Informatika SZŠ Chomutov/SC3/Volfikator19

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Úvodní hodina[editovat]

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky, založení účtu na wikiverzitě, přihlášení do bakalářů a emailů.

Souhrné opakování za první ročník[editovat]

Vyhledejte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Písku. Dokument bude obsahovat

 1. Nadpis
 2. Mapku trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (7l/100km)
 5. Cena benzínu (33,-Kč/1l)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno desetinné místo
 7. Ubytování-Název, cena za dvoulůžkový pokoj, krátký odkaz na mapy.cz plus foto
 8. Bankomat název a adresa
 9. Jedna strana, podpis a datum
 10. Uložit k sobě a odevzdat mailem


Tabulkový Kalkulátor[editovat]

 • aplikace na složité příklady
 • nejrožšířenější je Microsoft Excel ale ne nejlepší, Libre Office calc, Google tabulky


 1. vytvoření tabulky
 2. rámečky, barvičky a zarovnání
 3. součet
 4. roztahování sloupců
 5. jednoduchý graf zadání

Nejčastější začátečnické chyby[editovat]

 1. před uložením grafu vždy vyskočit z editace grafu
 2. do grafu nikdy nepatří součet
 3. každý sloupec má mít nadpis
 4. před vytvořením grafu pečlivě označit oblast, včetně nadpisu
 5. mazat pomocí delete

Podmíněné formátování[editovat]

 1. Operace s buňkami - přesun, vkládání, mazání
 2. Vzorce mimo tabulku
 3. Zaokrouhlení
 4. Naklápení
 5. Kopírování formátu
 6. Podmíněné formátování
 7. Samostatné grafy

Rekonstrukce grafu[editovat]

Libre office - zkušební graf
 1. ze zadaného grafu sestavit tabulku
 2. tabulky vyrobit základ grafu
 3. dotvořit graf písemně podle obrázku

Excel - ovládání[editovat]

kurzorové různosti

 1. bílý prostorový kříž - označuje buňky
 2. malý černý křížek - pravý dolní roh buňky (označené oblasti)- tvoří řady
 3. černá plná šipka - označení sloupce/řádku (objeví se pouze v oblasti názvů sloupců či řádků)
 4. čára s dvěma šipkama - rozšořování sloupců či řádků (dvojklik = automatické přizpůsobení obsahu)
 5. černý šipkový kříž - přesouvá buňky

Databáze[editovat]

 1. Co je to databáze? Je propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování.
 2. Historicky první typ databáze byl: papírové kartotéky
 3. SŘBD - Systém řízení báze dat
 4. Základní pojmy:

Entita - objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy Záznamy - řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)

HTML[editovat]

-značkovací jazyk pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy -vznikl v roce 1989, když chtěli jednodušší jazyk pro tvorbu dokumentů, vznikla tím i 1. webová stránka WordWideWeb -Kompatibilní s URL Varianty:

 1. verze 0,9-1,2
 2. verze 2,0
 3. verze 3,2
 4. verze 4,0
 5. verze 4,01
 6. verze 5,0
 7. verze 5,1
 8. verze 5,2
 9. verze 5,3 - současná verze
 1. Tagy - slouží k úpravě textu
b - tučné písmo
i - kurzíva
u - podtržení textu
sub - dolní index
sup - horní index
small - zmenšení textu
big - zvětšení písma
s - přeškrtnutí textu 
 1. části stránky

začátek HTML dokumentu hlavička stránky tělo stránky + definice pozadí poznámka specifikace DTD můžeme vytvořit v libovolném textovém programu

 1. HTML Editor

nejčastější jsou však online editory - html-online.com, stránka se pak zobrazuje ve formě zdrojového kódu