilem, distribuce aplikací a hudby, zálohování
 • formáty: Nejrozšířenější je zip, rar, apk
 • Aplikace: zabudovaná ve Windows, winzip, winrar,7-zip
 • Komprimační poměr: Udává kolikrát je výsledek menší než původní složka

Komprimace videa[editovat]

 • formáty: avi,mp4,mkv
 • kodeky: divx,
 • rozlišení: 480p,720p,1080p
 • aplikace: format factory

tabulkový kalkulátor[editovat]

 • aplikace určená hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty
 • příklady:
 1. microsoft exel
 2. libreOffice Calc
 3. google tabulky
 • požadované dovednosti:
 1. vytvoření tabulky
 2. rámečky, barvy, zarovnání
 3. součet
 4. roztahování sloupců
 5. graf podle zadání

nejčastější začátečnické chyby[editovat]

 1. před uložení tabulky, odejít z editace grafu
 2. Do grafu nepatří součet
 3. každý sloupec má mít nadpis
 4. před vytvořením grafu, označit oblast včetně nadpisu
 5. mazání pomocí delete

podmíněné formátování[editovat]

 1. operace s buňkami - přesun vkládání,mazání
 2. vzorce mimo tabulku
 3. zaokrouhlení
 4. naklápění
 5. kopírování formátu
 6. pormíněné formátování
 7. samostatné grafy

Rekonstrukce Grafu[editovat]

Graf liberoffice
 • při rekonstrukci grafu postupujeme takto:
 1. ze zadaného grafu sestavit tabulku
 2. z tabulky vyrobit základ grafu
 3. Dotvořit graf přesně podle zadání

Databáze[editovat]

 1. je propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování.
 2. Historicky první typ databáze byl:papírové kartotéky
 3. SŘBD - Systém řízení báze dat
 4. Základní pojmy:
 • Entita - objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 • Záznamy - řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)
    musí se od sebe lišit
 • Atributy, pole - vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji
        tvoří sloupce tabulky
        mohou nabývat různých hodnot
        pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)
 • Primární klíč -jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)
       je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu
       např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)
 • Cizí klíč - je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 • Index - je způsob řazení tabulky
    pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce
    index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole
    k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů
    primární klíč je vždy indexem
 1. Datové typy:
 • Plochá databáze
 • Hierarchické databáze a síťové databáze
 • Relační databáze
 • Objektové databáze
 • Co to je databáze?
 • je propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování
 • Historicky první typ databáze byl:
 • Papírové karoteky
 • co je SŘBD?
 • Báze dat
 • Co jsou základní pojmy databází (6) + jejich význam
 • Entita - objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 • Záznamy - řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)
    musí se od sebe lišit
 • Atributy, pole - vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji
        tvoří sloupce tabulky
        mohou nabývat různých hodnot
        pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)
 • Primární klíč -jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)
       je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu
       např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)
 • Cizí klíč - je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 • Index - je způsob řazení tabulky
    pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce
    index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole
    k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů
    primární klíč je vždy indexem
 • Datové typy (4):
 • Plochá databáze
 • Hierarchické databáze a síťové databáze
 • Relační databáze
 • Objektové databáze

HTML[editovat]

 • Co to je a k čemu se používá

Hypertext Markup Language je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy

 • Historie

První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást projektu WWW, který měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě. Jednalo se o výsledek dvouletého projektu, který měl vyřešit problémy se sdílením informací ve velkých institucích. Umožňovala text rozčlenit do několika logických úrovní, použít několik druhů zvýraznění textu a zařadit do textu odkazy a obrázky.

 • Jaké měl varianty a jaké se používají dnes

HTML 1.0 HTML 2.0 HTML 3.0 HTML 3.2 HTML 4.0 HTML 4.1 XHTML 1.0 XHTML 1.1 XHTML 2.0 HTML 5.0 (Dnes využívaná verze)

 • co je to tag + 5 příkladů (včetně významu)a na jaké části se rozděluje každá stránka

Tag: Počáteční značka, může obsahovat atributy s hodnotami. Např: tag: a - odkaz, hyperlink, záložka img - obrázek cite - citace p - odstavec track - další stopy, typicky titulky

 • v jakém programu se HTML zapisuje a v jakém programu se stránka zobrazuje
  Struktura stránky
 1. html - začátek
 2. head - hlavička
 3. body - tělo stránky + definice pozadí
 4. - poznámka
 5. !doctype - specifikace DTD

stránka se pak zobrazuje ve formě zdrojového kódu