Informatika SZŠ Chomutov/SC3/Veronika197

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodina[editovat]

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské stránky, založení účtu na Wikiverzitě, plán učiva, přihlášení na bakaláře a e-mail

Souhrnné opakování za první ročník[editovat]

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Kroměříže. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapku trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (auto žere 7l/100km)
 5. Cena benzínu (1l-34Kč)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno desetinné číslo
 7. Ubytování - penzion nebo hotel (název, cena za dvoulůžkový pokoj, krátký odkaz na Mapy.cz, fotka)
 8. Bankomat (název a adresa)
 9. Jedna strana, podpis a datum
 10. Uložit k sobě a poslat e-mailem

PDF[editovat]

Jedná se o tzv. tiskový formát, na všech počítačích i mobilech se zobrazuje naprosto stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit. Pro vytváření PDF se využívá např.: aplikace pdfCreator někdy přímo v jiné aplikaci

Výlet do Berlína[editovat]

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Berlína, dokument bude obsahovat vše jako minule co následujícími výjimkami:

 1. Ubytování přes airbnb - odkaz přes airbnb, dvoulůžko v termínu od 4.-6.12
 2. Místo bankomatu najděte pokud možno nejbližší lékarnu
 3. Odevzdat v PDF

Komprimace[editovat]

Faenza-application-x-zip

Komprimace je tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru. Zip je soubor, přestože se mu někdy nepřesně říká složka.

 • Synonyma: zipování, komprese, balení, archivace
 • Jednoduché zipování: Pravé tlačítko -> odeslat -> zip
 • Složitější zipování: Umístit na plochu -> přesunout k sobě
 • Využití: Posílání celých složek mailem, zálohování, ditribuce aplikace a hudby
 • Formáty: Nejznámější je zip, rar, apk,
 • Aplikace: Zabudovaná přímo ve windows
 • Komprimační poměr: Kolikrát je výsledek menší, než puůvodní složka (velikost složky : velikost zip)

Komprimace videa[editovat]

 • Formáty: avi, mkv, mp4
 • Rozlišení: 480p, 720p,1080
 • Kodeky: xvid, h264, h265
 • Aplikace: formatfactory

Tabulkový kalkulátor[editovat]

 • Je to aplikace určená hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty.
 • Příklady: Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Tabulky
 • Použití: Matematika, Statistika, Grafy, Přehledy
 • Souboru z aplikace se říká sešit a ten se skládá z listů

Požadované dovednosti

 1. Vytvoření tabulky
 2. Rámečky, barvičky a zarovnání
 3. Roztahování sloupců
 4. Součet
 5. Jednoduchý graf


Nejčastější začátečnické chyby[editovat]

 1. Čísla psát obyčejně
 2. Nadpisy sloupečků
 3. Před vytvořením grafu, pečlivě označit oblast včetně nadpisu
 4. Do Grafu nepatří součet
 5. Ukládat jen, když není graf v editaci

Podmíněné formátování[editovat]

 1. Operace s buňkami - přesun, vkládání, odstraňování a slučování
 2. Vzorce mimo tabulku
 3. Zaokrouhlování
 4. Orientace textu
 5. Kopírování formátu
 6. Podmíněné formátování
 7. Nespojité grafy


Rekonstrukce grafu[editovat]

Postup:

 1. ze zadaného grafu sestavit tabulku
 2. z tabulky sestavit základ grafu
 3. dotvořit graf přesně podle zadání


Databáze[editovat]

 1. systém souborů s pevnou strukturou záznamů
 2. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů
 3. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky,umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim
 4. SŘBD = systém řízení báze dat
 5. Předchůdcem databází byly papírové kartotéky
 6. Datové typy:

Hierarchická databáze Síťová databáze Relační databáze Objektová databáze Objektově relační databáze

Databáze[editovat]

 • Co je to databáze? Propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování
 • Historicky první typ databáze byl: Kartotéka
 • Co je SŘBD? Systém řízení báze dat
 • Co jsou základní pojmy databází (6) + jejich význam:
 1. Entita -objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 2. Záznamy:řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)
 3. Primární klíč: jednoznačně identifikuje záznam
 4. Cizí klíč: je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 5. Index: je způsob řazení tabulky
 6. Atributy, pole: tvoří sloupce tabulky
 • Datové typy (4):
 1. Hierarchická databáze
 2. Síťová databáze
 3. Relační databáze
 4. Objektová databáze
 • Předchůdcem databází byly papírové kartotéky.
 • Základní pojmy databází:
 1. Entita - objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 2. Atributy, pole - vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji, tvoří sloupce tabulky, mohou nabývat různých hodnot
 3. Primární klíč - jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky), je to takový atribut (pole), který má pro každou entitu jedinečnou hodnotu, např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)
 4. Cizí klíč - je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 5. Index - je způsob řazení tabulky, pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce, index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole, k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů, primární klíč je vždy indexem
 6. Data